Εμφάνιση της Παναγίας μπροστά σε 250.000 αυτόπτες μάρτυρες(video)

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑΥΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Tο ξέρουμε ότι είναι δύσκολο… να δεχθούμε κάτι το εξωπραγματικό. Όμως δεν είναι δυσκολότερο να απορρίψουμε έτσι απλά 250.000 αυτόπτες μάρτυρες;
 Βέβαια, καλό είναι να μην πιστεύουμε ότι μας σερβίρουν, διότι υπάρχουν και οι επιτήδειοι. Όταν όμως υπάρχουν καταγεγραμμένα γεγονότα…εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Στη ζωή μας άλλωστε δεν μπορείς να εξηγήσεις τα πάντα! Το γεγονός της Zeitun στην Αίγυπτο έχει καταγραφεί ιστορικά, και έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και μόνοι σας σε ξένα δίκτυα.Δείτε το βίντεο…


Γιατί ο Ιησούς θεωρούσε κατάρα τον εβραϊσμό και πώς θέλησε να τον καταλύσει

Γιατί ο Ιησούς θεωρούσε κατάρα τον εβραϊσμό και πώς θέλησε να τον καταλύσει [βιβλιοπαρουσίαση]

Ποιο είναι το «κακό» του εβραϊσμού σε αντίθεση με τον Χριστιανισμό; 
Ποια είναι η κατάρα του ενάντια στην οποία στρέφεται η διδασκαλία του Ιησού; Ποιον κίνδυνο είδε ο τελευταίος στην εβραϊκή θρησκεία και ποια διέξοδο πρότεινε; Αυτά είναι τα καυτά ερωτήματα που αναπτύσσει ο «δύσκολος» Γερμανός φιλόσοφος Χέγκελ (ή Έγελος) στη μελέτη του για το πνεύμα του χριστιανισμού και το πεπρωμένο του, που κυκλοφόρησε μέσα στο 2013 από τις εκδόσεις Εστία.
Ο νεαρός Έγελος (G.W.F. Hegel, 1770-1831), στην περίοδο κατά την οποία κατοικεί στη Φραγκφούρτη (1797-1800), αναπτύσσει καινούργιους τρόπους σκέψης που θα φέρουν έπειτα στο φως έναν νέο τρόπο του φιλοσοφείν.
Χαρακτηριστικό της περιόδου είναι ότι τότε προσφεύγει σε ένα νέο λεξιλόγιο για να περιγράψει τις δομές σκέψης που αποκαλύπτει, ενώ αργότερα θα επιλέξει, αντίστροφα, να διευρύνει τις παραδοσιακές έννοιες εμπλουτίζοντάς τες με τις δομές σκέψης που έχει ανακαλύψει.
Εδώ ονομάζει “αγάπη” τη σχέση δύο αυτοσχετιζόμενων όρων που αργότερα θα θεωρήσει ότι είναι χαρακτηριστική της “έννοιας”. Εδώ ονομάζει “πεπρωμένο” το γεγονός ότι η πραγματικότητα αντιδρά στη φιλοδοξία μιας μεμονωμένης όψης της να αποσπασθεί από την κοινή μοίρα, ενώ αργότερα θα εισαγάγει την ανάλυση των εννοιών βάσει της “διαδικασίας” που ενώνει τις όψεις τους.
Σκοπός της σκέψης του Έγελου στη Φραγκφούρτη είναι η απελευθέρωση της ανθρωπότητας. Αντικείμενο της κριτικής του η εβραϊκή θρησκεία και κυρίως η χριστιανική. Ο εβραϊσμός υποτάσσει τον άνθρωπο σε έναν δεδομένο νόμο, αποκόπτοντάς τον από τη φύση. Αλλά υφίσταται ως “πεπρωμένο” την αντίδραση της αποκλεισμένης πραγματικότητας.
Ο χριστιανισμός έχει ως αφετηρία την προσπάθεια του ιδρυτή του να αποσυρθεί από τη σφαίρα του δούναι και λαβείν, των συμφερόντων, της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης, ώστε να γλυτώσει από μια τέτοια αντίδραση. Αλλά εν τέλει υφίσταται ένα χειρότερο ακόμη “πεπρωμένο”, καθώς μετατρέπεται σε όργανο καταπίεσης και εκμετάλλευσης ο ίδιος.
Ορισμένοι θεωρούν ότι το κείμενο αυτό προτρέχει την υλιστική κριτική του άθεου Φόυερμπαχ (Ludwig Feuerbach, 1804-1872) στον χριστιανισμό, άλλοι ότι εισάγει, αντίθετα, μια υπαρξιστική πρόσληψη του χριστιανισμού όπως αυτή του πιστού Κίρκεγκωρ (Sοren Kierkegaard, 1813-1855). Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι δημοσιεύθηκε μόνο το 1907, οπότε κανένας από τους δύο δεν το είχε διαβάσει. Και είναι ενδιαφέρον ότι κι οι δύο θεωρούν τις απόψεις τους κατ’εξοχήν αντιεγελιανές…
Ο Γιώργος Σαγκριώτης, μια από τις σημαντικές νέες φωνές της ελληνικής φιλοσοφίας, μετέφρασε, προλόγισε, σχολίασε αυτό το δύσκολο κείμενο, που δεν ήταν προορισμένο για δημοσίευση. Το επίμετρό του αναδεικνύει τα ιστορικά πλαίσια και φιλοσοφικά διακυβεύματα του έργου ώς και για μας σήμερα.
Έχει γραφτεί για το βιβλίο:
Ο,τι απουσιάζει από κάθε κείμενο, το πρόσωπο που το έγραψε, διαφαίνεται ανάμεσα στις γραμμές του, ηθελημένα ή αθέλητα. Κι αν όχι αυτό το ίδιο το πρόσωπο, σε κάθε περίπτωση ο ίλιγγος της συγγραφικής διαδικασίας στην οποία ενεπλάκη.
Πρωτίστως στην περίπτωση των έργων που δεν προορίζονταν για δημοσίευση, που δεν ολοκληρώθηκαν, που έχασαν τον δρόμο προς την κοινοποίησή τους. Τέτοιο είναι και το σώμα των κειμένων του Χέγκελ που παραδόθηκε υπό τον γενικό τίτλο «Το πνεύμα του Χριστιανισμού και το πεπρωμένο του» και πρόκειται να εκδοθεί σε ελληνική μετάφραση από τις εκδόσεις Εστία.
Σπαράγματα μιας πολυετούς αναμέτρησης του νεαρού ακόμη φιλοσόφου με τη θρησκευτική, εμμέσως ασφαλώς και με τη διανοητική παράδοση της εποχής του. Η αλληλουχία στην οποία είναι τοποθετημένα είναι ιστορική, τόσο από την άποψη του αντικειμένου (από τον Εβραϊσμό στον Χριστιανισμό) όσο και από εκείνη της χρονολογίας συγγραφής τους.
Δύο ταυτόχρονες, λοιπόν, κινήσεις συντελούνται. Είναι η πορεία του πνεύματος από τη θρησκεία του νόμου στη θρησκεία της αγάπης, σύμφωνα με το γνωστό θεολογούμενο, και η μετάβαση του συγγραφέα από τη νεανική ενθουσιώδη προσδοκία μιας «βασιλείας του Θεού» επί της γης, βασισμένης ωστόσο σε ένα αρχαιοελληνικό πρότυπο, προς τη διαμόρφωση του δικού του θεωρητικού προγράμματος, όπου η θεολογία προβάλλει μάλλον ως θεραπαινίς της φιλοσοφίας. Είναι η συμπλοκή αυτών των δύο διαδρομών που παράγει τόσο την ερμηνευτική δυσκολία όσο και την απαράμιλλη γοητεία του βιβλίου.
Η μορφή στην οποία διασταυρώνονται όλοι οι δρόμοι του κειμένου είναι αυτή του Ιησού. Η διδασκαλία του φιλοδοξεί να προσφέρει διέξοδο από την κατάρα που κατατρύχει τον εβραϊκό λαό από την εποχή που συγκρότησε τη θρησκευτική του ταυτότητα. Η κατάρα συνίσταται σε ένα διχασμό που ολοένα πολλαπλασιάζεται. Ανάμεσα στον άνθρωπο που επικαλείται τον Θεό και στη φύση που υποτάσσεται, έπειτα ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, στον οποίο αυτός οφείλει να υποταχθεί, τέλος ανάμεσα στον άνθρωπο και στον εαυτό του, που υποτάσσει και υποτάσσεται ταυτόχρονα. Εδώ υπάρχει μόνον ένας τύπος σχέσης, εκείνος της υποταγής σε μια ξένη δύναμη. Διαφορετική είναι η θρησκεία του Ιησού.
Προκειμένου να αποφύγει τις ολέθριες συνέπειες αυτής της καταπιεστικής δικαιοσύνης του νόμου, οδηγείται στη δίκαιη άρση κάθε νόμου και κάθε δικαιοσύνης· στην υπακοή αντιτάσσει τη συμφιλίωση, στον διχασμό το όλον της ζωής.
[Απόσπασμα από το άρθρο-βιβλιοπαρουσίαση του Μισέλ Φάις στην Ελευθεροτυπία με τίτλο: «Ο νεαρός Χέγκελ, ο χριστιανισμός και οι απορίες της νεωτερικότητας»]
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πνεύμα του χριστιανισμού και το πεπρωμένο του
Έγελος
μετάφραση: Γιώργος Σαγκριώτης
επιμέλεια σειράς: Ελένη Περδικούρη, Γιώργος Φαράκλας
Πηγή: Γιατί ο Ιησούς θεωρούσε κατάρα τον εβραϊσμό και πώς θέλησε να τον καταλύσει [βιβλιοπαρουσίαση] | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/126408#ixzz2hxwBVfOY

