Η Άγνωστη Προφητεία!..


Ο πρώτος Αυτοκράτωρ του Βυζαντίου, ο ελληνόψυχος Μέγας Κωνσταντίνος, που αγιοποιήθηκε από την Εκκλησία μας, σύμφωνα με την «Παλατινή Ανθολογία», αλλά και την «Ελληνική Ανθολογία», είχε λάβει χρησμό για το πού θα οικοδομήσει την «Βασιλίδα των πόλεων», το σταυροδρόμι όλων των λαών και των πολιτισμών του κόσμου, όπως είναι η Κωνσταντινούπολη!.. Διαβάστε ποιος ήταν αυτός ο χρησμός – και όχι μόνο!..
ΕΠΕΙΔΗ τελευταίως ο Άγιος Κωνσταντίνος βάλλεται από μία μερίδα Ελλήνων δημοσιογράφων, θα αναφερθούμε σε ένα συγκλονιστικό στοιχείο, που έχει να κάνει με έναν χρησμό, για το κτίσιμο της Κωνσταντινουπόλεως, αφού προηγουμένως πούμε ορισμένα πράγματα για τον ίδιο τον Μέγα Κωνσταντίνο και πρώτ’ απ’ όλα ποιος είναι ο άνθρωπος που χαρακτηρίσθηκε από πολλούς ιστορικούς ερευνητές ως «ελληνόψυχος άγιος»!..
Ο Μέγας Κωνσταντίνος (Flavius Valerius Constantinus, γεννήθηκε περί το 280 στην Ναϊσσό της Μοισίας (σημερινή Νις της Σερβίας) και πέθανε στην Νικομήδεια Βιθυνίας το 337 μ.Χ.
Υπήρξε Ρωμαίος αυτοκράτορας (306-337, ιδρυτής του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, της λεγομένης Βυζαντινής αυτοκρατορίας).
Ήταν γιος του Κωνσταντίου του Χλωρού, διοικητή των πραιτοριανών του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού, και της Ελένης από τη Βιθυνία της Μικράς Ασίας, ερωμένης του πατέρα του, η οποία αργότερα ονομάστηκε αγία, μετά την προσχώρησή της στον χριστιανισμό.
Το 306 ο Κωνστάντιος, αφού είχε ανέλθει μία-μία της θέσεις της ιεραρχίας της αυτοκρατορίας, ανακηρύχθηκε Αύγουστος του Δυτικού Ρωμαϊκού¬ κράτους. Πέθανε τον ίδιο χρόνο και ο Κωνσταντίνος τον διαδέχτηκε στον θρόνο, όταν Αύγουστος στην Ανατολή ήταν ο Γαλάριος.
Όμως, η επιδίωξη πολλών φιλόδοξων ανδρών να κατακτήσουν τον τίτλο του Αυγούστου ή του καίσαρα οδήγησε σε παρακμή το ισχύον σύστημα της τετραρχίας το οποίο είχε εγκαινιάσει ο Διοκλητιανός, δημιούργησε χάος στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία –αφού άλλοι πέντε, εκτός από τον Κωνσταντίνο, διεκδικούσαν τον τίτλο του αυγούστου– και οδήγησε σε σειρά συγκρούσεων, οι οποίες κατέληξαν στη μονοκρατορία του Κωνσταντίνου. (324).
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ
Οι σπουδαιότερες μάχες που έδωσε ο Κ. στην προοπτική αυτή ήταν εκείνη εναντίον του Μαξεντίου στη Μουλβία γέφυρα της Ρώμης (312), όπου σύμφωνα με τον ιστορικό Ευσέβιο ο Κωνσταντίνος είδε το όραμα του σταυρού με την επιγραφή «εν τούτω νίκα» και, αρκετά χρόνια αργότερα, η μάχη εναντίον του τότε αυγούστου της Ανατολής Λικινίου στη Θράκη (324).
Το μεγάλο ιστορικό επίτευγμα του Κωνσταντίνου ήταν ότι συνετέλεσε αποφασιστικά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μετατροπή του ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στο χριστιανικό Βυζάντιο.
