ΕΕ-ΗΠΑ: «Colpo grosso» κατά της Ρωσίας, η ρίζα του κακού στην Ελλάδα;


Με γεωπολιτική και γεωοικονομική εξαφάνιση – στη κυριολεξία – απειλείται η Ρωσία εάν η πιθανότητα δημιουργίας Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου (ΖΕΕ / Free Trade Area στην αγγλική)… μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. Η συγκεκριμένη δε στρατηγική είναι ακόμα σε θέση να εξηγήσει και πολλά από τα «ανεξήγητα» τα οποία λαμβάνουν χώρα τα τελευταία τρία έτη στον νότο της ΕΕ και ειδικότερα στην Ελλάδα – κυρίως – και την Κύπρο.
 Του Δρ. Γεωργίου Κ. Φίλη_
 Προτού προχωρήσουμε σε μία σύντομη ανάλυση της παραπάνω παρατήρησης, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε δύο θέματα:
 Πρώτον, μία διαδικτυακή ανάρτηση δεν μπορεί να είναι ο κατάλληλος χώρος για να προχωρήσουμε σε διάλεξη ακαδημαϊκού επιπέδου όπως αυτή λαμβάνει χώρα σε μία ακαδημαϊκή αίθουσα πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών του τομέα των Διεθνών Επιχειρήσεων (International Business) και των Διεθνών Σχέσεων, έτσι εάν οι φίλοι αναγνώστες θελήσουν περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν παρά να αποταθούν στην ανάλογη διεθνή βιβλιογραφία.
 Δεύτερον, θεωρούμε εκ των προτέρων δεδομένο πως οι συγκεκριμένες αναρτήσεις του «defence-point.gr», δηλαδή… η συγκεκριμένη όπως και η προηγούμενη με τίτλο «ΕΤΕ-Eurobank: Τί το ευρύτερο ίσως αποσιωπά το… δράμα;» Θα… υποκλαπούν ανερυθρίαστα πολλούς που προσπαθούν να πουλήσουν πολιτική και… εξυπνάδα (πολιτικούς φορείς, δημοσιογράφους κ.λπ.) στους αποχαυνωμένους από τα χτυπήματα Έλληνες, χωρίς φυσικά να κάνουν καν τον κόπο να αντιληφθούν στην ολότητά τους τα θέματα υπό συζήτηση, αλλά και χωρίς να δίνουν καμία σημασία στη πνευματική εργασία και ιδιοκτησία άλλων ανησυχούντων πολιτών, ούτε φυσικά και να αναφερθούν σε αυτούς, οικειοποιούμενοι ξένη εργασία. Για να αντιληφθούμε τη σημασία όλων των εξελίξεων και για ποιον λόγο υπογραμμίζουμε την προσπάθεια συμφωνίας δημιουργίας ΖΕΕ μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ δεν έχουμε παρά να δούμε πρώτα το τι ακριβώς εννοούμε με την έκφραση ΖΕΕ και τι ακριβώς μπορεί να συμβεί μέσα σε αυτή. Και εδώ μπαίνουμε σε χωράφια ακαδημαϊκής διάλεξης. 
 Η Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου σε γενικές γραμμές θεωρείται η πρώτη, δηλαδή η πλέον «απλή» και «χαλαρή» οικονομική ενοποίηση μεταξύ κρατών ή/και διεθνών οργανισμών.
 Για την ιστορία, να αναφέρουμε πως εάν κάποια κράτη θέλουν να δημιουργήσουν μία οικονομική ένωση πρώτα δημιουργούν ΖΕΕ μετά προχωρούν στην λεγόμενη «Τελωνιακή Ένωση» (Customs Union) και τέλος στη δημιουργία της «Κοινής Αγοράς» (Common Market), η οποία μπορεί στη πλέον εξελιγμένη της μορφή να μετατραπεί και σε μία Νομισματική Ένωση (Common Currency Area). Το 90% περίπου των περιφερειακών οικονομικών ενώσεων είναι της μορφής των ΖΕΕ, με μόλις το 10% να αποτελούν Τελωνιακές Ενώσεις και την ΕΕ να αποτελεί το μόνο παράδειγμα Κοινής Αγοράς και μάλιστα της πλέον εξελιγμένης μορφής αφού στους κόλπους της έχει αναπτύξει και μία Νομισματική Ένωση. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό το 90% των έως τώρα συμφωνιών είναι της μορφής της ΖΕΕ επειδή αυτή είναι η πλέον απλή πρωταρχική μορφή με τις λιγότερες δεσμεύσεις (σε νομικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο), αλλά είναι κοινός τόπος πως οι περισσότερες ΖΕΕ από την ιδρυτική τους διακήρυξη μιλάνε για το όραμα της δημιουργίας Κοινής Αγοράς στο απώτερο μέλλον. 
 Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα σταθούμε είναι το γεγονός πως για να δικαιολογηθεί η δημιουργία τέτοιων μορφών οικονομικής εξάρτησης μεταξύ δύο ή και περισσότερων κρατών, προϋπόθεση είναι να υφίσταται μία πραγματική ανάγκη η οποία θα πρέπει να ικανοποιηθεί και δεν είναι άλλη από την ύπαρξη πολύ αυξημένων, πέραν του διεθνούς μέσου όρου, εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη πραγματικότητα προφανώς θα δημιουργήσει την ανάγκη για μια περεταίρω σύσφιξη των σχέσεων έτσι ώστε να υπάρχει προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τρίτες χώρες και οργανισμούς. Για παράδειγμα, είναι λογικό οι χώρες της Ευρώπης να προχωρούσαν σε μία οικονομική ενοποίηση αφού περί του 50% των εξαγωγών τους επικεντρωνόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και μεταξύ τους. Άρα, η πραγματικότητα που λέει πως η ΕΕ με τις ΗΠΑ έχουν διμερές εμπόριο ύψους μισού περίπου τρις ΕΥΡΩ είναι προφανές πως υπαγορεύει στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον περεταίρω σύσφιξη των σχέσεων, σε επίσημο και θεσμικό επίπεδο. 
 Το τρίτο δε σημείο της «διάλεξης» αφορά το τι ακριβώς σημαίνουν σε πρακτικούς όρους οι διάφοροι αυτοί τύποι οικονομικών οργανισμών. Για λόγους οικονομίας του χώρου, θα περιγράψουμε μόνο το τι ακριβώς σημαίνει η ΖΕΕ καθώς και ένα κυρίως αποτέλεσμα της θεωρίας της Οικονομικής Ενοποίησης, το οποίο σχετίζετε άμεσα με το επιχείρημα που προβάλουμε. Όπως προαναφέραμε για περισσότερες πληροφορίες οι φίλοι μπορούν να διαβάσουν τη σχετική βιβλιογραφία. Στη ΖΕΕ λοιπόν οι χώρες που συμμετέχουν άρουν κάθε προστατευτικό εμπόδιο στη διακίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών (goods & services) μεταξύ τους, ενώ η κάθε χώρα ξεχωριστά μπορεί να ακολουθεί ανεξάρτητη πολιτική με τρίτους (κοινή εμπορευματική πολιτική έναντι τρίτων γίνεται εάν έχουμε μορφή Τελωνιακής Ένωσης).
 Με άλλα λόγια, στην περίπτωση δημιουργίας ΖΕΕ μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ όλα τα εμπορεύματα και οι υπηρεσίες (προσοχή! ΟΧΙ τα κεφάλαια και οι άνθρωποι) θα μπορούν να κινούνται χωρίς δασμούς κλ.π. όπως δηλαδή συμβαίνει σήμερα μεταξύ των χωρών της ΕΕ (η οποία ως Κοινή Αγορά επιτρέπει και τη κίνηση χωρίς κολλήματα κεφαλαίων και προσώπων). Τι μας λέει η οικονομική θεωρία της ενοποίησης αναφορικά με τα αποτελέσματα τέτοιων πρωτοβουλιών; Αυτό που μας ενδιαφέρει από μία μεγάλη ακαδημαϊκή συζήτηση είναι πως ένα από τα αποτελέσματα τέτοιων ενοποιήσεων είναι και η «Δημιουργία Εμπορίου» (Trade Creation), το οποίο σε γενικές γραμμές σημαίνει πως σε τέτοιου είδους συσσωματώσεις οι διάφορες πηγές παραγωγής κινούνται από τις περιοχές που είναι λιγότερο αποτελεσματικές και παραγωγικές, σε περιοχές που είναι περισσότερο. Δηλαδή, με τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου οικονομικού οργανισμού επιβιώνει πάντα ο πιο αποτελεσματικός και ο πιο ανταγωνιστικός. Δεν νομίζουμε πως η σημερινή πραγματικότητα μας αφήνει καμία αμφιβολία για τη συγκεκριμένη παρατήρηση. 
 Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή… διάλεξη, περνάμε στις χωράφια της γεωπολιτικής και αναφέρουμε πολύ σύντομα το πως η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι δυνατόν να «εξαφανίσει» τη Ρωσία από τον χάρτη, αλλά και πως όλα αυτά συνδέονται με το τι συμβαίνει στον νότο της ΕΕ και κυρίως στην περιοχή του Ελληνισμού. Αναφορικά με την πρώτη παρατήρηση, δηλαδή για τη Ρωσία, αρκεί να αναφέρουμε πως η ΖΕΕ μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ θα επιδράσει νομοτελειακά στις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία ως εξής: 
 (α) Η Ουάσιγκτον λόγο της άρσης κάθε περιορισμού στη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών με την ΕΕ θα αποτελέσει τον προνομιακό εταίρο των Βρυξελλών, αφού η εισαγωγές από τη Ρωσία θα χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 
 (β) Είναι πλέον γνωστό σε ολόκληρο τον πλανήτη ότι το Σχιστολιθικό Φυσικό Αέριο των ΗΠΑ βρίσκεται στην ουσία σε ανεξάντλητα αποθέματα, ενώ η εξόρυξή του και η εξαγωγή του είναι ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ επιλογή σε σχέση με το «συμβατικό» φυσικό αέριο που εξορύσσεται ή σχεδιάζεται να εξορυχτεί από υπεράκτιες πλατφόρμες. Τι θα συμβεί λοιπόν εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να εξάγουν το φυσικό αέριο στην Ευρώπη με στόχο να μειώσουν δραστικά την εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία και να την εξαρτήσουν πλήρως από τις ίδιες; Πώς θα μπορέσει η Μόσχα να ανταγωνιστεί ένα φτηνότερο προϊόν, το οποίο θα προέρχεται από μία περιοχή η οποία θα είναι οικονομικά ενοποιημένη με την ΕΕ;
 (γ) Χωρίς να επεκταθούμε περεταίρω απλά να επισημάνουμε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη, η δημιουργία ΖΕΕ μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε περεταίρω σύσφιξη των σχέσεων, στις μορφές που περιγράψαμε πιο πριν, κάτι το οποίο είναι απολύτως συμβατό με τις βασικές αρχές της αγγλοσαξονικής γεωπολιτικής σχολής για το πώς οι Αγγλοσάξονες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην «Παγκόσμια Νήσο». 
 Περνώντας στη περίπτωση του Νότου, και ειδικά στη χώρα μας, απλά να επισημάνουμε πως σύμφωνα με τη θεωρία της «Δημιουργίας Εμπορίου», το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, άρα οι χώρες του Νότου σε μία πραγματικά ενοποιημένη, και υπό γερμανικό έλεγχο, ΕΕ πολύ απλά αποτελούν τις ζώνες μη-ανταγωνιστικότητας οι οποίες θα πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικές, εάν η γερμανική ΕΕ θα θέλει να αποκτήσει σε μία μελλοντική δημιουργία ΖΕΕ με τις ΗΠΑ ίσο ρόλο και όχι ρόλο κομπάρσου όπου ξαφνικά ο ατλαντικός εταίρος θα απορροφήσει τη μη-ανταγωνιστική ΕΕ προς όφελός του. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε πως οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει τη NAFTA (North American Free Trade Agreement) η οποία αποτελεί μία ΖΕΕ μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και… Μεξικό, και μαντέψτε πως ακριβώς λειτουργεί το σύστημα: Οι εταιρείες που θέλουν να πουλήσουν στις ΗΠΑ και τον Καναδά, πηγαίνουν και παράγουν στο Μεξικό και μετά τα εξάγουν στους βόρειους γείτονες του. Αυτός που θα μας πει λοιπόν γιατί ολόκληρος ο Νότος της ΕΕ τραβάει αυτά που τραβάει, κερδίζει «χρυσούν ωρολόγιον»… θα αρχίσει να αναπτύσσεται έχοντας καταστεί φθηνό κέντρο παραγωγής προϊόντων που θα εξάγονται στο πλαίσιο της ΖΕΕ με τις ΗΠΑ; 
 Φυσικά ο Δρ. Σόιμπλε δεν πρόκειται ποτέ να μας πει στα μούτρα πως επιθυμεί να μας «μεξικανοποιήσει» (φυσικά και δεν έχουμε κάτι και δεν υποτιμούμε τον περήφανο και όμορφο λαό της συγκεκριμένης φιλικής και μαγευτικής χώρας, απλά αναφερόμαστε στο μοντέλο επιχειρηματικής «ανάπτυξης» που προσπαθούν οι Γερμανοί να επιβάλλουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες) αλλά είναι σίγουρο πως οι «ηγεσίες» μας το γνωρίζουν. 
 Κλείνουμε τη συγκεκριμένη ανάλυση λέγοντας πως θα επανέλθουμε, με περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ φυσικά και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως πολλές άλλες παράμετροι θα πρέπει να αναλυθούν, όπως για παράδειγμα το πώς θα αντιδράσει η Ρωσία και το κατά πόσον θα αντιπροτείνει την Ένωση «από τη Λισσαβόνα στο Βλαδιβοστόκ», ή το τι ακριβώς θα συμβεί εάν οι ΗΠΑ θεωρήσουν πως η Γερμανία δεν θα πρέπει να «ενοποιήσει» υπό την ηγεσία της την ΕΕ. 
 Η υπόθεση πάντως γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και το σίγουρο είναι πως οι «ηγέτες» μας όλα αυτά τα θεωρούν… «κινέζικα» ή μάλλον «μεξικάνικα». 
 Έχοντας διαβάσει Ιστορία και παρατηρήσει τις πεποιθήσεις των λαών τη στιγμή που διαμορφώνονταν οι εξελίξεις, σε σχέση με αυτά που κατέγραψαν εκ των υστέρων οι ιστορικοί, αντιλαμβανόμαστε ότι όσα πραγματικά γίνονται και εξετάζονται σπανίως βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε «ζωντανό χρόνο». 
Οπότε, το συμπέρασμα είναι πως το μόνο «όπλο» των κοινωνιών για να αντιλαμβάνονται και να συμμετάσχουν στις εξελίξεις αντιδρώντας, είναι η οργανωμένη, μεθοδική και τεκμηριωμένη σκέψη… ΠΗΓΗ