Ισλαμιστές αποκεφάλισαν αγόρι στην Συρία… Ήταν “άπιστος”…ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ


Ένα ακόμη νέο παιδί κατατάσσεται στη χορεία των νεων ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ μαρτύρων καθώς αποκεφαλίστηκε με το συνηθισμένο απάνθρωπο τρόπο από ακραίους ισλαμιστές στη Ντέρι Εζόρ της Συρίας. 

Μάλιστα οι δολοφόνοι επιχαίρουν κρατώντας χαμογελαστοί το κεφάλι του παιδιού που ήταν “άπιστο”.


20131016-221804.jpg

Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΥΝΑΜΗ

Στην Αφρική όπου εφαρμόζεται πολύ η μαγεία,δίνει την λύση της η ορθοδοξία.Ομιλία Γέροντα Δαμασκηνού αγιορείτη μονής Γρηγορίου και ιεραποστόλου στο Κογκό Αφρικής.Συζητά τις εμπειρίες όπου έζησε εκεί.


Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ (ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

OTAN ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ Η συγκεκριμένη ρήση είναι παρμένη από τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Τα πρωτόκολλα όπως και το επίσημο θρησκευτικό βιβλίο των εβραίων το Ταλμούδ είναι γεμάτα ρατσιστικές αναφορές και ύβρεις εναντίον των χριστιανικών εθνών.

Το μίσος των Εβραίων για τους Χριστιανούς αρχίζει από τον καιρό που ο Ιησούς περπατούσε ακόμα στην Παλαιστίνη .Οι Εβραίοι ποτέ δεν χώνεψαν πως αυτός ένας Γαλιλαίος καθώς και όλοι του οι μαθητές άπαντες από την ελληνιστική περιοχή της Γαλιλαίας μπορούσαν να διδάσκουν τον «εκλεκτό λαό».
Μίσησαν και εδίωξαν ανελέητα την πρώτη εκείνη εκκλησία της Ιερουσαλήμ διαγράφοντας όσους προσχωρούσαν στον Χριστιανισμό. Οι πράξεις των αποστόλων όπου ο απόστολος Λουκάς (κατά πάσα πιθανότητα) διηγείται τις ατελείωτες μηχανορραφίες των Εβραίων εναντίον του Παύλου και των Χριστιανών.
Η Εκκλησία έζησε αιώνες σκληρών διωγμών στα χρόνια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, διωγμών για τους οποίους πανηγύριζαν οι αιώνιοι συνωμότες Εβραίοι.
Σήμερα τα γεγονότα δείχνουν ότι είμαστε προ των πυλών ενός νέου παγκόσμιου διωγμού των χριστιανών από την Σιωνιστική ΝΕΑ ΤΑΞΗ. Ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι χριστιανοί φανερώνει και το Σιωνιστικό υπόβαθρο της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ. Μόνο γνήσιοι ταλμουδιστές θα μπορούσαν να κρύβουν τέτοια αισθήματα για τους χριστιανούς …..
Ας δούμε κάποια στοιχεία ….Νιγηρία ανηλεής διωγμός των χριστιανών από τους φανατικούς Ισλαμιστές της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ. Διασκορπισμένα μέλη και καμένα πτώματα παντού σ όλη την χώρα. Αίγυπτος ,Τυνησία , Συρία ….Παντού όπου επικράτησε η λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη» δηλαδή χρηματοδοτούμενες από ΗΠΑ, Ισραήλ εξεγέρσεις πρακτόρων ,έχουμε το ίδιο σκηνικό διωγμού των χριστιανών από τους Ισλαμιστές.
Αρκετά βίντεο έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσω Ίντερνετ. Βίντεο που τα Εβραιοκρατούμενα η Εβραιόφιλα ΜΜΕ αποκρύπτουν γιατί είναι αποδείξεις της συνεχιζόμενης σφαγής των χριστιανών και καταστροφής των χριστιανικών μνημείων ειδικά στην Συρία. Φυσικά για αυτά τα γεγονότα δεν θα υπάρξει καμιά ΜΚΟ αριστερών δουλοπάροικων του Σόρος να διαμαρτυρηθεί.
Ερχόμαστε τώρα στον «πολιτισμένο κόσμο». Ευρώπη και ΗΠΑ. Εδώ ο διωγμός είναι ήπιος για την ώρα και έχει να κάνει με την πολιτική ορθότητα. Εικόνες που κατεβαίνουν από Δημόσια κτήρια και σταυροί που απαγορεύονται, σχολεία στα οποία επιβάλλεται στους μαθητές να προσεύχονται με στίχους από το κοράνι και άλλα τέτοια….
Πρόσφατα σε σχολείο της Αγγλία υποχρεώθηκαν οι μαθητές να προσευχηθούν με ισλαμικό τρόπο μέσα σε ένα από τα πολλά τζαμιά που υπάρχουν στην χώρα. Σε άλλα σχολεία της χώρας έχει απαγορευτεί το χοιρινό στις καντίνες ώστε να συμβαδίζουν τα σχολεία με τα Ισλαμικά έθιμα ενώ κάθε θρησκευτική εικόνα η σταυρός έχει αποσυρθεί για να μην προσβάλλονται υποτίθεται οι μουσουλμάνοι μαθητές. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λίγο και στην χώρα μας….
Η πολιτική ορθότητα των Εβραιομισθοδοτούμενων Αριστερών έφθασε σε τέτοιο βαθμό θράσους ώστε να απαιτεί την σύλληψη ιερέων που αντιστέκονται στον γάμο των ομοφυλόφιλων με την κατηγορία του ρατσιστικού μίσους !
Βεβαίως και το Ισλάμ είναι μια αντισιωνιστική θρησκεία και το κοράνι βρίθει από αντιεβραϊκούς στίχους . Όμως κανένας από τους σιωνιστές νεοταξίτες δεν έχει βαλθεί να εξοντώσει ( πρώτα ηθικά και ύστερα ποιος ξέρει;) τους ισλαμιστές.
Κανένα “μυστικό” υποτίθεται κείμενο της Ισλαμικής θρησκείας δεν ανακαλύπτεται όλως τυχαίως ώστε να ανατρέψει την ιστορία του Ισλάμ .Αυτό γίνεται μόνο στους χριστιανούς που πρέπει κάθε τόσο να απολογούνται για ψευδή κείμενα που έχουν γραφτεί αιώνες μετα από την ζωή του Χριστού. Τελευταίο χτύπημα το ψευτοευαγγέλιο του Βαρνάβα που λανσάρουν οι Τούρκοι.
Όλα τα γεγονότα λοιπόν μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι Σιωνιστές Νεοταξίτες θα ξεκινήσουν παγκόσμια επίθεση δυσφήμησης του χριστιανισμού και αργότερα ίσως και διωγμό.
Η χριστιανική εσχατολογική θεολογία μας προειδοποιεί για τον ερχομό του Αντίχριστου Μεσσία των Εβραίων που θα χρηστεί βασιλέας μέσα στον Ναό της Ιερουσαλήμ….
Οι επόμενες διακηρύξεις του ψευτομεσσία των Εβραίων θα είναι η παγκόσμια κυβέρνηση των Ηνωμένων Εθνών ,η κατάργηση των εγχρήματων συναλλαγών, η κατάργηση των θρησκειών, των συνόρων και όλων των διαφορών που συνιστούν τον ανθρώπινο πολιτισμό.
Θα πει δηλαδή ότι τα σύνορα, οι φυλές, τα νομίσματα, οι θρησκείες είναι η αιτία των πολέμων και της φτώχειας μέχρι τώρα .Θα καλέσει του ανθρώπου σε υπακοή στην παγκόσμια κυβέρνηση και θα προβεί σε διαγραφή των χρεών ( κάτι σαν παγκόσμια σεισάχθεια).
Μην ανησυχείτε για το πώς θα γίνει αυτό. Οι ίδιοι Εβραίοι τραπεζίτες στους οποίους χρωστάνε τα έθνη είναι εκείνοι οι ίδιοι που θα διαγράψουν και τα χρέη με έναν όρο όμως.
Την υποταγή στην παγκόσμια κυβέρνηση του «μεσσία» τους με ορατό σημάδι υποταγής το περίφημο χάραγμα…
Γιώργος Σταφυλάς

