Νέα μαλακία Μπουτάρη

Αποκτά η Θεσσαλονίκη και… αλβανική πλατεία

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, δια της Οικονομικής του Επιτροπής και του προέδρου της αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής κ. Κ. Ζέρβα, αποδέχθηκε την δωρεά του Προξενείου της Αλβανίας στην Θεσσαλονίκη για δημιουργία «

Διαβάζω στην Διαύγεια (et.diavgeia.gov.gr.), με αρ. πρωτ. 1336 Α.Ο.Ε. και ημερομηνία ανάρτησης 27.9.2013, και μεταφέρω επακριβώς:

«Ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποδέχεται τη δωρεά από το προξενείο της Αλβανίας α) της κατασκευής και τοποθέτησης μαρμάρινης στήλης με κείμενο: “Πάρκο Δυρραχίου εγκαινιάστηκε στις …/…/ 2013 από τον δήμαρχο κ. Γιάννη Μπουτάρη, δήμαρχο Δυρραχίου κ. Vangjush Dako και γενικό πρόξενο Αλβανίας. Χορηγός δημαρχείο Δυρραχίου” και στις δύο γλώσσες, β) της κατασκευής και τοποθέτησης μιας μεταλλικής πινακίδας σε υπάρχουσα σιδερένια κολόνα που θα γράφει το όνομα του πάρκου “πάρκο Δυρραχίου” στις δύο γλώσσες, γ) της κατασκευής και τοποθέτησης μιας μεταλλικής άγκυρας, δ) της φύτευσης εποχιακών λουλουδιών κάτω από τις σημαίες, ε) της επισκευής και βαφής ολοκλήρου του περιγράμματος του πάρκου σε χώρο πρασίνου του Δήμου Θεσ/νίκης απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό, ανάμεσα στις οδούς Μοναστηρίου και Αναγεννήσεως, Γιαννιτσών και ανωνύμου, το οποίο και θα μετονομαστεί σε “πάρκο Δυρραχίου”.
» Επίσης, με τη μέριμνα του δήμου, στο ίδιο πάρκο θα τοποθετηθούν δύο (2) ιστοί με τις σημαίες του Δυρραχίου και του Δήμου Θεσ/νίκης».

Η Επιτροπή «∆ιαβιβάζει την παρούσα στον κ. ∆ήµαρχο για να εκφράσει τις ευχαριστίες του στο Προξενείο της Αλβανίας» και «Αναθέτει στο ∆ήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες».

Η αποδοχή της παραπάνω δωρεάς του Αλβανού Προξένου έρχεται ως συνέχεια των όσων είχαν συμφωνηθεί στις 5 Απριλίου 2013, κατά την υποδοχή στην Θεσσαλονίκη του δημάρχου του Δυρραχίου κ. Βανγκιούς Ντάκο. Τότε ο κ. Μπουτάρης είχε δηλώσει πως «Οι σχέσεις μεταξύ των αδελφοποιημένων πόλεων πρέπει να είναι ουσιαστικές και όχι τυπικές και να εκφράζονται μέσω υλοποίησης δράσεων και προγραμμάτων με κοινό όφελος».

Με αυτόν τον τρόπο, είχε πει ο κ. Μπουτάρης, «ενισχύονται οι δεσμοί, ενώ παράλληλα εξομαλύνονται οι όποιες διαφορές». Μάλιστα, προς τιμή του δημάρχου Δυρραχίου είχε υψωθεί και η αλβανική σημαία στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης.

Επειδή το θέμα έχει και πολιτική διάσταση, ελπίζω πως ο Δήμος έλαβε υπόψη του τυχούσες παρενέργειες, όπως ότι στην είσοδο του κέντρου της πόλης θα κυματίζει αλβανική σημαία, γεγονός που δεν θα το δει ευχάριστα μερίδα των Θεσσαλονικέων.

Δεν έγινε γνωστό αν θα υπάρχει αμοιβαιότητα, και θα κατασκευασθεί και στο Δυρράχιο «πλατεία Θεσσαλονίκης» (το ποσόν που απαιτείται, όπως διαβάζουμε στην απόφαση της Επιτροπής, δεν είναι απωθητικό).

Δεν ξέρω επίσης, αν υπάρξει και αμοιβαιότητα στο θέμα της ονομασίας του πάρκου. Όπως είναι γνωστό, το ελληνικό ΥΠΕΞ δεν επιτρέπει την είσοδο Αλβανών, όπου στα διαβατήριά τους αναγράφονται οι ελληνικές πόλεις με αλβανικές ονομασίες. Παρά τα συμφωνηθέντα, η αλβανική κυβέρνηση αρνείται να συμμορφωθεί προς το Διεθνές Δίκαιο. Προτείνω επομένως, και όσο καιρό θα υφίσταται αυτό το ζήτημα, αντί να ονομασθεί η πλατεία «Δυρραχίου», να ονομασθεί «Πλατεία Επιδάμνου», όπως ήταν η αρχική ονομασία της ελληνικής αυτής πόλης.

Και μια τελευταία πρόταση. Αφού όπως λέγει ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με τέτοια γεγονότα «ενισχύονται οι δεσμοί, ενώ παράλληλα εξομαλύνονται οι όποιες διαφορές», και αφού η Θεσσαλονίκη κάνει το πρώτο βήμα, μήπως πρέπει να ζητηθεί και από τον Αλβανό Πρόξενο που θα εγκαινιάσει το έργο, να καταδικάσει την ιμπεριαλιστική τακτική των «Τσάμηδων», που επιβουλεύονται τμήμα της ελληνικής επικράτειας, με την ανοχή ή και υποστήριξη όλων των αλβανικών κομμάτων;

Ο Μακεδών / voria.gr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s