ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ Ο ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΘΕΙ

Αναφέρω  βιβλία του κατά χρονολογική σειρά. Τουλάχιστον όλα όσα έχω εγώ. 
α) Στην Κόλαση της Κ.Υ.Π.(1η έκδοση Μόντρεαλ 1.968, 2η έκδοση Λονδίνο 1.971., 3η-5η έκδοση καί οι τρείς στην Αθήνα το 1.974)
β) Σκυλάνθρωποι(Αθήνα 1.976. Γ. Λαδιάς)
γ) Πωλείται Πατρίς(Αθήνα 1.977. Γ. Λαδιάς)
δ) Οι σαρκοφάγοι του Ελληνισμού(Αθήνα 1.979 Γ. Λαδιά)
ε) Το πανέρι με τις οχιές(Αθήνα 1.982 Γ. Λαδιάς)
στ) Οι φονιάδες της Δημοκρατίας(Αθήνα 1.990. Λογοθέτης)
ζ) Είναι Έλληνας ορθόδοξος σφάξτε τον!(Αθήνα 1.992 Λογοθέτης)
η) ΟΙ ΣΑΠΙΟΙ(Αθήνα 1.995 Λογοθέτης)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s