ΗΠΑ: «Σε όλο τον κόσμο μαίνεται πόλεμος κατά του Χριστιανισμού, αλλά ο Ομπάμα και τα media τον αγνοούν» λέει ο γερουσιαστής Paul Rand

O «πόλεμος κατά του Χριστιανισμού» αγνοείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κυβέρνηση Ομπάμα, κατήγγειλε ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Rand Paul του Κεντάκι (R-Ky.) την Παρασκευή, μιλώντας για τις επιθέσεις κατά των χριστιανών σε όλο τον κόσμο.

«Από τη Βοστώνη ως τη Ζανζιβάρη, υπάρχει ένας παγκόσμιος πόλεμος κατά του Χριστιανισμού,» είπε ο Πολ χειροκροτούμενος, στη Σύνοδο ‘Values Voter Summit’, στην Ουάσιγκτον DC


«Οι Χριστιανοί δέχονται επιθέσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν θα ακούσετε πολλά για αυτό στις ειδήσεις το βράδυ, διότι η απάντηση δεν είναι εύκολη», συνέχισε ο Πολ. «Δεν ταιριάζει με την ιστορία που μας λένε για το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Ο πρόεδρος Ομπάμα προσπαθεί να αποσιωπήσει το ποιος επιτίθεται και σκοτώνει τους Χριστιανούς. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιγράφουν τις δολοφονίες ως σεκταριστικές. Αλλά η αλήθεια είναι, ότι ένας παγκόσμιος πόλεμος κατά των χριστιανών έχει κηρυχτεί από ένα φανατικό στοιχείο του Ισλάμ».


Ο Paul, (γεννημένος το 1963, οφθαλμίατρος στο επάγγελμα και γιος του γερουσιαστή του Texas, Ron Paul), που αναμένεται να είναι υποψήφιος για το χρίσμα των ρεπουμπλικάνων το 2016 για τις προεδρικές εκλογές και είναι σθεναρά αντίθετος με την ξένη επέμβαση, επαίνεσε ιστορικά επιτεύγματα του μουσουλμανικού κόσμου και είπε ότι μπορεί να προωθήσει και πάλι τον μοντερνισμό αστυνομεύοντας τα ριζοσπαστικά στοιχεία του.


«Για αιώνες, η Μέση Ανατολή ήταν η πατρίδα πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων του αρχαίου κόσμου. Τα μαθηματικά και οι επιστήμες άνθισαν κατά τον Μεσαίωνα. Η ανοχή και η αναζήτηση ήταν ο κανόνας τότε στη Μέση Ανατολή», είπε ο Πολ. «Το Ισλάμ μετέφερε το φως της μάθησης για αιώνες. Άνοιξε το δρόμο για την φώτιση μας. Αυτή η ιστορία πρέπει να έρθει και πάλι πίσω στη ζωή. Η καινοτομία στις μουσουλμανικές κοινότητες ανάπτυξε την μαγνητική πυξίδα, τις πένες και την εκτύπωση».


Ο Πολ επέκρινε την πολιτική των ΗΠΑ – ειδικά την βοήθεια στους αντάρτες της Συρίας που έχουν διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα.


«Αλλού στη Συρία, ισλαμιστές αντάρτες έχουν βιντεοσκοπήσει αποκεφαλισμούς αιχμαλώτων τους», είπε ο Πολ. “Έχουν γυρίσει βίντεο όπου τρώνε την καρδιά του εχθρού τους. Δύο χριστιανοί επίσκοποι έχουν απαχθεί και ένας ιερέας σκοτώθηκε πρόσφατα. Αυτοί οι αντάρτες είναι σύμμαχοι των ισλαμιστών ανταρτών που ο Πρόεδρος Ομπάμα τώρα εξοπλίζει. Εξοπλίζουμε τώρα τους ισλαμιστές αντάρτες που έχουν συμμαχήσει με την Αλ Κάιντα που μας επιτέθηκε στις 11/9. Μήπως βγάζετε κανένα νόημα σε αυτό; “


Το κοινό απάντησε, “Όχι“.


«Τα δολάρια των Αμερικάνων φορολογουμένων δεν πρέπει ποτέ να δαπανηθούν για να στηρίξουν έναν πόλεμο κατά του Χριστιανισμού», συνέχισε ο Πολ. «Αλλά αυτό τώρα συμβαίνει σε όλη την υδρόγειο. Ως Χριστιανοί, πρέπει να πάρουμε στερεά απόφαση και να πολεμήσουμε ενάντια στην χρηματοδότηση, με τα δικά με λεφτά, σε κάθε διωγμό κατά των Χριστιανών».


Ο Πολ αναφέρθηκε σε δημοσκόπηση της Pew Research που έδειξε ότι το 21 τοις εκατό των Αιγυπτίων, το 15 τοις εκατό των Ιορδανών και το 13 τοις εκατό των  Πακιστανών μουσουλμάνων βρίσκουν την τρομοκρατία αποδεκτή.