Η πολιτική αλητεία γιγαντώνεται απέναντι στους φτωχούς

Με υπερφορολόγηση απειλούνται 2,5 εκατ. φορολογούμενοι με εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ

Αντιμέτωποι με την υπερφορολόγηση βρίσκονται περισσότεροι από 2 εκατομμύρια φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ, λόγω των «παγίδων» που κρύβουν οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, πρόκειται για χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και άνεργους οι οποίοι φέτος καλούνται να υποβάλλουν δηλώσεις ακόμα κι αν… τα εισοδήματα του 2012 ήταν πενιχρά ή μηδενικά. Επίσης, αυτοί οι φορολογούμενοι θα χρεωθούν από την εφορία με τα ελάχιστα ποσά τεκμηρίων διαβίωσης για τα σπίτια που μένουν, είτε είναι ιδιόκτητα είτε ενοικιαζόμενα.

Για παράδειγμα: Χαμηλοσυνταξιούχος, χήρος, με ετήσιο εισόδημα 4.800 ευρώ το 2012 μένει σε δική του μονοκατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης κάτω των 2.800 ευρώ ανά τμ. Με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα των 4.800 ευρώ είναι αφορολόγητο γιατί είναι χαμηλότερο των 5.000. Ωστόσο, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, το υπουργείο οικονομικών θα λάβει υπόψη του το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ καθώς επίσης και το τεκμήριο διαβίωσης της κατοικίας που ανέρχεται σε 3.200 ευρώ.

Με βάση τα ποσά αυτά θα προσδιοριστεί το τεκμαρτό εισόδημα του χαμηλο-συνταξιούχου στο ποσό των 6.200 ευρώ που είναι υψηλότερο του πραγματικού εισοδήματος των 4.800 ευρώ αλλά και του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ. Έτσι  στον συγκεκριμένο συνταξιούχο θα καταλογιστεί φόρος εισοδήματος ίσος με το 10% του ποσού των 1.200 ευρώ κατά το οποίο το τεκμαρτό εισόδημα των 6.200 υπερβαίνει το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ  Το αποτέλεσμα είναι ο συνταξιούχος αυτό να κληθεί να πληρώσει φόρο 120 ευρώ για τεκμαρτό εισόδημα 6.200 ευρώ!

Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα για όσους φορολογούμενους με εισόδημα κάτω των 5.000 ευρώ έχουν Ι.Χ. αυτοκίνητα. Στις περιπτώσεις αυτές τα τεκμαρτά εισοδήματα για τα οποία θα φορολογηθούν θα «φουσκώσουν» ακόμα περισσότερο: Στα ποσά των ελάχιστων τεκμηρίων και των τεκμηρίων για τις κατοικίες, θα προστεθούν και τα ποσά από τα τεκμήρια των αυτοκινήτων.ΠΗΓΗ

Το όνομά μου είναι Deutsche… «Deutsche Bank»


Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ… γνωρίζαμε πως όποια πέτρα να σηκώσεις μια γερμανική απάτη ή διαπλοκή βρίσκεται. Στο παιχνίδι αυτό ιδιαίτερα διέπρεπε η Deutsche Bank (που επιδιώκει προσφάτως με άγρια μέσα να κατασπαράξει τη λαβωμένη Εθνική Τράπεζα). Οπως αποκάλυψαν χθες οι Financial Times, υπό έρευνα έθεσε η γερμανική Κεντρική Τράπεζα (Bundesbank) την Deutsche Bank για να εξακριβωθεί αν κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007/08 που διέλυσε το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ, έκρυψε ζημίες σε πιστωτικά παράγωγα αξίας περίπου 12 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, αν οι ισχυρισμοί αληθεύουν τότε η απάτη της γερμανικής τράπεζας βοήθησε την κυβέρνηση στην αποφυγή ενός ενδεχόμενου σχεδίου διάσωσης.

Οι ερευνητές της Bundesbank θα έρθουν σε επαφή με όλους τους εργαζομένους και τα ανώτερα στελέχη που είχαν γνώση των συναλλαγών της τράπεζας σε σύνθετα πιστωτικά παράγωγα από το 2006 μέχρι το 2009. Η ίδια η Deutsche Bank αρνείται τους ισχυρισμούς χαρακτηρίζοντάς τους παλιούς και υποστηρίζει ότι έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν από νομική εταιρεία η οποία απέδειξε ότι δεν έχουν καμία βάση. Σύμφωνα με τους F.T., οι καταγγέλλοντες είναι τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας που απευθύνθηκαν χωριστά στη γερμανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποστήριξαν ότι κατά τη διάρκεια της αναταραχής στις πιστωτικές αγορές την περίοδο 2007-2009, η Deutsche Bank απέφευγε να καταγράψει τις απώλειες που υπέστη λόγω της επιδείνωσης της αγοράς. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, οι απώλειες αυτές ενδεχομένως να φτάνουν μέχρι και τα 12 δισ. δολάρια. Το 2009 είχα στα χέρια μου μια έκθεση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, σύμφωνα με την οποία η Γερμανία είχε δανείσει σχεδόν 1,5 τρισ. δολάρια στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ιταλία. Στην αρχή της κρίσης, το 30% των συνολικών δανείων προς τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα αυτών των κρατών προέρχονταν από γερμανικές τράπεζες. Η έκθεση της Γερμανίας σε τέτοια δάνεια είχε εκτιναχθεί στο 15% του ΑΕΠ της.