Τα γεγονότα που άλλαξαν την ιστορική πορεία και τη μορφή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και αποκάλυψαν την πολιτική διορατικότητα του Κωνσταντίνου ήταν η έκδοση του διατάγματος ανεξιθρησκίας (έδικτο του Μεδιολάνου, 313), την οποία συναποφάσισε με τον αύγουστο Λικίνιο, και η μεταφορά της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας στην Ανατολή και ειδικότερα στη θέση του Βυζαντίου, αποικία των αρχαίων Μεγαρέων. Εκεί έχτισε μια καινούργια πόλη την οποία ονόμασε Νέα Ρώμη (330) και αργότερα πήρε το όνομά του (Κωνσταντινούπολη).
Σε μια εποχή κατά την οποία, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των ειδικών, οι χριστιανοί δεν ξεπερνούσαν το ένα δέκατο του πληθυσμού της αυτοκρατορίας, ο Κωνσταντίνος διέβλεψε ότι ο χριστιανισμός θα ήταν η θρησκεία του μέλλοντος και όχι μόνο έδωσε τέλος στους διωγμούς αλλά ανέλαβε την προστασία της νέας θρησκείας.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος ευνόησε ιδιαίτερα την ανάπτυξή της και ενίσχυσε την Εκκλησία με την παραχώρηση ορισμένων δικαιωμάτων, όπως για παράδειγμα του δικαιώματος να δέχεται δωρεές και κληροδοτήματα (το οποίο, ενώ αλλοίωνε τον αρχικό της χαρακτήρα, την ισχυροποιούσε μέσω της φιλανθρωπικής δράσης), καθώς και δικαστικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα να ασκούν οι επίσκοποι δικαστική εξουσία επί των κληρικών, αλλά και να εφεσιβάλλονται οι αποφάσεις των επισκόπων. Παράλληλα, αντιμετώπισε με αξιοθαύμαστη διπλωματία την ειδωλολατρία, η οποία παράκμαζε ταχύτατα.

Μέγας Κωνσταντίνος. Μωσαϊκό στον ναό της Αγίας Σοφίας, 1000 μ.Χ.
Ο ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ!..
Το γεγονός ότι η χριστιανική Εκκλησία τον ανακήρυξε –μετά θάνατον– ισαπόστολο και η ρωμαϊκή Σύγκλητος τον αποθέωσε αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της θρησκευτικής πολιτικής του, ανεξάρτητα από τα κίνητρά του (πολιτικά ή προσωπικές πεποιθήσεις). Παράλληλα, η νομοθεσία του Κωνσταντίνου έφερε σε πολλά σημεία της την επίδραση του χριστιανισμού (κατάργηση του σταυρικού θανάτου, περιορισμός της πατρικής εξουσίας, προστασία των παιδιών κ.ά.).
Η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή ήταν η δεύτερη ενέργεια αποφασιστικής σημασίας για την τύχη της αυτοκρατορίας.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος πήρε αυτή την απόφαση εκτιμώντας ότι οι εχθροί της αυτοκρατορίας στην Ανατολή και στον Δούναβη αποτελούσαν μεγαλύτερη απειλή απ’ ό,τι στη Δύση, και θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ευκολότερα από το Βυζάντιο. Εξάλλου, το χριστιανικό στοιχείο, στο οποίο ο Κωνσταντίνος στήριζε τη θρησκευτική του πολιτική, ήταν πολυπληθέστερο στην Ανατολή.
Άλλοι παράγοντες οι οποίοι τον οδήγησαν στη μεταφορά ήταν η εξαιρετική γεωγραφική και στρατιωτική θέση της πόλης, που της εξασφάλιζε σπουδαία οικονομική ανάπτυξη και ταυτόχρονα ασφαλή άμυνα από τις εχθρικές επιθέσεις, και τέλος η γειτνίαση με περιοχές όπου είχαν αναπτυχθεί ισχυρά συγκεντρωτικές αυτοκρατορίες, γεγονός το οποίο παρείχε προσφορότερο έδαφος για την ανάπτυξη της δικής του συγκεντρωτικής πολιτικής απ’ ό,τι η Ρώμη, με τη μακρά δημοκρατική παράδοση. Ωστόσο, η υπεροχή του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή της πρωτεύουσας, ανανεωμένου μάλιστα από τους ελληνιστικούς χρόνους, οδήγησε στον βαθμιαίο εξελληνισμό της αυτοκρατορίας.
ΜΕΓΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ!..
Είναι γνωστόν, ότι η πολιτική του Κωνσταντίνου στο σύνολό της χαρακτηρίστηκε και κατευθύνθηκε από απόλυτο εκ πεποιθήσεως συγκεντρωτισμό, τον οποίο εξυπηρέτησαν τόσο οι διοικητικές όσο και οι στρατιωτικές του μεταρρυθμίσεις.
Με αυτό ακριβώς το πνεύμα αντιμετώπισε και τη χριστιανική θρησκεία, δηλαδή ως ενοποιητική δύναμη για το κράτος, και γι’ αυτό, όταν η αίρεση του Αρείου (αρειανισμός) απείλησε σοβαρά να διασπάσει τους χριστιανούς, εγκαινίασε την καισαροπαπική πολιτική των βυζαντινών αυτοκρατόρων και, παρά το διάταγμα περί ανεξιθρησκίας, συγκάλεσε ο ίδιος την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο (325) και προκάλεσε την καταδίκη του Αρείου.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος ανεξαρτήτως του βαθμού αποδοχής της οποίας τυγχάνει η προσωπικότητά του και ο τρόπος άσκησης της πολιτικής του, θεωρείται μεγάλος πολιτικός και στρατηγός, καθώς δεν νικήθηκε ποτέ από τους αντιπάλους του, ούτε όταν αυτοί ήταν ισχυρότεροι.
Στην άμεση και έμμεση επίδραση την οποία άσκησε η πολιτική του και στα αποτελέσματά της στην ευρωπαϊκή αλλά και στην παγκόσμια ιστορία οφείλεται και το προσωνύμιο Μέγας το οποίο του αποδόθηκε.
Για την έμπρακτη εύνοια την οποία επέδειξε στον χριστιανισμό, αν και αλλόθρησκος αρχικά, και για το βάπτισμά του λίγο πριν πεθάνει, η χριστιανική Εκκλησία τον ανακήρυξε άγιο και ισαπόστολο. Η μνήμη του τιμάται, μαζί με της μητέρας του, αγίας Ελένης, στις 21 Μαΐου.
Ο ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ!..
Ο Μέγας Κωνσταντίνος, μετά την νίκη του επί των Ρωμαίων αντιπάλων του και τον χωρισμό του ρωμαϊκού κράτους, σε ανατολικό και δυτικό, πήγε στην Τροία όπου σκεπτόταν να μεταφέρη εκεί την πρωτεύουσα του νέου κράτους. Ρώτησε, λοιπόν, το μαντείο και πήρε την ακόλουθη απάντηση:
«Δεν είναι δίκαιο σε σένα εις την Τροία να θεμελιώσης με νέο όνομα την Ρώμη πήγαινε χαρούμενος εις την πόλιν της Προποντίδος κοντά εις την θάλασσα εκεί όπου τα ψάρια και η έλαφος βόσκουν μαζί εις το ίδιον μέρος» (Ελληνική Ανθολογία, Βιβλίο ΙΔ΄, επίγραμμα 115, στίχος 1).
Τον ίδιο περίπου χρησμό βλέπουμε και μέσα εις την «Παλατινή Ανθολογία» όπου το μαντείο χρησμοδοτεί ότι:
«Κωνσταντίνος ελθών εν τη Τροίη πλησίον ηβουλήθη κτίσαι πόλιν βασιλικήν και λαβών τον χρησμόν ανεχώρησε και κτίζει Κωνσταντινούπολιν» (Παλ. Ανθ. 14, 115).
Φαντασθείτε, δηλαδή, τον Μέγα Κωνσταντίνο να μην είχε λάβει υπόψη του τον χρησμό και έκτιζε αλλού την Κωνσταντινούπολη!.. Ίσως να μην υπήρχε σήμερα Ελληνισμός!..πηγη

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s