«Είναι μια μειοψηφία βέβαια, αλλά αν προσθέσετε τους αριθμούς σε μόλις τρεις χώρες … πάνω από 40 εκατομμύρια μουσουλμάνοι συμπαθούν τη βία κατά των χριστιανών», είπε ο Πολ.


« Το ριζοσπαστικό Ισλάμ θα τελειώσει μόνο όταν το Ισλάμ αρχίζει να αστυνομεύει τον εαυτό»,  πρόσθεσε. «Μόνο τότε η γνώση και η φώτιση θα αρχίζουν να λάμπουν και να αναπτύσσονται. Και η θρησκευτική βία θα υποχωρήσει».


Εδώ είναι η ομιλία του:

ΗΠΑ: Το Facebook λογοκρίνει ‘συντηρητικές’ και χριστιανικές σελίδες


Πριν λίγους μήνες, ο Αμερικάνος ραδιο-παρουσιαστής του FOXNewsTodd Starnes, ανέβασε στην σελίδα του στο Facebook, ένα κείμενο που έλεγε «φοράω καπελάκι της NRA, τρώω ένα σάντουιτς ChickfilA, διαβάζω ένα βιβλίο μαγειρικής της PaulaDeen και πίνω ένα γλυκό τσάι, καθισμένος στην κουνιστή μου πολυθρόνα, ακούγοντας gospel και έχοντας μια μικρή Βίβλο στην τσέπη μου» και γενικά «δεν είμαι πολιτικά ορθός».

(Μετάφραση: NRA είναι η Εθνική Ένωση Όπλων, η οργάνωση που προασπίζει τα δικαιώματα των κατόχων και κατασκευαστών όπλων. ‘Chick-fil-A’ είναι μια αλυσίδα κοτο-σάντουιτς που έκανε το «λάθος» να υπερασπιστεί τον γάμο μεταξύ άνδρα και γυναίκας και για αυτό στοχοποιήθηκε ως «ομοφοβική». Η Paula Deen είναι διάσημη συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και οικοδέσποινα επιτυχημένων τηλεοπτικών εκπομπών μαγειρικής, η οποία κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε στα εστιατόρια της την απαγορευμένη -στις ΗΠΑ- λέξη “N” (κοινώς ‘αράπης’) και για αυτό την έδιωξαν από το κανάλι που εργαζόταν. Το τσάι είναι υπονοούμενο για το κίνημα Tea Party).

Το Facebook μπλόκαρε το σχόλιο αυτό για 12 ώρες και μετά εξέδωσε μια συγγνώμη.


Ο Starnes και άλλοι ‘συντηρητικοί’ στην Αμερική, λένε ότι το περιστατικό αυτό είναι μέρος της αύξησης των διακρίσεων από οργανισμούς όπως το Facebook και το Google. Και ζητούν οι νέες εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης να προστατεύσουν τηνελευθερία του λόγου.


Από το 2011 , το ‘John Milton Project for Free Speech’ που ενεργεί για λογαριασμό της χριστιανικής οργάνωσης ‘NationalReligious Broadcasters’ (NRB) και ελέγχει τις αντι-χριστιανικές απειλές και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του λόγου, έχει καταγράψει μια αύξηση στην “λογοκρισία της άποψης”, που έχει στόχο τις συντηρητικές χριστιανικές ιδέες.


«Η κύρια ανησυχία του προγράμματος John Milton είναι … η δύναμη αυτών των ιδιωτικών εταιρειών να είναι ρυθμιστές της αλήθειας και των απόψεων και να έχουν την εξουσία είτε να επιτρέπουν είτε να καταστείλουν απόψεις και ιδέες που απλά δεν συμφωνούν μαζί τους», δήλωσε ο Craig Parshall, ανώτερος αντιπρόεδρος της NRB.

Ο Adam Thierer, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο MERCATUSστο George Mason University, δήλωσε ότι η Πρώτη Τροποποίηση (του αμερικάνικου Συντάγματος) δεν μπορεί να εμποδίσει τις ιδιωτικές εταιρείες να περιορίζουν απόψεις, αλλά και τα άτομα μπορούν να εξακολουθούν να πιέζουν τις εταιρείες να σεβαστούν την ελευθερία του λόγου.


Πολλοί έχουν αναφέρει την περίπτωση που η σελίδα του συντηρητικού πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Mike Huckabee, που υποστήριζε την ‘Chick – fil A’, απομακρύνθηκε προσωρινά από το Facebook. Αντιθέτως, αντι-χριστιανικές σελίδες δεν απομακρύνθηκαν.

 
Έτσι όσοι έχουν γνώση του τι γίνεται στο Facebook (όχι εγώ!)επιβεβαιώνουν το εξής: Μπορείς να κοροϊδεύεις τον Ιησού Χριστό και τη χριστιανική πίστη στο Facebook με τις πιο χυδαίες φράσεις χωρίς καμία ποινή, αλλά αν τολμήσεις να δημοσιεύσεις κάτι που θεωρείται προσβλητικό για τους ομοφυλόφιλους, θα υποστείς την τιμωρία.


Το Facebook βέβαια, δηλώνει ότι «δεν ανέχεται το μίσος» και εξηγεί ότι «ενώ έχουμε ενθαρρύνει τη συζήτηση για ιδέες, θεσμούς, γεγονότα και πρακτικές, αποτελεί σοβαρή παραβίαση των όρων μας να στοχεύεις σε άτομα βάση της φυλής, της εθνικότητας, της εθνικής καταγωγής, τη θρησκείας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αναπηρίας ή της ασθένειας τους”.


Παρόλα αυτά φαίνεται ότι το Facebook έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς επιτρέπει όλα τα είδη των χυδαίων αντιχριστιανικών σελίδων, ενώ κλείνει χριστιανικές σελίδες που ασκούν κριτική στον ομοφυλοφιλικό ακτιβισμό.

Έτσι υπάρχουν σελίδες στο Facebook, όπως “Jesus F**king Christ”, “Slut Mary’s Bast*rd”, “I Hate Jesus”, “I Hate Christianity”, “Zombie Jesus”, “Christo Fascist Bigots Run This Business” και “Virgin? Mary Should Have Aborted” και άλλαχυδαιότεραΤο Facebook δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήνει επίσης σελίδα που δείχνει μια σαδομαζοχιστική, ομοφυλοφιλική εκδοχή του Μυστικού Δείπνου.


Το Facebook έχει διαγράψει και πολλές συντηρητικές σελίδες, όπως πρόσφατα διέγραψε, χωρίς προειδοποίηση, την  σελίδα‘American White History Month’ (‘Μήνας Αμερικανικής Λευκής Ιστορίας’) που είχε 75.000 χρήστεςΤην ίδια στιγμή ένας από τουςδιαχειριστές της σελίδας είδε φωτογραφίες που είχε με τονκέλτικο σταυρό να διαγράφονται από το προφίλ του. ΤοFacebook έστειλε μια προειδοποίηση λέγοντας ότι οι εικόνεςαυτές αποτελούν «σύμβολο ή λόγο μίσους».