Οι παροικούντες τη Φρανκφούρτη… γνωρίζαμε, επίσης, τη μεγάλη έκθεση των γερμανικών τραπεζών στα τοξικά χρηματοπιστωτικά προϊόντα της αμερικανικής αγοράς ακινήτων (τα μισά από αυτά τα προϊόντα πωλήθηκαν στην Ευρώπη). Είναι σαφές λοιπόν ότι όπου και να γινόταν το πάρτι, οι γερμανικές τράπεζες κερνούσαν τα ποτά. Οπως είναι φυσικό, επομένως, περισσότερο εκτεθειμένες από τις αντίστοιχες τράπεζες οποιασδήποτε άλλης ανεπτυγμένης οικονομίας, ήταν οι γερμανικές. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία του ΔΝΤ, ήταν 2,5 φορές περισσότερο ευάλωτες από τις αμερικανικές τράπεζες.

Και μετά απ’ όλα αυτά, όλες οι υπόλοιπες τράπεζες πέθαναν και οι γερμανικές ζουν και βασιλεύουν… και τον κόσμο κυριεύουν. Οχι, δηλαδή, πως με αφορά αφού η μισή οικογένειά μου είναι στη Γερμανία, το σπίτι της μάνας μας στην Κωνσταντινούπολη και τα λεφτά μας σε γερμανική τράπεζα. Και γιατί να σκοτίζονται οι γερμανικές τράπεζες αφού το γερμανικό κράτος έχει δημιουργήσει ένα καθεστώς ευνοϊκά υπερπροστατευτικό γύρω από το τραπεζικό του σύστημα κρύβοντας κάτω από το χαλί σχεδόν τα πάντα. Και καλά κάνει! Ομως, η ίδια η Γερμανία επηρεάζει με τις αποφάσεις της αρνητικά την κατάσταση του τραπεζικού τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη απειλώντας και την ανάκαμψη και τη σταθερότητα.

Η Ενωση Γερμανικών Τραπεζών, με νύχια και με δόντια προσπάθησε να αλλάξει, μέχρι την τελευταία στιγμή, τους νέους κανόνες επάρκειας κεφαλαίων των τραπεζών («Βασιλεία ΙΙΙ») στους οποίους κατέληξε η Επιτροπή της Βασιλείας. Η Ενωση, που εκπροσωπεί τις ιδιωτικές τράπεζες της Γερμανίας, θεωρούσε ότι οι νέοι κανόνες θα υποσκάψουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας επειδή θα αποτελέσουν τροχοπέδη στον δανεισμό των γερμανικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Δηλαδή, αν η Γερμανία ανησυχούσε για τις δικές της τράπεζες, τότε αναρωτιέσαι τι γινόταν με τις τράπεζες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Να επισημανθεί ότι η Γερμανία είχε αρνηθεί να υπογράψει την κατ’ αρχήν διεθνή συμφωνία επειδή οι κανόνες δεν ταίριαζαν με το τραπεζικό μοντέλο της χώρας! Και είπε «ξεκινήστε χωρίς εμένα τη μεταρρύθμιση»… Τόσο απλά.

Η κρίση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος έδειξε ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν και οι υφιστάμενοι εποπτικοί θεσμοί έχουν αποτύχει. Είναι ανεπαρκείς να ελέγχουν και να αποτρέπουν τις κρίσεις που οδηγούν σε καταστροφή την παγκόσμια οικονομία. Ομως, η νέα αρχιτεκτονική, οι πολιτικές εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και επάρκειας κεφαλαίων θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν το τραπεζικό σύστημα της Γερμανίας. Η προστασία των κρατικών τραπεζών – Landesbanks, όπως αποκαλούνται – ήταν και παραμένει το μείζον θέμα για τους Γερμανούς. Οι Landesbanks ανήκουν στα ομόσπονδα κρατίδια της χώρας, και ειδικεύονται στις χορηγήσεις επενδύσεων των μικρού και μεσαίου μεγέθους γερμανικών επιχειρήσεων, τις γνωστές Mittelstand.

Business Insider: «Αν δεν φύγουν από την Ε.Ε. οι χώρες του νότου θα χυθεί αίμα που θα λερώσει όλο τον κόσμο» Πηγή: Business Insider: «Αν δεν φύγουν από την Ε.Ε. οι χώρες του νότου θα χυθεί αίμα που θα λερώσει όλο τον κόσμο»

«Βλέποντας τις αποδόσεις των ισπανικών και ιταλικών ομολόγων να σημειώνουν πτώση τις τελευταίες ημέρες, είναι αδύνατον να μη διερωτηθεί κανείς τι είναι αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν και να επιλύσουν οι αγορές», αναφέρει δημοσίευμα του Raul Ilargi Meijer, το οποίο αναδημοσιεύτηκε από τον οικονομικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Business Insider.
Και προσθέτει: «Το ιταλικό σύννεφο θα σκεπάζει για πολλούς μήνες ακόμη την Ευρώπη, η Κύπρος βυθίζεται στα σκάνδαλα, ο φίλος του Γάλλου Προέδρου Φρανσουά Ολάντ και Υπουργός Προϋπολογισμού Ζερόμ Καϊζάκ αποδείχτηκε κοινός απατεώνας, ενώ ακόμη και στην Ισπανία η πριγκίπισσα Κριστίνα φέρεται να εμπλέκεται σε οικονομικό σκάνδαλο, όπως επίσης ζήτημα χρόνου είναι να ξεσπάσει σε όλο της το εύρος και η υπόθεση του Πρωθυπουργού Ραχόι».

Business Insider: «Αν δεν φύγουν από την Ε.Ε. οι χώρες του νότου θα χυθεί αίμα που θα λερώσει όλο τον κόσμο»

Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν ακόμη μία φορά τους διεφθαρμένους Έλληνες, Ιταλούς, Κύπριους, Ιρλανδούς, Πορτογάλους και Ισπανούς, ως εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να εθελοτυφλούν και να μη βλέπουν πως και αυτή η νέα απόπειρα διάσωσης της Ε.Ε. είναι καταδικασμένη να αποτύχει, καθώς και πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την εθελούσια διάλυση, τονίζει εμφατικά το δημοσίευμα.
«Τι συμβαίνει στην Ιταλία πέντε εβδομάδες μετά τις εκλογές; Απολύτως τίποτα. Καμία εξέλιξη», επισημαίνει ο αρθρογράφος, υποστηρίζοντας πως οι Ιταλοί αποδείχτηκαν ανίκανοι να σχηματίσουν κυβέρνηση, ενώ οι εξελίξεις δείχνουν ότι τα πράγματα θα οδηγηθούν πίσω στην πρότερη κατάσταση που έφερε την Ιταλία σε αυτό το σημείο.
Όσον αφορά την Κύπρο: «Η μόλις δύο εβδομάδων κυβέρνηση συμφώνησε με την Τρόικα, ενώ μία εβδομάδα μετά ο υπουργός Οικονομικών παραιτήθηκε και ο γαμπρός του Προέδρου Αναστασιάδη κατηγορείται για μεταφορά 21 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λαϊκή Τράπεζα σε τράπεζα της Βρετανίας, μαζί με άλλους 100 καταθέτες με διασυνδέσεις».
Το πρόβλημα όμως δεν είναι τωρινό, αλλά χρονολογείται «από τότε που άρχισε να κάνει την εμφάνισή της η χρηματοπιστωτική κρίση στην Ευρώπη το 2006-2007»: όπως το σώμα αντιδρά στην υποθερμία, κόβοντας τη ροή του αίματος προς τα άκρα για να σωθεί ο πυρήνας του, έτσι και το κέντρο της Ε.Ε. άρχισε να συνθλίβει την περιφέρεια για να διατηρηθεί το ίδιο εν ζωή.
«Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία δεν έπεσε λόγω μίας μονάχα αιτίας… Όσο περισσότερο συνέθλιβε τις περιφερειακές περιοχές της για να διατηρήσει τον πλούτο της τόση περισσότερη αντίσταση συναντούσε» και τόσο μεγαλύτερο γινόταν το πρόβλημα. Στο τέλος η περιφέρεια ξεζούμισε ολόκληρη την Αυτοκρατορία.
«Η καλύτερη ή, πιο ξεκάθαρα, η μόνη συμβουλή προς τις ευρωπαϊκές χώρες του Νότου είναι να οδεύσουν εκτός Ε.Ε… Το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας καταρρέει σιγά σιγά και όσο χειρότερη γίνεται η κατάσταση τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι πιέσεις προς την περιφέρεια. Και αυτό είναι που πρέπει να φοβόμαστε όλοι, διότι αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα χυθεί αίμα, το οποίο θα λερώσει και τον υπόλοιπο κόσμο».

Διαβάστε περισσότερα ΠΗΓΗ

Ο Bill Gates, η Monsanto και η Ευγονική


BILL GATES EUGENICS
Τα παρακάτω, μπορεί εκ’ πρώτοις να θεωρηθούν και θεωρίες συνωμοσίας. Οι πρώτες ενδείξεις που είδαν έντονα το φως της δημοσιότητας για το θέμα, ήταν την περίοδο 2009-2010. Και τώρα, όχι τυχαία, λόγω της εμπορευματοποίησης κάθε ειδους τροφής, (μεχρι και απαγόρευση προσωπικών καλλιεργειών, κήπων), καθώς και του νερού. Και πάλι όλα αυτά, σε μια περίοδο που είναι εντονότερες από ποτέ οι προσπάθειες, από μια παγκόσμια οικονομική ελίτ, μέσω τραπεζών, πολυεθνικών και κυβερνήσεων, να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο σε κάθε σημείο της ζωής των ανθρώπων, με σκοπό τον υπερ-πλουτισμό. Οι οικονομικές (και άλλες) “κρίσεις”, είναι ένα από τα όπλα για την επίτευξη αυτών, στην φαρέτρα του αναμφίβολα θανατηφόρου (για τον καθημερινό άνθρωπο) καπιταλισμού.
Έγινε έρευνα από πολλές πηγές στο διαδίκτυο και συγκρίσεις των λεγομένων (γραφομένων), ώστε να προκύψει το παρακάτω άρθρο. Εμείς τα παραθέτουμε, οι κρίσεις δικές σας…


Η ευγονική δεν είναι παρά ένα ακόμη «πρόγραμμα» που μας έρχεται απευθείας, από πού νομίζετε? Μα, από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, φυσικά! (στο τι είναι η μάλλον τι θεωρείτε σήμερα ευγονική, τι θεωρούταν πιο παλιά, καθώς και μια σύντομη ανάδρομη, υπάρχει στο τέλος του άρθρου).
Ο Φορέας Ελέγχου Ασφαλείας Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α (FDA), λοιπόν, ενέκρινε μία νέα τεχνολογία εμβολίων που χρησιμοποιεί κύτταρα εντόμων ώστε να παραχθούν τα απαραίτητα χημικά στοιχεία για την σύστασή τους.

FluBlok
Το γεγονός πως κλινικές δοκιμές απέδειξαν πως το εν λόγω φονικό εμβόλιο, ονόματι FluBlok, προκαλεί σοβαρές παρενέργειες, μερικές εκ των οποίων είναι τα καρδιολογικά προβλήματα και η δυσλειτουργία του αναπνευστικού, δεν τους πτόησε καθόλου! Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Bill Gates έχει αναφέρει ότι:
εάν γίνει πραγματικότητα η αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εμβολίων, τότε τα κέντρα ευγονικής θα καταφέρουν να μειώσουν τον παγκόσμιο πληθυσμό κατά 10 έως 15%…
-Ας τα πάρουμε, λοιπόν, με τη σειρά τα πράγματα:
Ήταν το 1997 όταν ένα κοινό μυστικό ανάμεσα στις πιο προηγμένες χώρες του κόσμου μας, διέρρευσε ξαφνικά και μας γέμισε ντροπή: οι ΗΠΑ, οι σκανδιναβικές χώρες, η Ελβετία, η Αυστρία, η Γαλλία, η Τσεχοσλοβακία, η Κίνα και άλλες, χρόνια τώρα, επιχειρούσαν τάχα να βελτιώσουν τις «ράτσες» τους χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της επιλεγμένης υποχρεωτικής στείρωσης γυναικών οι οποίες παρουσίαζαν κάποια προβλήματα ευφυΐας και δυνατότητας κοινωνικής ένταξης.
Κατ’ αρχήν, η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε στη γενετική βελτίωση των λαών στους οποίους εφαρμοζόταν ή εφαρμόζεται ακόμη. Ο κλάδος αυτός της γενετικής λέγεται ευγονική και στη συγκεκριμένη περίπτωση αρνητική ευγονική, γιατί επιχειρείται η μείωση της συχνότητας των βλαβερών γονιδίων

Ο Bill Gates, η Monsanto, και η Ευγονική:

Πώς ένα από τα πλουσιότερα άτομα στον κόσμο προωθεί ενεργά την εταιρική εξαγορά της παγκόσμιας γεωργίας;

 
Αυτός ο… «πτωχούλης» λοιπόν, ο Bill (ο δεύτερος πιο πλούσιος άνθρωπος στον κόσμο για το 2012, ενώ παλιότερα φιγουράριζε στην πρώτη θέση), αφού έκλεισε τον κύκλο του ως πρόεδρος της MS, αποφάσισε να επενδύσει τους… κόπους μιας ζωής, σε μια πολυεθνική ονόματι Monstanto. Η εν λόγω εταιρεία, με τρόπους -πέραν πάσης αμφιβολίας- ανέντιμους, δημιούργησε πατέντες στα τρόφιμα!
H Μοnstanto, είναι η εταιρεία που έβαλε πνευματικά δικαιώματα-πατέντες στην τροφή και με πιο γνωστό της “κατόρθωμα”, την καταστροφή της φυσικής σόγιας σε κάθε επίπεδο, σε παγκόσμια κλίμακα και την εξάπλωση του δικού της συνθετικού (ευγονικού) προϊόντος. Με πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς μιλαμε για κάτι ασύλληπτο σε μέγεθος και κέρδος (χρήμα και ΑΠΟΛΥΤΟΣ έλεγχος, σε ένα), επέβαλε αυτό που ίσως έχετε ακούσει ως:Codex alimentarius η το λεγόμενο, ειρωνικά:δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στα Μπρόκολα! (δείτε σχετικά).


Και το γεγονός ότι είναι «πρώτη μούρη» (εντάξει, όχι και πρώτη˙ δεύτερος είναι) στη λίστα με τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, θεωρείται εντελώς τυχαίο και δόκιμο!
Αφού αποκαλύφθηκε ότι ο Bill και το Melinda Gates Foundation (gatesfoundation.org), το φιλανθρωπικό πνευματικό τέκνο του ιδρυτή της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, αγόρασαν 500.000 μετοχές της Monsanto η αξία των οποίων υπολογίζεται σε πάνω από 23 εκατομμύρια δολάρια, έγινε σαφές ότι αυτή η λεγόμενη καλοπροαίρετη φιλανθρωπία κρύβει και κάτι άλλο εκτός από την εξάλειψη των ασθενειών και τη σίτιση των φτωχών του κόσμου.
Αποδεικνύεται ότι οι κληρονόμοι της οικογένειας Gates, εδώ και πολύ καιρό, προσπαθούν να κυριαρχήσουν και να ελέγξουν το Σύστημα ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της τεχνολογίας, της ιατρικής και, πλέον, και της γεωργίας!

Θέλουν τον έλεγχο. Να ελέγχουν την τροφή. Τον σπόρο. Τους δομικούς λίθους της διατροφής.
Οι πατέντες είναι η διαδικασία του να κατέχουν την τροφή. Όλη την τροφή…
Αν ελέγχουν τους σπόρους, ελέγχουν την τροφή. Το γνωρίζουν, είναι στρατηγικό.
Είναι ισχυρότερο από βόμβες, ισχυρότερο από όπλα.
Ο καλύτερος τρόπος να ελέγξεις τον παγκόσμιο πληθυσμό.

Το Ίδρυμα Gates, γνωστό και ως η αφορολόγητη Μονοπωλιακή Ένωση Εταιρειών της οικογένειας Gates, δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια στο όνομα του ανθρωπισμού, δημιουργώντας, επί της ουσίας, ένα παγκόσμιο μονοπώλιο τροφίμων που κυριαρχείται από γενετικά τροποποιημένες (ΓΤ) καλλιέργειες.
Προσπαθούν να ελέγξουν μέχρι και το τι τρώμε δηλαδή, μεταλλάσσοντας ακόμα και τον σπόρο (!!!).
Με βάση το ιστορικό της οικογένειας Gates, αναφορικά με την συμμετοχή της στις παγκόσμιες υποθέσεις, φαίνεται ότι ένας από τους κύριους στόχους της, εκτός από το να θεσπίσει και να εδραιώσει τον εταιρικό έλεγχο της προμήθειας τροφίμων σε όλο τον κόσμο, είναι η μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά ένα σημαντικό ποσοστό.
Και όλα αυτά, μέσα στο πλαίσιο μιας καθ’ όλα… νόμιμης διαδικασίας! (στο θέμα, έχουμε αναφερθεί και πρόσφατα, μα εδώ το βλέπουμε πιο αναλυτικά και εμβαθύνοντας).
Ο William H. Gates Sr, πρώην επικεφαλής της ευγονικής ομάδας Planned Parenthood και πατέρας του Bill Gates, εδώ και πολύ καιρό ασχολείται με την ευγονική ομάδα Planned Parenthood, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας επαναλανσαρισμένος οργανισμός που ξαναγεννήθηκε μέσα από την Αμερικανική Ευγονική Εταιρεία. Σε μια συνέντευξη του το 2003, στο PBS’ Bill Moyers, ο ίδιος ο Bill Gates παραδέχτηκε ότι ο πατέρας του υπήρξε επικεφαλής της Planned Parenthood, η οποία ιδρύθηκε με την έννοια ότι:
οι περισσότεροι άνθρωποι είναι απλά και μόνο, απερίσκεπτοι εκτροφείς και ανθρώπινα ζιζάνια που πρέπει να θανατωθούν!!!
Ο Γκέιτς επίσης παραδέχθηκε, κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ότι η συμμετοχή της οικογένειάς του σε θέματα αναπαραγωγικής όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε εκτεταμένη. Όσον αναφορά τον ίδιο, δήλωσε απερίφραστα τη δική του προσήλωση στις πεποιθήσεις του ευγονιστή Τόμας Ρόμπερτ Μάλθους, ο οποίος πίστευε ότι ο πληθυσμός του κόσμου θα πρέπει να ελέγχεται μέσω των περιορισμών της αναπαραγωγικής.
Εάν τώρα ο Γκέιτς ισχυρίζεται, ξαφνικά, ότι έχει πλέον μια διαφορετική άποψη, αποδεικνύει για ακόμα μία φορά ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες του σχετικά με τη Monsanto, και την Ευγονική, είναι απλά μια τροποποιημένη μαλθουσιανή προσέγγιση που πολύ πιο διακριτικά μειώνει τους πληθυσμούς μέσω των εμβολίων και των Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ).
Το Gates Foundation έχει επενδύσει πολλά στο να μετατρέψει τα γεωργικά συστήματα της Ασίας και της Αφρικής σε ΓΤΟ (Γενετικώς Τροποποιημένους Οργανισμούς)
Η συνεργασία του William Gates του πρεσβύτερου με το Planned Parenthood (plannedparenthood.org) και η συνεχιζόμενη επιρροή του στη σφαίρα του “πληθυσμού και της αναπαραγωγικής υγείας” είναι σημαντική, καθώς ο Γκέιτς ο πρεσβύτερος είναι συμπρόεδρος του ιδρύματος Bill & Melinda Gates Foundation. Ευγονιστής, εδώ και πολύ καιρό, καθοδηγεί το όραμα και την στρατηγική της διεύθυνσης του Gates Foundation, το οποίο αυτήν τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό επικεντρώνεται στην Αφρική, επιβάλλοντας τους Γενετικώς Τροποποιημένους Οργανισμούς (ΓΤΟ), μέσω της χρηματοδότησης της Συμμαχίας της Πράσινης Επανάστασης στην Αφρική (Alliance for a Green Revolution in Africa˙ AGRA [agra.org]).
gatesfoundation
Το Ίδρυμα Gates έχει ομολογήσει πως έχει επιχορηγήσει με τουλάχιστον 264,5 εκατομμύρια δολάρια την Συμμαχία της Πράσινης Επανάστασης στην Αφρική, ως καταπίστευμα και επίσης φέρεται να προσέλαβε τον Dr. Robert Horsch, πρώην στέλεχος της Monsanto για 25 χρόνια και τον έθεσε ως επικεφαλή της AGRA (της Συμμαχίας της Πράσινης Επανάστασης) στην Αφρική. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στο La Via Campesina το 2010, το 70 τοις εκατό των υποτρόφων της AGRA στην Κένυα, συνεργάζονται άμεσα με τη Monsanto και σχεδόν το 80 τοις εκατό της χρηματοδότησης του Gates Foundation είναι αφιερωμένο στη βιοτεχνολογία.
Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι το Ίδρυμα Gates υποσχέθηκε 880 εκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο του 2010 για τη δημιουργία του Προγράμματος μιας Παγκόσμιας Γεωργίας και Ασφάλειας Τροφίμων (Global Agriculture and Food Security Program˙ GAFSP), το οποίο είναι ένα ισχυρός υποστηρικτής των Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών.
Το 2008, το GAFSP (Πρόγραμμα Παγκόσμιας Γεωργίας και Ασφάλειας Τροφίμων [gafspfund.org]), βεβαίως, παρείχε 35 εκατομμύρια δολάρια ως «ενίσχυση» στους σεισμόπληκτους της Αϊτής που θα χρησιμοποιηθούν όμως -γιααααα προσέξτε το λίγο αυτό- για την εφαρμογή των Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών σε γεωργικά συστήματα και τεχνολογίες.
Αν πάμε λίγο πιο πίσω, το 2003, το Ίδρυμα Gates επένδυσε 25 εκατομμύρια δολάρια σε έρευνα GM (γενετικά τροποποιημένων), για την ανάπτυξη σπόρων -από την σπορά τους ακόμα- εμπλουτισμένων με βιταμίνες και πρωτεΐνες, για τους φτωχούς του κόσμου˙ μια κίνηση με την οποία πολλές διεθνείς φιλανθρωπικές οργανώσεις και ομάδες αγροτών ήταν κατηγορηματικά αντίθετες.
Το Ίδρυμα Gates έδωσε 26,8 εκατομμύρια δολάρια στο Πανεπιστήμιο Cornell, προκειμένου να επιχορηγήσει την έρευνα γενετικά μεταλλαγμένου σιταριού, η οποία είναι η επόμενη σημαντική καλλιέργεια τροφίμων στο στόχαστρο των γενετικώς τροποποιημένων καλλιεργειών, αγωγός της οποίας βέβαια είναι η εταιρεία τροφίμων Monsanto.