Επίσης, στο στόχαστρο του Facebook φαίνεται να έχει μπει και ησημαία των Νοτίων, καθώς η παραπάνω φωτογραφία που δείχνει νεαρούς Νότιους που κρατούν μια συνομόσπονδη σημαία και χαμογελούν, λογοκρίθηκε από το site κοινωνικής δικτύωσης και αφαιρέθηκε, «επειδή παραβιάζει την Δήλωση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Facebook», μια φωτογραφία, που ήταν εκεί για ενάμιση χρόνο.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ – ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ


Από το βιβλίο «Εμφανίσεις και θαύματα της Παναγίας» – 
Ιεράς Μονής Παρακλήτου
15

«Βρισκόμαστε στα 1922. Η επανάσταση του ’17 στη Ρωσία έχει οριστικά επιβληθεί. Οι ερυθροί παρτιζάνοι (κομμουνιστές αντάρτες ) νίκησαν τους λευκούς (τσαρικούς αντάρτες) και επέβαλαν νέα τάξη πραγμάτων, καταργώντας έθιμα και παραδόσεις. 
 Στο χωριό Τοργίνσκ, πολύ κοντά στην πόλη Νερτσίνσκ, έκλεισαν τον ενοριακό ναό και κάρφωσαν με σανίδες τις πύλες του. Ήταν ένας ναός φημισμένος σ’ όλη την περιοχή Ζαμπαϊκάλ, για μια θαυματουργή εικόνα της Θεομήτηρος, την οποία τιμούσαν όχι μόνο οι κοζάκοι, αλλά και οι ξένοι. Ο ναός πανηγύριζε στις 8 Ιουλίου. Πλήθος πιστών συνέρεε απ’ όλη την περιοχή. 
Μετά την Παράκληση, έβγαιναν όλοι από τον ναό και λιτάνευαν την ιερή εικόνα στα γύρω χωριά. Τώρα όμως δεν γίνεται πια λιτανεία, γιατί η νέα εξουσία έχει σφραγίσει την Εκκλησία. Εκείνη τη χρονιά είχε πέσει φοβερή ξηρασία στην περιοχή Ζαμπαϊκάλ. 
Η γη άνοιξε από τη ζέστη, και στέρεψαν οι πηγές, τα ποτάμια και τα πηγάδια. Τα φύλλα των δέντρων κιτρίνισαν και μαράθηκαν σαν να είχε περάσει φωτιά. Τα σπαρτά στους κάμπους ξεράθηκαν. Πλησίαζε η 8η Ιουλίου, που άλλοτε πανηγύριζε η Παναγία του Τοργίνσκ. 
Την παραμονή, στη λαϊκή συνέλευση του Τοργίνσκ, οι ασπρογένηδες γέροι κοζάκοι άκουγαν σκυθρωποί το Στέφανο Καμένστσικώφ, πρώην κόκκινο παρτιζάνο και τώρα γραμματέα του χωριού να φλυαρεί: – Λοιπόν σύντροφοι, -είπε συμπερασματικά- ο γραμματέας , πιστεύετε πως έχουμε ξηρασία, επειδή απαγόρευσε η εργατική εξουσία να λιτανεύεται η εικόνα της Παναγίας! 
Επειδή απαγόρευσε στους ελεεινούς παπάδες να ζαλίσουν το λαό, κι επειδή κάρφωσε με σανίδες την εκκλησία! – Ακριβώς! Συμφώνησαν όλοι. – Στέφανε! φώναξε ένας παλιός επίτροπος του ναού Τοργίνσκ. Εφέτος επιθυμούμε να λιτανεύσουμε την εικόνα της Παναγίας στους αγρούς μας. Τίποτα κακό δεν πρόκειται να συμβεί. 
Ζήτησε λοιπόν την άδεια από τους υπεύθυνους. – Καλά σύντροφοι. Αφού επιμένετε τόσο πολύ, θα ενεργήσω σύμφωνα με την επιθυμία σας. Πάντως μην περιμένετε βροχή. Έτσι θα καταλάβετε στην πράξη ότι Θεός δεν υπάρχει. Η αίτηση έγινε από τον γραμματέα, και η απάντηση ήρθε θετική από τα μέλη της G.Ρ.U. 
Η χαρμόσυνη είδηση, πως θα πανηγυρίσουν και πάλι όπως τα παλιά καλά χρόνια και θα λιτανεύσουν τη θαυματουργή εικόνα στους αγρούς για να βρέξει, διαδόθηκε σαν αστραπή. Την επομένη το πρωί πλήθος λαού είχε κατακλύσει το ναό και το γύρω χώρο. Κατέφθασαν όλοι ντυμένοι στα γιορτινά τους, ενώ οι κωδωνοκρουσίες συμπλήρωναν τον εορταστικό τόνο της ημέρας. 
Μοναδική παραφωνία αποτελούσε η παρουσία των πρακτόρων της G.Ρ.U. με τα κασκέτα και το ειρωνικό τους ύφος. Σε λίγο λευκογένειοι κοζάκοι βγήκαν απ’ το ναό κρατώντας το βαρύ κιβώριο με την εικόνα της Θεοτόκου. Ακολουθούσαν οι ιερείς με τα χρυσοποίκιλτα άμφια τους. Ο λαός γονάτισε. Όλων τα μάτια ήσαν δακρυσμένα.
 Η μεγάλη εικόνα με τα πολύτιμα πετράδια και τα ακτινοβόλα μάτια της Θεοτόκου περνούσε μπροστά από τους πιστούς. Κάποια στιγμή αυτά τ’ ακτινοβόλα μάτια συναντήθηκαν με το βλοσυρό βλέμμα του Καμένστσικωφ και τον συγκλόνισαν. Ένοιωσε πως τον κοίταζαν στα μύχια της ψυχής του. Έκανε όμως τον αδιάφορο. 
Διόρθωσε το κασκέτο του κι άρχισε να καπνίζει. Η Παράκληση είχε αρχίσει, και ο πολιός π. Ιωάννης πρόφερε αργά και καθαρά τις αιτήσεις: – Δός υετόν τη διψώση γη, Σώτερ! 
 Πόσο λαχταρούσαν άνθρωποι και φύση την ευεργετική βροχούλα! Ο ανυπόφορος καύσωνας την ώρα εκείνη έφθανε μέχρι τρέλλας. Οι ιερείς ράντιζαν με το αγιασμένο νερό το κιτρινισμένο σιτάρι και την κατάξερη γη. Μέχρι το βράδυ λιτάνευσαν την εικόνα της Θεοτόκου σ ’όλα τα χωράφια κι έκαναν αδιάκοπες παρακλήσεις, ενώ το πλήθος ακολουθούσε ακούραστο σε λόφους, σε δρόμους, σε πλαγιές.
 Ο Καμένστσικωφ, καβάλα στ’ άλογό του, χαμογελούσε ειρωνικά. Κάποια στιγμή πέταξε το τσιγάρο και μουρμούρισε θυμωμένος: – Θα σας δείξω εγώ ποιος είναι ο Χριστός και η Παναγία σας. Τώρα η λιτανεία πλησίασε στα σπίτια του χωριού Τοργίνσκ. Στη μέση ακριβώς βρισκόταν το σπίτι του Καμένστσικωφ. Στην πόρτα περίμενε ευλαβικά η ηλικιωμένη μητέρα του. – Γριά! Της φώναξε. Μην τολμήσεις να βάλεις στην αυλή μας αυτή την τσιγγάνα! – Τι λόγια είναι αυτά, Στέφανε! Τρελάθηκες; Διαμαρτυρήθηκε εκείνη. Στο μεταξύ παρουσιάστηκαν στον ουρανό συννεφάκια, που διαρκώς μεγάλωναν. 
Κάποια στιγμή ο ιερέας στάθηκε για τη συνηθισμένη δέηση. Τότε ο Στέφανος, κατακόκκινος, έτρεξε κοντά του φωνάζοντας: – Φτάνει πια η κωμωδία! Σύντροφοι, κυκλώστε αυτή την παλιοκασέλα! Τώρα θα σας δείξω πως δεν υπάρχει Θεός και Παναγία.
 Και λέγοντας αυτά, έπιασε τον π.Ιωάννη από τα γένεια και τον έσπρωξε με ορμή. Ο λευκασμένος λευίτης κυλίστηκε στη γη, ενώ ο χρυσός σταυρός που κρατούσε γλίστρησε από το χέρι του. 
Ο Καμένστσικωφ κλώτσησε με τη μπότα του το σταυρό κι ύστερα τράβηξε το καυκασιανό του σπαθί και χτύπησε μ’ όλη του τη δύναμη το πλαίσιο της εικόνας. Ο κόσμος ταράχτηκε. Μεσολάβησε μια στιγμή, και ύστερα ακούστηκαν κραυγές: – Αίμα, αίμα – Θαύμα, θαύμα! 
 Ο Στέφανος κοίταξε τριγύρω αγριεμένος. «Γιατί φωνάζουν;» αναρωτήθηκε. – Στέφανε! Φώναξε έξαλλη η μητέρα του. Αμαρτία θανάσιμη! Κοίτα τη Δέσποινα! Έριξε μια ματιά στην εικόνα και πάγωσε. Από το δεξί μάγουλο της Θεοτόκου έτρεχε αίμα σταγόνα-σταγόνα. 
Έτρεχε προς τα κάτω και πορφύρωνε το ασημένιο της πουκάμισο. Ξαφνικά, σαν με ξένη φωνή, φώναξε ο ίδιος ο Καμένστσικωφ: – Δάκρυα, δάκρυα! Από τα μεγάλα μάτια της Παναγίας έτρεχαν μεγάλα, καθαρά σαν διαμάντια δάκρυα. 
Κι αμέσως άρχισε να πέφτει από τον ουρανό η ευλογημένη βροχή. Τρείς ημέρες έβρεχε συνέχεια. Η ποτιστική βροχή έπεφτε ακατάπαυστα στη διψασμένη γη, κι εκείνη ρουφούσε με απληστία το ζωογόνο νερό. Την τέταρτη μέρα ανέτειλε στον ουρανό ένας ολόλαμπρος ήλιος.
 Έλαμψε δείχνοντας στους ανθρώπους το θαύμα της ζωής και της ανακαινίσεως.
 Η Παναγία του Τοργίνσκ είχε κάνει το θαύμα της. Τα μέλη της G.P.U., ταπεινωμένα για το πάθημά τους, σφράγισαν και πάλι την εκκλησία και απήγαγαν την ιερή εικόνα σε μια μακρινή πόλη.
 Το μεγαλύτερο όμως θαύμα συντελέστηκε στον Καμένστσικωφ, τον άθεο εκείνο μπολσεβίκο. Η Παναγία με το αίμα και το δάκρυ της πότισε την άπιστη αλλά διψασμένη ψυχή του, κι εκείνη δεν άργησε να καρποφορήσει την πίστη και τη μετάνοια».ΠΗΓΗ

Κάθε μέρα αποδεικνύεται η ουσιαστική ανωτερότητα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Αυτή τρέμουν οι δυνάστες…


διότι η ανωτερότητα ενός πολιτισμού κρίνεται από το πλέγμα αξιών και την αυτοπεριχαράκωση των ισχυρών για την προστασία των αδυνάτων. Οι απαντήσεις λοιπόν για κοινωνική δικαιοσύνη, ισορροπία, πρόοδο και ανθρώπινα δικαιώματα δόθηκαν μέσα στην πορεία του Ελληνισμού. Γι’ αυτό οι αδύναμοι του πλανήτη ψάχνουν το φως το Ελληνικό, που θέλουν να σβήσουν οι δυνάστες. Αυτό είναι το χρέος κάθε Έλληνα και όχι ο πηθικισμός σε τερατολογίες Ούνων περί “άρειας φυλής”. Το αποφασιστικό χέρι, που θα σταματήσει το ξίφος του Τυράννου στα μήκη και τα πλάτη της Γης.

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ 4 ΕΞΟΡΚΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ.ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ ΓΙΑ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΣΑΝΙΣΑΝ….

Βρυξέλλες Πορφύρης Δ./Σταφυλά Π.
Μια ασυνήθιστη δίκη ξεκίνησε στην Γαλλία: 4 άτομα από τις Αντίλλες δικάζονται από τη Δευτέρα σε μια διαδικασία που θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή γιατί κατακράτησαν για μια εβδομάδα μια
19χρονη που την θεωρούσαν δαιμονισμένη.Το θύμα υποβλήθηκε επίσης σε κακοποίηση με φόντο το «θρησκευτικό» πλαίσιο.
Η δίκη των 4 υπόπτων ότι κατακράτησαν και βασάνισαν μια νέα γυναίκα για να την εξορκίσουν άρχισε χθες στο κακουργοδικείο της Essonne.Οι 4 κατηγορούμενοι που ανήκουν σ΄ένα προτεσταντικό ευαγγελικό κίνημα κατηγορούνται για «απαγωγή και κατακράτηση,βασανισμό ή βαρβαρότητα».Αντιμετωπίζουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.Η Antoinette που ήταν 19 χρονών την εποχή που υποβλήθηκε σ΄αυτήν την απερίγραπτη δοκιμασία βρέθηκε μετά την εβδομάδα-κολαστήριο σ΄ένα διαμέρισμα της πανεπιστημιούπολης της Grande Borne, στο Grigny(προάστιο στο Νότο του Παρισιού) Essonne.Ο πατέρας της που είχε χάσει τα ίχνη της όταν την ξαναβρήκε ειδοποίησε σε κατάσταση συναγερμού την αστυνομία.
Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που εισέβαλαν στο διαμέρισμα η κοπέλα ήταν καθηλωμένη για 7 ημέρες σε στάση σταυρού σ΄ένα στρώμα στο έδαφος χωρίς τροφή και νερό.Για να την διατηρούν στη ζωή oι δήμιοί της χορηγούσαν ελάχιστη ποσότητα ενός μίγματος από λάδι και νερό σύμφωνα με μαρτυρία του θύματος.Ήταν φανερά χτυπημένη και σημαδεμένη,έντονα αδυνατισμένη και σε κατάσταση σοκ.Παρουσίαζε ακραία απώλεια βάρους.
Ο Éric, φερόμενος ως εγκέφαλος αυτής της κακομεταχείρησης ήταν ο σύντροφός της εκείνη την περίοδο τον Μάιο του 2011.Ένα βράδυ θεωρώντας ότι αντιλήφθηκε συμπτώματα δαιμονοπληξίας στην Antoinette θέλησε να την «ελευθερώσει από τον διάβολο».Οι 4 ύποπτοι με καταγωγή από τις Antilles και το θύμα που καταγόταν από το Καμερούν ζούσαν σε πλήρη αυτάρκεια για πολλούς μήνες στο ίδιο διαμέρισμα που είχε μετατραπεί σε σάλα προσευχής.
Η δίκη άρχισε με την διερεύνηση της προσωπικότητας του 29χρονου Lionel που ήταν μέλος της Εκκλησίας των Αντβενιστών της 7ης ημέρας που στην Γαλλία αριθμεί 13000 μέλη.Πρόκειται για ευαγγελικό κίνημα.Οι κατηγορούμενοι που εμφανίζονταν ειλικρινών προθέσεων και μύστες των εξορκισμών διαβεβαίωναν ότι ο δαίμονας έπρεπε να εκδιωχθεί από το σώμα της κοπέλας αρνούμενοι κάθε μορφή βίας.Ο ίλλιγγος επήλθε κατά το τέλος της εβδομάδας.Στερημένη από τροφή για να μην δίνουν « δυνάμεις στον δαίμονα» βρέθηκε βασανισμένη από το τελετουργικό των εξορκισμών.
Οι κατηγορούμενοι είναι 3 άντρες και μια γυναίκα. Ο Éric Deron,προσήλθε πολύ κομψός με το μαύρο του κοστούμι.Γι αυτόν η ακροαματική διαδικασία ήταν μια ευκαιρία να θυμηθεί τη δράση του στην αδελφότητα αλλά και το γεγονός ότι αποκλείστηκε από την θρησκευτική κοινότητα γιατί οι πρακτικές που ασκούσε κρίθηκαν ασύμβατες με τις αρχές της.
«Είχα εκφράσει την δυσαρέσκειά μου απέναντι στη στάση προς τους πιστούς. Γινόμουν επικίνδυνος και ενοχλητικός.Ήμουν μια απειλή για τον πάστορα» ,δήλωσε ήρεμα.Διαφορετική εικόνα δίνουν γι αυτόν κάποιοι κοντινοί του:αυτή ενός φωτισμένου πνευματικού καθοδηγητή που θεωρεί εαυτόν ένα είδος προφήτη που επιτελεί μια θεία αποστολή.