Όποιος έχει τον έλεγχο της γεωργίας, μπορεί να ελέγξει τους πληθυσμούς όλου του κόσμου.

Οι δεσμοί του Gates Foundation με τη Monsanto και την εταιρική γεωργία, γενικά, λένε πολλά για την πραγματική ατζέντα του, που είναι να δημιουργηθεί ένα μονοπωλιακό σύστημα ελέγχου του κόσμου σε κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής.
Τα εμβόλια, τα φάρμακα, οι Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί, ο έλεγχος της αναπαραγωγικής, η χειραγώγηση των καιρικών συνθηκών, η υπερθέρμανση του πλανήτη˙ αυτά και πολλά άλλα σημεία είναι τα μέσα με τα οποία το Ίδρυμα Gates έχει κάνει μεγάλα άλματα στο να ελέγχει τον κόσμο προσποιούμενο ότι βοηθάει.
Αντί να προωθεί την πραγματική αυτάρκεια του επισιτισμού και την αντιμετώπιση των βαθύτερων πολιτικών και οικονομικών θεμάτων που είναι η αιτία της φτώχειας παντού στον κόσμο, ο Γκέιτς και ΣΙΑ έχει αφοσιωθεί στο να ελέγχει την παραδοσιακή γεωργία και την ιατρική, που θα υποδουλώσει περαιτέρω τους πιο φτωχούς. Είναι απολύτως προφανές ότι οι Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί έχουν αφανίσει τις ήδη εξαθλιωμένες ομάδες ανθρώπων με την καταστροφή των φυσικών γεωργικών συστημάτων τους -χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ινδία.
Κάποιοι μπορεί να πουν ότι ο Bill Gates τα θυσιάζει όλα στο βωμό του χρήματος και κάποιοι άλλοι μπορεί να υποστηρίξουν πως όλα γίνονται για την εξουσία και τον έλεγχο. Ίσως να είναι ένας συνδυασμός και των δύο˙ ο Bill Gates παραμένει στον κόσμο των επιχειρήσεων προωθώντας τις δικές του εμπορικές επενδύσεις.
Για σκεφτείτε το λίγο˙ προχωρά σε αγορά μετοχών της Monsanto, ενώ ταυτόχρονα επενδύει σε προγράμματα για την προώθηση της Monsanto.
home1_Beneficiaries
Όπως και να έχει πάντως, απλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Bill Gates έχει πλέον άμεσο συμφέρον να επιτύχει η Monsanto στην εξάπλωση των Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών σε όλο τον κόσμο. Και δεδομένου ότι διευκολύνει ανοιχτά την ανάπτυξη της Monsanto σε νέες αγορές μέσω των «ανθρωπιστικών» του προσπαθειών, είναι σαφές ότι η οικογένεια Γκέιτς «πάει πακέτο» με τη Monsanto.
Παρά το γεγονός ότι ο Bill Gates θα μπορούσε να προσπαθήσει να ισχυριστεί ότι το Ίδρυμα Gates Foundation δεν συνδέεται με την επιχείρησή του, το μόνο που αποδεικνύει με τις κινήσεις του είναι το αντίθετο: οι περισσότερες από τις δωρεές καταλήγουν, με τον ένα ή άλλον τρόπο, να ευνοούν τις εμπορικές επενδύσεις του μεγιστάνα. Καμμία «δωρεά» του δεν είναι πραγματικά δωρεά, αλλά αντί να πληρώνει φόρους που του αναλογούν για τα κρατικά ταμεία (καθώς οι δωρεές εκπίπτουν από την φορολογία, μην ξεχνιόμαστε!), αυτός επενδύει τα κέρδη του με γνώμονα το πώς θα ευνοηθεί οικονομικά, συμπεριλαμβανομένης της προπαγάνδας για τις δήθεν καλές προθέσεις του.
Αντίθετα με την πραγματική έννοια της δωρεάς, οι όποιες δωρεές του χρηματοδοτούν σχέδια καταστροφικά.
Πέραν της Ευγονικής, που ελέγχει γενετικά τον άνθρωπο, συμμετέχει επίσης στην προσπάθεια να καταστρέψει την αγροτική καλλιέργεια σε όλο τον κόσμο. Κυρίως μέσω της «Συμμαχίας για μια Πράσινη Επανάσταση στην Αφρική». λειτουργεί ως δούρειος ίππος για να στερήσει από φτωχούς αγρότες της Αφρικής τους παραδοσιακούς σπόρους, αντικαθιστώντας τους με τους σπόρους των εταιρειών του, δηλαδή με γενετικώς μεταλλαγμένους σπόρους.
Και εάν υπάρχει κάποιος που θα αντιτάξει ως «ελαφρυντικό», τα τεράστια -τεράστια φαίνονται σε όλους εμάς˙ εκείνος, ούτε που καταλαβαίνει τη διαφορά- ποσά που έχει δώσει σε φιλανθρωπίες, ας θυμηθεί ότι η Cargill, μια πολυεθνική εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο Bill Gates και η Melinda Gates Foundation, είναι μια πολυεθνική εταιρεία με κύκλο εργασιών 133 δισεκατομμύρια δολάρια, που παραβιάζει την εργατική νομοθεσία και της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες από το Διεθνές Ταμείο για τα εργασιακά δικαιώματα εμπορίας παιδιών από το Μάλι (κράτος της Δυτικής Αφρικής) και για την υποδούλωση παιδιών ως εργάτες στις φυτείες κακάο, όπου είναι αναγκασμένα να εργάζονται 12 με 14 ώρες την ημέρα, με πενιχρούς μισθούς και κακή διατροφή.

«Ηθικόν» δίδαγμα:

Η ευγονική είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας εμπεριστατωμένης έρευνας, που κράτησε πολλά χρόνια˙ με αποδείξεις, εξηγεί όλο αυτό το «πάθος» που βλέπουμε από τους σύγχρονους ηγέτες για τον απόλυτο έλεγχο και, στην ουσία, τη σκλαβιά της ανθρωπότητας, κάνοντας χρήση της ισχύος αποκλειστικά και μόνον γι’ αυτήν (την ισχύ)!
Πρόκειται για ένα ολιστικό σχέδιο της ελίτ και των ανθρώπων που διαθέτουν τη δύναμη, με πρώτο και καλύτερο τον Bill Gates, για έναν πληθυσμιακό αποδεκατισμό σε παγκόσμια κλίμακα!
Βασικές Πηγές:
naturalnews.com – wnd.com 
ΠΗΓΗ nowtheendbegins

Περί Ευγονικής:

Αφήσαμε για το τέλος, όπως αναφέραμε στην εισαγωγή, το τι είναι ευγονική, για όσους και όσες, δεν γνωρίζουν:
Ο σύγχρονος άνθρωπος εμφανίστηκε στην υποσαχάρια Αφρική σε μια κοινότητα περίπου 10.000 ατόμων και από εκεί ξεκίνησε ο εποικισμός της γης. Σήμερα η επιστήμη δέχεται ότι υπήρξε ένας τόπος καταγωγής, μία φυλή, μία γλώσσα. Η γενετική ομοιότητα ανάμεσα στους ανθρώπους βρίσκεται στο 99.9% ανεξάρτητα από τόπο γέννησης. Με άλλα λόγια αν κάνουμε μια εξέταση DNA εμείς και ο γείτονάς μας, μπορούμε να βρούμε ότι έχουμε περισσότερες γενετικές διαφορές από ότι με έναν Αφρικανό με τον οποίο ενδεχομένως έχουμε πολύ πιο κοντινή γενετική συγγένεια.
Η ευγονική, δηλαδή η προσπάθεια να αποκτήσουν τα έμβια όντα ιδιαίτερα βιολογικά χαρακτηριστικά, υπήρξε από καταβολής του ανθρώπου. Χρησιμο­ποιήθηκε για την βελτίωση των φυτών και των ζώων με σκοπό τη μέγιστη απόδοση. Στον άνθρωπο όμως η ευγονική, ευδοκίμησε για δυο κυρίους λόγους:
Πρώτον εξαιτίας της επιστημονικής άγνοιας που υπήρχε μέχρι περίπου 50 ή 100 χρόνια για το πώς μεταβιβάζονται ορισμένα χαρακτηριστικά, καθώς πολλοί θεωρούσαν ότι η κάθε είδους διαφορετικότητα και απόκλιση από το μέσο όρο κληρονομείται όπως η ομοφυλοφιλία, η επιληψία, η εγκληματικότητα, ο αλκοολισμός κ.α .
Δεύτερον η αντίληψη ότι δεν πρέπει η κοινωνία να επιβαρύνεται από τα αποκλίνοντα άτομα με το να τα συντηρεί και επιπλέον αυτά τα άτομα να έχουν το «θράσος» να συμμετέχουν στην αναπαραγωγή της ανθρωπότητας, η οποία με αυτό τον τρόπο να υφίσταται μείωση της βιολογικής της ποιότητας. Η θέση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η κοινωνία όχι μόνον δεν έχει καμία υποχρέωση να συντηρεί τα αποκλίνοντα άτομα αλλά οφείλει να τα εμποδίζει να συμμετέχουν στην διαδικασία της αναπαραγωγής.
Η ιδέα για τη βελτίωση της ανθρώπινης ράτσας με βάση τη κληρονομικότητα ανάγεται σε πολύ παλιές εποχές. Γνωρίζουμε την άποψη των αρχαίων Σπαρτιατών για τα ελαττωματικά παιδιά, που τα έριχναν στον Καιάδα. Η «Πολιτεία» επίσης του Πλάτωνα εξιδανικεύει μια κοινωνία στην οποία υπάρχει μια συνεχής επιλογή για τη βελτίωση του ανθρωπίνου γένους. Ο Βρετανός οικονομολόγος Τόμας Μάλθους επεσήμανε τον αγώνα για την επιβίωση, τον οποίο ο Δαρβίνος τον είδε σαν ένα μέσο για την εξέλιξη. Η πρώτη σημαντική εργασία για την ευγονική ήταν το βιβλίο «Η Κληρονομική Μεγαλοφυία» (1869) του Αγγλου φυσιοδίφη και εξαδέλφου του Δαρβίνου, Φράνσις Γκάλτον (1822 – 1911), όπου αυτός παρουσίασε τα αποτελέσματα των μελετών του για τις οικογένειες επιφανών ανθρώπων, σα μια απόδειξη της άποψης του ότι «θα ήταν πολύ πρακτικό να δημιουργήσουμε μια πολύ προικισμένη ράτσα ανθρώπων με συνετούς γάμους στη διάρκεια αρκετών συνεχόμενων γενεών». Το 1883 δημοσίευσε το βιβλίο του «Έρευνες πάνω στην Ανθρώπινη Ικανότητα».
Ο ορισμός που έδωσε σε αυτό για την ευγονική είναι ο εξής:
Έργο της ευγονικής είναι να εξετάζει τις πράξεις ή ενέργειες του κοινωνικού συνόλου, οι οποίες ασκούν κάποια επίδραση στη βελτίωση ή χειροτέρευση των σωματικών ή ψυχικών ιδιοτήτων των μελλοντικών γενεών μιας φυλής.
Από την άλλη, η ευγονική είναι ένας όρος που πολλοί θα προτιμούσαν να εξοριστεί, να ξεχαστεί. Επειδή έχει δυσφημιστεί εξαιτίας της εφαρμογής της από το ναζιστικό καθεστώς. Βεβαίως, δεν αποτελούσε εφεύρεση των ναζί, όπως είδαμε προηγουμένως, μα είχε αναπτυχθεί ήδη από τον Francis Galton που ήταν εκείνος που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο ευγονική ως:
την επιστήμη που μελετά τους κοινωνικά ελέγξιμους παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν ή να μειώσουν τα φυλετικά προσόντα των μελλοντικών γενεών τόσο σωματικά όσο και νοητικά…
Το πρώτο κύμα της ευγονικής, από την εμφάνισή της μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, απλώνεται σε όλες τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικά χώρες και βρίσκει υποστηρικτές από ένα ευρύ φάσμα ιδεολογικών αντιλήψεων (από συντηρητικούς και φιλελεύθερους έως ορισμένες φεμινίστριες και σοσιαλιστές). Ευγονικές επιστημονικές εταιρείες αναπτύσσονται στη Βρεττανία, τις σκανδιναβικές χώρες, τη Γερμανία και τις ΗΠΑ. Κοινές παραδοχές των ευγονιστών είναι ότι:
  1. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, και οι διαφορές αυτές έχουν τις ρίζες τους στην κληρονομικότητα.
  2. Πρόκειται για διαφορές στην «ποιότητα», σε χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να ιεραρχηθούν σε καλά και κακά. Έτσι, κάποιοι άνθρωποι κρίνονται ως φυσιολογικοί, κάποιοι είναι καλύτεροι (πιο δυνατοί, πιο υγιείς, πιο έξυπνοι, πιο υπεύθυνοι κοινωνικά) – και κάποιοι είναι κατώτεροι.
  3. Η αξία και η φυσιολογικότητα ενός ανθρώπου ορίζονται, εντέλει, με οικονομικά κριτήρια. Οι πλούσιοι και οι δημιουργικοί θεωρούνται «υψηλότερης αξίας», ενώ οι φτωχοί, οι εγκληματίες, όσοι υποφέρουν από κληρονομικά “ελαττώματα” θεωρούνται «κατώτερης αξίας».
Ο Αμερικανός ευγονιστής Harry Laughlin θα δηλώσει το 1913:
Η ευγονική είναι απλώς η εφαρμογή των επιχειρηματικών μεθόδων στην ανθρώπινη αναπαραγωγή.
magaret-sanger-eugenics
Ήδη από το 1757 στη Σουηδία έχουμε νόμους για την απαγόρευση γάμων ανάμεσα σε επιληπτικούς. Ο Galton ήταν εκείνος που χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο ευγονική ως «την επιστήμη που μελετά τους κοινωνικά ελέγξιμους παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν ή να μειώσουν τα φυλετικά προσόντα των μελλοντικών γενεών τόσο σωματικά όσο και νοητικά».
Μετά το 1905 ιδρύθηκαν εταιρείες ευγονικής στη Γερμανία, στις σκανδιναβικές χώρες, στις HΠΑ, στην Τσεχοσλοβακία, στην Ρουμανία, στην ΕΣΣΔ. Το πρώτο διεθνές συνέδριο ευγονικής έγινε στο Λονδίνο το 1912. Στις HΠΑ από το 1907 έως το 1940, δηλαδή για πάνω από 30 χρόνια, 33 πολιτείες θέσπισαν νόμους για τη στείρωση. Μετά τον πρώτο νόμο για τη στείρωση που έγινε στην Ινδιάνα, από το 1907 έως το 1948, 50.000 περίπου άτομα στειρώθηκαν νόμιμα. Ήταν όλοι τους σεξουαλικοί παραβάτες, εγκληματίες, διανοητικά καθυστερημένοι, επιληπτικοί και άλλοι.
Κρατικές πολιτικές στείρωσης εφαρμόστηκαν στον Καναδά και στην Ελβετία, ενώ πολιτικές ευγονικής στην Κίνα, την Σιγκαπούρη, την Ιαπωνία. Στην Γαλλία 40.000 έγκλειστοι έμελλε να πεθάνουν από πείνα στα ψυχιατρεία στην εποχή του καθεστώτος του Βισί, ενώ στις σκανδιναβικές χώρες από το 1935 έως το 1949 περισσότερα από 20.000 άτομα στειρώθηκαν, κατά κύριο λόγο γυναίκες. Βέβαια τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την ιστορία της ευγονικής στη Γερμανία που είχε ανάγει ως στόχο την εξάλειψη των φορέων των κληρονομικών ασθενειών και των κοινωνικά αποκλινόντων ώστε να καταστεί δυνατή «η προαγωγή των αρίστων». Ετσι με βάση τον σχετικό νόμο που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 1933, με την προοπτική της κάθαρσης της φυλής, στειρώθηκαν περίπου 350.000 άτομα με χειρουργική επέμβαση επειδή θεωρήθηκαν νοητικά κατώτεροι. Η παράνοια κορυφώθηκε με το πρόγραμμα ευθανασίας των ψυχασθενών που εφαρμόσθηκε την ίδια εποχή.
Η ευγονική αποτελεί κεντρική βιοτεχνολογική εφαρμογή και βασικό εργαλείο βιοπολιτκού ελέγχου. Όπως γενικότερα η βιοτεχνολογία, υπόσχεται υγεία, μακροημέρευση και επιτυχία εντός του καπιταλιστικού πλαισίου. Και φυσικά «κλείνει το μάτι» στην ιδέα της αθανασίας – της υπέρβασης του θανάτου (και του φόβου του). Και μ’ αυτή την έννοια, υπόσχεται το εγελιανό «τέλος της ιστορίας», το ξεπέρασμα του ανθρώπινου χρόνου και της συνείδησής του, την επικράτηση ενός αιώνιου παρόντος. Ή, διαφορετικά διατυπωμένο, την υπέρβαση των κοινωνικών συγκρούσεων, αφού ο άνθρωπος στο πλαίσιό της αντιμετωπίζεται σαν ένα σύνολο «διορθώσιμων» γονιδίων.
Είναι λογικό να διατηρούμε επιφυλάξεις για την επιτυχία των σχεδίων της νέας ευγονικής. Ακόμη και σε καθαρά επιστημονικό επίπεδο, δεν είναι λίγες, και σίγουρα καθόλου αμελητέες, οι φωνές επιστημόνων που επισημαίνουν το μέγεθος της άγνοιας και την πληθώρα γνωσιολογικών ελλείψεων στα ερευνόμενα πεδία. Η σημερινή έρευνα, για παράδειγμα, δεν μπορεί να απαντήσει με ακρίβεια τι είναι και τι κάνει ένα γονίδιο. Παρ’ όλα αυτά, η big science προχωρά. Στα τυφλά; Ναι. Για τη δόξα και το χρήμα; Βεβαίως. Το γεγονός ότι το σχέδιό τους πιθανότατα θα αποτύχει, δεν μπορεί να μας κάνει αισιόδοξους αν αναλογιστούμε τις συνέπειες.
Στη στρατηγική της νέας ευγονικής για την παραγωγή καπιταλιστικά λειτουργικών σωμάτων χρειάζεται να αντιτάξουμε τη δική μας στρατηγική. Βρισκόμαστε αναγκαστικά εντός του πεδίου της βιοπολιτικής, όπου ο έλεγχος των σωμάτων και ο έλεγχος των πληθυσμών είναι ένα και το αυτό αδιαίρετο σχέδιο: το δόγμα της ιατρικοποίησης είναι το δόγμα της ασφάλειας – και αντιστρόφως. Δεν αρκεί, λοιπόν, μονάχα ο κριτικός λόγος ενάντια στα καπιταλιστικά «ευ» – αν και προφανώς είναι απαραίτητος. Χρειάζεται να στοχαστούμε αλλά και να δημιουργήσουμε τους δικούς μας αντιθεσμούς – στην οικογένεια, στη σεξουαλικότητα, στην αντιμετώπιση της ασθένειας, στον τρόπο που βιώνουμε τη φθορά και το πέρασμα του χρόνου, στη στάση απέναντι στο θάνατο και τη ζωή. 

Εσκεμμένη εξάπλωση καρκίνου παγκοσμίως μέσω εμβολίων! (λογοκριμένο βίντεο)

Ναι, ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί μέσω ιών του καρκίνου και προτού να πείτε ότι είναι λάθος, διαβάστε εδώ…

Αυτή η εκπληκτική λογοκριμένη συνέντευξη διενεργήθηκε από τον ιατρικό ιστορικό Edward Shorter για την δημόσια τηλεόραση WGBH (Βοστώνη) και Blackwell Science. Κόπηκε από την The Health Century λόγω της τεράστιας ευθύνης της.   


H παραδοχή ότι τα εμβόλια της φαρμακευτικής εταιρείας Merck έχουν παραδοσιακά ενισχύσει ιούς του καρκίνου (SV40 και άλλους) σε ανθρώπους σε…
όλο τον κόσμο.

Ο ειδικός της υγείας, ο Δρ Leonard Horowitz, χαρακτηρίζει ως κορυφαίο ειδικό των εμβολίων στον κόσμο, τον Δρ Maurice Hilleman, που εξηγεί γιατί τα εμβολία της Merck εξάπλωνουν το AIDS, την λευχαιμία και άλλες φρικιαστικές πληγές σε όλο τον κόσμο.

Για να μάθετε πώς αρρωσταίνουν τα παιδιά από καρκίνο θα ήθελα να προσέξετε αυτό που θα σας πω (Τα πρόσωπα είναι φανταστικά).

Ένα απόγευμα παίρνουν οι γονείς την ΜΑΙΡΟΥΛΑ (4 ετών) και την πηγαίνουν στον (στην) παιδίατρο για ένα συνηθισμένο εμβόλιο (MMR ας πούμε). Αφού εμβολιάσθηκε η μικρή έφυγαν και πήγαν σπίτι τους. Μετά από 3 περίπου μήνες η Μαιρούλα αρχισε να έχει τα πρωινά για κανα 5λεπτο τάση για εμετό. Επίσης χωρίς ιδιαίτερη αιτία η Μαιρούλα έπεφτε συνεχώς και χτυπούσε. Ανησύχησαν οι γονείς και πήγαν πάλι την Μαιρούλα στον (στην) παιδίατρο. Μόλις είδε την Μαιρούλα ο(η) παιδίατρος είπε στους γονείς να πάνε στα νοσοκομεία παίδων της Αθήνας και θα ειδοποιήσει να τους περιμένει νευρολόγος. Ανήσυχοι οι γονείς ρώτησαν τι συμβαίνει, οπότε ο(η) παιδίατρος τους απάντησε: Λόγω του εμβολίου που έκανε η Μαιρούλα πιθανώς να έχει δημιουργηθεί κύστη με υγρό στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Οι γονείς σάστισαν.

Πήραν την Μαιρούλα και την πήγαν στο νοσοκομείο ΠΑΙΔΩΝ όπου τους περίμενε νευρολόγος. Μόλις εξέτασε ο νευρολόγος την Μαιρούλα έδωσε εντολή για μαγνητική στο κεφάλι. Οι γονείς τρελάθηκαν και είπαν στον νευρολόγο αυτά που τους είπε ο(η) παιδίατρος.

Τότε κυνικά ο νευρολόγος τούς είπε ότι μάλλον το υγρό έχει γίνει όγκος. Αμέσως η μητέρα ρώτησε τον γιατρό: Αφού τα εμβόλια δημιουργούν τέτοια προβλήματα γιατί οι γιατροί δεν ενημερώνουν τον κόσμο; Η απάντηση του νευρολόγου ήταν η εξής: Εγώ δεν εμβολιάζω τα παιδιά μου αλλά ποιός μπορεί να τα βάλει με τις φαρμακοβιομηχανίες από την στιγμή που καταφέρνουν να εγκρίνει ο ΕΟΦ τα δηλητηριά τους; Ξαναρωτάει η μητέρα: Πώς γίνεται να μην εμβολιάσω το παιδί μου και να το δεχτούν στο σχολείο; Απαντάει ο γιατρός: Μπορείς να πληρώσεις τον γιατρό να υπογράψει ότι έκανε το εμβόλιο το παιδί σου και να μην το κάνει. Οι γονείς ξέσπασαν σε λυγμούς.

Έγινε τελικά η μαγνητική και βρέθηκε ότι η μικρή Μαιρούλα είχε έναν όγκο 5 εκατοστά στο πίσω μέρος του κεφαλιού εξαιτίας ενός εμβολίου. Αμέσως ξεκίνησε η διαδικασία για χειρουργείο. Εννοείτε ότι έπεσε και το σχετικό φακελάκι περί τα 3000 ΕΥΡΩ στον νευροχειρούργο.

Μέχρι εδώ είναι το πρώτο μέρος της επιχείρησης. Τα κρούσματα λευχαιμιών και όγκων έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μετά την εισαγωγή στην αγορά των νέων εμβολίων από το 2005 και μετά.

Για προσέξτε το 2ο μέρος της επιχείρησης:

Μετά από 10ήμερη παραμονή στην νευροχειρουργική η Μαιρούλα μεταφέρεται σε πολυδιαφημισμένο νέο ογκολογικό νοσοκομείο. Στο μεταξύ βγήκε και η ιστολογική εξέταση και βρέθηκε ότι η Μαιρούλα είχε κακοήθη όγκο. Αφού μπήκε στο δωμάτιο η Μαιρούλα ήρθε ο(η) ογκολόγος ιατρός και είπε στους γονείς ότι το παιδί τους για να έχει καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να φέρουν ένα φάρμακο (EDOXAN) από τις ΗΠΑ διότι το EDOXAN εδώ στην ΕΛΛΑΔΑ προέρχεται από Ινδία και Πακιστάν. Έντρομοι οι γονείς ρώτησαν γιατί συμβαίνει αυτό. Ο(Η) ογκολόγος απάντησε:Διότι το υπουργείο Υγείας έδωσε εντολή να προμηθευόμαστε τα πιο φθηνά φάρμακα που έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ. Όμως επειδή τα φάρμακα αυτά έχουν πολλά προσθετικά (έκδοχα) έχουν και περισσότερες παρενέργειες και δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι οι γονείς ξεκίνησαν έναν αγώνα να φέρουν EDOXAN από τις ΗΠΑ. Φυσικά σχεδόν πούλησαν το μισό τους σπίτι.

Έτσι ξεκίνησαν οι χημειοθεραπείες της Μαιρούλας. Εκτός από το ΕΝΤΟΞΑΝ η Μαιρούλα έπαιρνε ΟΓΚΟΒΙΝ, ΚΑΡΜΠΟΠΛΑΤΙΝΑ, ΒΕΠΕΣΙΝΤ σε διάφορες δόσεις και σχήματα. Οι θεραπείες που έκανε η Μαιρούλα ήταν 4ήμερες και κοστίζουν 5000 ευρώ για το ταμείο περίπου (η μία 4ήμερη).

Εδώ ξεκινάει το τρίτο μέρος της επιχείρησης. Πριν προχωρήσω θα δώσω μερικές πληροφορίες για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Για να καταπολεμηθεί η νόσος πρέπει να πέφτουν τα αιματολογικά και όχι να είναι φυσιολογικά, δηλαδή να πέφτουν σε επίπεδα που το παιδί να χρειάζεται μετάγγιση. Επομένως η αιμοσφαιρίνη να πέφτει κάτω από 8 και τα αιμοπετάλια κάτω από 20000. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση με τα αιμοπετάλια το παιδί κινδυνεύει με εγκεφαλική αιμορραγία αλλά αυτό αντιμετωπίζεται με μετάγγιση.