Οι ειδικοί έχοντας εξετάσει την προσωπικότητα των κατηγορουμένων υποστήριξαν ότι οι τελευταίοι ήταν πεπεισμένοι ότι το θύμα τελούσε υπό την επίρρεια της μαγείας και των βουντού της μητέρας της.Η ιδέα των εξορκισμών πάρθηκε όταν ένα βράδυ η Antoinette βάλθηκε να κραυγάζει ακατανόητες φράσεις και επιτέθηκε στο σύντροφό της για να τον χτυπήσει.«Στο όνομα του Ιησού βγες από αυτό το σώμα! » ,επανέλαβε ακείνος πιστεύοντας ότι πρόκειται για δαιμονική εκδήλωση.Αφού η κοπέλα δύσκολα τέθηκε υπό έλεγχο τελικά δέχθηκε να υποβληθεί στους εξορκισμούς, διαβεβαίωσαν οι κατηγορούμενοι.Ισχυρίστηκαν ότι την έδεσαν σ΄ένα στρώμα για να την προστατεύσουν για να μην κάνει κακό στον εαυτό της.
Οι κατηγορούμενοι αρνούνται ότι άσκησαν καθε μορφή βίας.Ερωτώμενοι για το πως προκλήθηκαν τα τραύματα που φέρει το θύμα απάντησαν στους επιθεωρητές ότι προέρχονται από την εξουσία του δαίμονα.
“Για αυτούς ήταν μια δαιμονισμένη,γι αυτό και κάλεσαν τον γιατρό.Καλούμε ένα γιατρό όταν κάποιος είναι άρρωστος ,όταν κάποιος είναι δαιμονισμένος κάνουμε εξορκισμό “, δήλωσε με αφοπλιστική φυσικότητα συνήγορος υπεράσπισης (Jacques Bourdais).
Η Antoinette, περιγράφεται ως εύπιστο άτομο και πολύ θεοφοβούμενη.Γνώρισε τους μελλοντικούς της δήμιους τρία χρόνια νωρίτερα στην Εκκλησία των Αντβενιστών της 7ης ημέρας,προτεσταντικό ευαγγελικό κίνημα.Έκοψε τους δεσμούς με την οικογένειά της και σύχναζε σε συνεχόμενη βάση σ΄αυτήν την αδελφότητα ώσπου άρχισε να συζεί με τον Eric στο σπίτι της μητέρας του.
Λίγο καιρό μετά τα γεγονότα οι υπεύθυνοι αυτής της Ομολογίας εξέφρασαν την λύπη τους για τη στάση αυτών των ατόμων αναφέροντας ότι “αυτός ο τύπος του ντελιριώδη εξορκισμού ” δεν αποτελεί μέρος της διδασκαλίας ή των πρακτικών των αντβενιστών.Οι 4 κατηγορούμενοι αλλά και το θύμα είχαν αποκλεισθεί από την Εκκλησία των Αντβενιστών στο Παρίσι το 2010 και είχαν σχηματίσει μια αποσχιστική ομάδα.( L΄express.fr 05/10/13)
Οι εξορκισμοί αυτού του είδους δεν είναι σπάνιοι στην Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία αναφέρει το RT (07/10/13).Τον τελευταίο μήνα κάποια μεσάνυχτα πάγωσε το αίμα των γειτόνων από τα ουρλιαχτά στην ήσυχη συνοικία του Limoux,στο Νότο της Γαλλίας.Οι τοπικές αρχές όταν ειδοποιήθηκαν φαντάστηκαν ότι μια γυναίκα είχε δολοφονηθεί.Αλλά όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στον τόπο του συμβάντος ανακάλυψαν ότι ένα παράξενο τελετουργικό εξορκισμού διαδραματιζόταν σε μια ευαγγελική εκκλησία όπου ένας πάστορας επιχειρούσε ν΄απαλλάξει ένα μέλος της αδελφότητας από δαιμονοπληξία σύμφωνα με τα μίντια.Τον περασμένο Μάρτιο ένα 8χρονο αγοράκι καταγωγής από το Καμερούν εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του και τη θεία του να πεθάνει στο πάρκινγκ στην Yvelines αφού είχε υποστεί εξορκισμό γιατί θεώρησαν ότι το το παιδί το κατείχαν ” κακά πνεύματα “.
Η Εκκλησία των Αντβεντιστών επίσημα οργανώθηκε το 1860 στο Μichigan και αριθμεί 16,8 εκατομύρια.Το λατινικό adventus (ερχομός) μ΄αναφορά στην επάνοδο του Ιησού αλλά και το Sabbat ως 7η ημέρα,ημέρα αργίας αντί της Κυριακής αποτελούν τον αυτοπροσδιορισμό τους.Σε ιστολόγιό τους αναφέρουν ότι αποτελούν το πιο μεγάλο προτεσταντικό εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίως με 100 πανεπιστήμια 1618 σχολεία δευτεροβάθμιας και 5666 δημοτικά.
ΠΗΓΕΣhttp://olympia.gr :L΄express,Liberation,LEmonde,France-Antilles.fr,RT,AFP,La Croix,BFMTV

Βιβλίο Ντοκουμέντο: Πως οι σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες προώθησαν τον μαρξιστικό χριστιανισμό

FrontPage Magazine/ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ 


Όταν δεν μπορείς να τους νικήσεις, κάντους δικούς σου. Αυτό είναι που έκανε η Σοβιετική Ένωση για να περιορίσει την αντι -κομμουνιστική επιρροή του Χριστιανισμού. Σε ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Παραπληροφόρηση» (‘Disinformation’), αποκαλύπτεται μια συγκαλυμμένη εκστρατεία για να δυσφημιστεί ο Πάπας Πίος XII(1876 – 1958). Επιπλέον, οι Σοβιετικοί προσπάθησαν να επηρεάσουν την εκκλησία με μια ‘φιλική προς τον μαρξισμό’(Marxist-friendly) έκδοση του Χριστιανισμού.Η στρατηγική των κομμουνιστών εναντίον της εκκλησίας είχε τρεις πυλώνες : Επίθεση προπαγάνδας. Εμφύτευση παραγόντων επιρροής και Προώθηση της Θεολογίας της Απελευθέρωσης.


Το ‘Disinformation’, είναι γραμμένο από τον Ion Mihai Pacepa, τον πιο υψηλόβαθμο αποστάτη του σοβιετικού μπλοκ και τονRonald Rychlak, καθηγητή της Νομικής στο Πανεπιστήμιο του Μισισιπή. Ένα σχετικό ντοκιμαντέρ έχει επίσης κυκλοφορήσει, με τίτλο ‘Disinformation: The Secret Strategy to Destroy the West’ (‘Παραπληροφόρησης : Η μυστική στρατηγική για την καταστροφή της Δύσης’). Γνωστοποιούν πως ο πρωταρχικός στόχος των Σοβιετικών «δραστικών μέτρων» ήταν ο Πάπας Πίος ΧΙΙ.