Η θεραπεία της Μαιρούλας πήγαινε καλά. Σε κάθε θεραπεία τα αιματολογικά έπεφταν όλο και πιο πολύ οπότε χρειάζονταν μετάγγιση. Εδώ αρχίζει και το πρόβλημα. Τα αιμοπετάλια της μετάγγισης έχουν όριο ζωής από 1 μέρα εως 5 μέρες ανάλογα από το πόσο είναι αποθηκευμένα όμως αυτό πως μπορούν να το ξέρουν οι γονείς; Οι γιατροί και οι νοσοκόμοι δεν μιλάνε αρκετά αν δεν πέσουν τα ανάλογα φακελάκια. Έτσι η Μαιρούλα έβαλε αιμοπετάλια αλλά ήταν για 2 ημέρες και το παιδί είχε πάθει από τις θεραπείες μυελική υποπλασία δηλαδή δεν παρήγαγε αιμοπετάλια ο μυελός. Οι γονείς νόμιζαν ότι όπως τις άλλες φορές έβαλε το παιδί τους αιμοπετάλια για 5 ημέρες. Την τρίτη ημέρα το βράδυ το παιδί είδε ένα εφιάλτη πιέστηκε και επειδή δεν είχε αρκετά αιμοπετάλια έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία. Το παιδί ενώ πήγαινε καλά στην θεραπεία, τελικά πέθανε.Πηγή

Μελέτη του Ιδρύματος Rockefeller προβλέπει μελλοντική δικτατορία ελεγχόμενη από την ελίτΤου Paul Joseph Watson (Prison Planet.com)


Παγκόσμιες πανδημίες που σκοτώνουν εκατομμύρια, υποχρεωτική καραντίνα, σημεία ελέγχου, βιομετρικές ταυτότητες, και ένας κόσμος ολοκληρωτικά υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης.

Αυτά τα πράγματα δεν προέρχονται από την τελευταίες ταινία επιστημονικής φαντασίας που σπάει τα ταμεία, αλλά αποτελούν μέρος του ‘οράματος’ τουΙδρύματος Ροκφέλερ για το πώς μπορεί να είναι ο κόσμος σε 15-20 χρόνια, στο πλαίσιο μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης που θα ελέγχεται αυστηρά από την ελίτ.

Αυτό είναι ένα από τα τέσσερα σενάρια για το μέλλον του πλανήτη, όπως αναφέρεται στο «Σενάρια για το Μέλλον της Τεχνολογίας και της Διεθνούς Ανάπτυξης», (“Scenarios for the Future of Technology and International Development”), μια μελέτη του Ιδρύματος Ροκφέλερ, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Global Business Network.

Με τον χαρακτηριστικό τίτλο “Lock Step,” (ρυθμικός βηματισμός τον οποίον συνήθιζαν να έχουν οι φυλακισμένοι στις αμερικάνικες φυλακές τον 19ο αιώνα) το σενάριο απεικονίζει, “Ένα κόσμο με αυστηρότερο καθολικό κυβερνητικό έλεγχο και πιο αυταρχική ηγεσία, με περιορισμένη καινοτομία και μία αυξανόμενη υποχώρηση στα δικαιώματα του πολίτη.”

Μετά την παγκόσμια πανδημία ιού H1N1 που προέρχεται από τις χήνες και που μολύνει το 20 τοις εκατό του παγκόσμιου πληθυσμού σκοτώνοντας 8 εκατομμύρια ανθρώπους, η οικονομία ανακόπτεται και οι κυβερνήσεις επιβάλλουν αυταρχικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης.

“Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιούν την εξουσία τους και επιβάλουν σκληρούς κανόνες και περιορισμούς, από την υποχρεωτική χρήση μασκών προσώπου, μέχρι τον έλεγχο τη θερμοκρασίας του σώματος κατά την είσοδο σε κοινόχρηστους χώρους, όπως σιδηροδρομικούς σταθμούς και σούπερ μάρκετ», αναφέρει η μελέτη.

Είναι εμφανές, ότι ακόμη και μετά την εξασθένιση της πανδημίας, αυτά τα δρακόντεια μέτρα παραμένουν σε ισχύ και ακόμη ισχυρότερα, καθώς οι ηγέτες ‘πατώντας’ τώρα πάνω στην εξουσία τους και εκμεταλλευόμενοι την προθυμία των πολιτών να θυσιάσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και την ιδιωτική τους ζωή, οδηγούν σε «ένα πιο ελεγχόμενο κόσμο» με αφεντικά τα ‘πατερναλιστικά κράτη’ που επιβάλλουν τα βιομετρικά δελτία ταυτότητας για όλους τους πολίτες. «Η εξαναγκαστική συνεργασία» με παγκόσμιες ρυθμιστικές συμφωνίες σφυρηλατεί την πορεία προς την παγκόσμια διακυβέρνηση, ακόμη και ως μια σπασμωδική κίνηση που έρχεται μετά από κάποιες δημόσιες εκδηλώσεις «παθογόνου εθνικισμού».

Ο οικo-φασισμός, επίσης, έφερε στο προσκήνιο το σενάριο “lock step”, το οποίο ασχολείται με τον τρόπο που τα “υψηλής εκπομπής” αυτοκίνητα θα πρέπει να απαγορευθούν και κάθε σπίτι θα υποχρεωθεί, βάσει νόμου, να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά πάνελ.

Η εφαρμογή αυτού του ολοκληρωτικού αυταρχισμού προκαλεί τον μαρασμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τον κλυδωνισμό της οικονομίας, αλλά το έτος 2025 οι άνθρωποι αρχίζουν να δείχνουν σημάδια κούρασης από τον “τόσο πολύ ασφυκτικό έλεγχο και για το ότι άφησαν τόσο χώρο στους ηγέτες και στις αρχές να κάνουν τις επιλογές τους” και μια οργανωμένη προσπάθεια αντίστασης ενάντια σε αυτήν την τυραννία αρχίζει να αναπτύσσεται.

“Ακόμη και εκείνοι που ήθελαν αυτή την μεγαλύτερη σταθερότητα και προβλεψιμότητα του κόσμου άρχισαν να αισθάνονται άβολα και να νιώθουν τον περιορισμό από τόσους πολλούς αυστηρούς κανόνες και από την αυστηρότητα των εθνικών συνόρων. Η αίσθηση που υπήρχε είναι, ότι αργά ή γρήγορα, κάτι θα έφερνε αναπόφευκτα σε αναστάτωση αυτόν τον ‘τακτοποιημένο’ κόσμο, που οι κυβερνήσεις του κόσμου δούλεψαν πολύ για να θεμελιωθεί”, καταλήγει η μελέτη.

Το βασικό νόημα που βγαίνει από αυτό το σενάριο που περιγράφει η μελέτη του ιδρύματος Rockefeller είναι ότι εξαίρεται η Κίνα ως το μοντέλο για το πώς οι κυβερνήσεις, παγκοσμίως, θα πρέπει να ανταποκριθούν στις κρίσεις. Τα πιο δρακόντεια και δικτατορικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της υποχρεωτικής καραντίνας, εξαίρονται στο σενάριο ως «σωτήρια για εκατομμύρια ζωές, καθώς σταμάτησαν την εξάπλωση του ιού πολύ νωρίτερα από ό, τι σε άλλες χώρες και επέτρεψαν μια ταχύτερη ανάκαμψη από την πανδημία», ενώ αναφέρεται περιφρονητικά η ελευθερία της κίνησης των ανθρώπων ως αιτία επιδείνωσης της κρίσης.

Είναι αλήθεια ειρωνικό, συνεπώς, που ακριβώς αυτή την εβδομάδα, το Associated Press ανέφερε για το πώς η κινεζική κυβέρνηση έχει ήδη επιβάλει σταθμούς ελέγχου στους φτωχότερους πολίτες της, με το να κλειδώνει και να αποκλείει ορισμένες από τις πιο φτωχικές γειτονιές μέσα σε μία νύχτα, με την αστυνομία ή την ασφάλεια ελέγχου ταυτοτήτων σε δράση όλο το εικοσιτετράωρο, σε μια ιστορική αναδρομή σε παλαιότερου τύπου ελέγχους. “

Η μελέτη Rockefeller, δεν είναι μια προειδοποίηση για το πώς θα προληφθεί αυτό το είδος της τυραννίας που παρουσιάζεται σε αυτό το σενάριο, αλλά είναι ένα σχέδιο για το πώς οι παγκοσμιοποιητές θέλουν να εκμεταλλευτούν τις παγκόσμιες κρίσεις όπως οι βιοτρομοκρατικές επιθέσεις και οι πανδημίες, προκειμένου να καταστρέψουν εντελώς την κοινωνία και να την ξαναχτίσουν έχοντας στο νου τους την εικόνα της νέας παγκόσμιας τάξης.

Το σενάριο Rockefeller προχωράει ακόμα περισσότερο από ένα όμοιο περαστικό, όπου μία μελέτη του 2007 του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, προέβλεπε ότι μέχρι το έτος 2035, οι άνθρωποι θα έχουν στον εγκέφαλό τους εμφυτευμένα τσιπ, ότι η μεσαία τάξη θα γίνει επαναστατική, και ότι η κοινωνία θα ζει ημέρες χάους και πολιτικής αναταραχής ως αποτέλεσμα της αυξημένης παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης και ενός πιο αυταρχικού κράτους.

Είναι απολύτως σαφές, από την ανάγνωση του σεναρίου “Lock Step” ότι αυτή η καταπιεστική κοινωνία που παρουσιάζεται στη μελέτη δεν παρουσιάζεται ως νουθεσία για το πώς οι κυβερνήσεις θα εκμεταλλευτούν, κυνικά, μια πανδημία για να δημιουργήσουν ένα αστυνομικό κράτος και θα πάρουν τέτοια δύναμη που θα τις μεταμορφώσει σε δικτατορίες, αλλά είναι ένα καμπανάκι ότι η προσέγγιση αυτή θα ήταν το σωστό πράγμα που πρέπει να γίνει.

Αυτή είναι η μετα-βιομηχανική κοινωνία που απαιτούν οι ‘φωτισμένοι’ τηςΛέσχης Bilderberg, όπως ο αρχηγός της Ευρωπαϊκή Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Αυτό είναι που θέλουν οι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης – πανδημίες, πόλεμος, χάος και κρίσεις που μπορούν να ‘δουλέψουν σωστά’ και στη συνέχεια να αξιοποιηθούν για να ‘κλειδώσει’ η θέση μίας δικτατορικού τύπου κοινωνίας που θα διοικείται από την ελίτ μέσα από τους γυάλινους πύργους τους, ενώ οι πολίτες θα μετατραπούν σε φτωχούς, αλληλοσυγκρουόμενους, εξαρτημένους χωρικούς που θα ελέγχονται ασφυκτικά από την εξελιγμένη τεχνολογία του Μεγάλου Αδελφού, έτσι ώστε να έχουν όλο τον χρόνο για να ανησυχούν για την προέλευση του επόμενου γεύματός τους, από το να έχουν χρόνο να ανατρέψουν τους νέους αφεντάδες τους.