«Οι Σοβιετικοί κατανοούσαν ότι ο Πίος XII ήταν μια θανάσιμη απειλή για την ιδεολογία τους, ο οποίος περιφρονούσε τον κομμουνισμό όπως έκανε και για τον ναζισμό. Ξεκίνησαν έτσι μια σταυροφορία για να καταστρέψουν τον Πάπα και την φήμη του, για να «σκανδαλίσουν» το ποίμνιό του και να υποδαυλίσουν μια διαίρεση μεταξύ των θρησκευόμενων», λέει ο Rychlak σε μια συνέντευξη.


Ο ισχυρισμός ότι ο Πάπας Πίος ΧΙΙ ήταν «ο Πάπας του Χίτλερ»προέρχεται από μια εκπομπή του 1945 από το Radio Moscow, ή, με άλλα λόγια  τη Σοβιετική συσκευή προπαγάνδας. Αργότερα, οι Σοβιετικοί αντέδρασαν στο θάνατό του το 1958, με μια νέα εκστρατεία παραπληροφόρησης. Είναι πολύ πιο εύκολο να λες ψέματα για κάποιον όταν δεν μπορεί να απαντήσει.


Ο Pacepa (φωτο), ο οποίος υπηρετούσε στις μυστικές υπηρεσίες της Ρουμανίας εκείνη την εποχή, λέει ότι ο Χρουστσόφ ενέκρινε ένα σχέδιο της KGB το Φεβρουάριο του 1960. Ήταν ένα σχέδιο με την κωδική ονομασία «Seat – 12 » και ο Πατσέπα λέει ότι ήταν ο εκπρόσωπος της Ρουμανίας για αυτό. Με λεπτομέρειες λέειδημόσια για την συμμετοχή του.


Η αποκάλυψη αυτής της επιχείρησης κατά του Πάπα Πίου ΧΙΙ δεν είναι σημαντική μόνο για ιστορική ανάλυση. Μας δίνει ένα οδυνηρό μάθημα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων επιρροής του εχθρού που είναι αναμφίβολα σε εξέλιξη.


«Μας λέει ότι οι ειδικοί της παραπληροφόρησης μπορούν να μας πείσουν για το οτιδήποτε. Πήραν ένα πρόσωπο που θεωρείτο ευρέως ως υπέρμαχος των Εβραίων και των άλλων θυμάτων – κάποιος που ήταν περιφρονημένος από τον Αδόλφο Χίτλερ και έπεισαν τον κόσμο ότι ήταν ένας εικονικός συνεργάτης του», λέει ο Rychlak.


Το δεύτερο σκέλος της αντι – εκκλησιαστικής στρατηγικής της KGB ήταν να επηρεάσουν εκείνους που δεν μπορούσαν να καταστρέψουν χρησιμοποιώντας τις εκκλησίες του Ανατολικού Μπλοκ, ιδίως την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία.


Ο αποστάτης της KGB, Vasili Mitrokhin (φωτο), παρουσίασε μια μυστική οδηγία από το 1961, για διείσδυση στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο στόχος ήταν να φυτεύσουν παράγοντες επιρροής που θα μπορούσαν στη συνέχεια να πετάξουν έξω «αντιδραστικά» και «σεχταριστικά» στοιχεία της εκκλησίας που τους θεωρούσαν απειλή για τον κομμουνισμό.


Ο Mitrokhin αποκάλυψε μια μυστική συνάντηση των ανώτερων αξιωματικών των μυστικών υπηρεσιών του ανατολικού μπλοκ στη Βουδαπέστη τον Ιούλιο του 1967. Δύο αξιωματικοί της KGB έδωσαν οδηγίες σχετικά με την «έργο κατά του Βατικανού». Μέτρα για να δυσφημιστεί το Βατικανό και οι υποστηρικτές του. Και μέτρα για να επιτείνουν τις διαφορές μέσα στο Βατικανό και ανάμεσα στο Βατικανό και τις καπιταλιστικές χώρες».


Ο Πατσέπα απεικονίζει την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος με πολλά παραδείγματα. Για παράδειγμα, τον Ιανουάριο του 2007, ο νεοδιορισθείς αρχιεπίσκοπος της Βαρσοβίας αναγκάστηκε να παραιτηθεί εν μέσω αποκαλύψεων ότι ήταν μυστικός συνεργάτης της πολωνικής μυστικής υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.


Ο Rychlak είπε ότι οι σοβιετικές προσπάθειες για επιρροή είχαν επίσης στόχο τους Προτεστάντες. Το 1944, οι Σοβιετικοί ίδρυσαν την Συμβούλιο των Ευαγγελικών Χριστιανών Βαπτιστών της Ένωσης, που τώρα ονομάζεται Ένωση Ευαγγελικών Χριστιανών Βαπτιστών της Ρωσίας.

Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου για τη Θρησκεία και τη Δημοκρατία,Mark Tooley, έχει γράψει για το πώς οι κομμουνιστές χρησιμοποίησαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. Σημειώνει ότι εκατοντάδες Διαμαρτυρόμενες και Ορθόδοξες εκκλησίες ανήκαν σε αυτό, δεδομένου ότι σύρονταν στη σοβιετική γραμμή και προχώρησαν τόσο πολύ ώστε να χρηματοδοτήσουν και μαρξιστές αντάρτες.


Το τρίτο σκέλος ήταν η προώθηση μιας αντι – καπιταλιστικής, αντι –δυτικής εκδοχής του Χριστιανισμού. Εάν η KGB δεν μπορούσε να εξαλείψει τον Χριστιανισμό, σκέφθηκε ότι ίσως μπορούσε να τον χειραγωγήσει. Η Θεολογία της Απελευθέρωσης γεννήθηκε.


Ο Πατσέπα θυμάται να ακούει τον Χρουστσόφ το 1959 να λέει,«η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, οπότε ας τους δώσουμε όπιο». Λέει κατηγορηματικά ότι η Θεολογία της Απελευθέρωσης είναι μια εφεύρεση της KGB.  Έχει από πρώτο χέρι γνώση των μυστικών πρακτόρων της Ρουμανίας που στάλθηκαν στην Λατινική Αμερική να την εξαπλώσουν μεταξύ των θρησκευτικών μαζών.


Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ σύστησε μια επιτροπή του Βατικανού για την μελέτη της Θεολογίας της Απελευθέρωσης το 1984, αναφέρει ο Πατσέπα σε άρθρο του το 2009 για το FrontPage. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν ένα μείγμα«ταξικής πάλης» και «βίαιου μαρξισμού».


Ο Robert . D. Chapman γράφει στο International Journal of Intelligence and Counterintelligence: (Διεθνής Εφημερίδα Πληροφοριών και Αντικατασκοπείας) :


«Χωρίς αμφιβολία, το δόγμα της Θεολογίας της Απελευθέρωσης είναι ένα από τα πιο διαρκή και ισχυρά δόγματα που βγήκαν από το αρχηγείο της KGB. Το δόγμα ζητά από τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους να εξεγερθούν και να σχηματίσουν μια κομμουνιστική κυβέρνηση, όχι στο όνομα του Μαρξ και του Λένιν, αλλά για να συνεχίσουν το έργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος εμφανίζεται ως ένας επαναστάτης που αντιτίθετο στις οικονομικές και κοινωνικές διακρίσεις».


Σε συνέντευξη ο Rychlak, συν-συγγραφέας με τον Πατσέπα του ‘Disinformation’, παρατήρησε ότι το βιβλίο γράφτηκε σήμερα για έναν λόγο. Οι στρατηγικές αυτές είναι ακόμα ενεργές.


«Όταν ο ναζισμός απομακρύνθηκε από τη Γερμανία, είχαμε επιτροπές από-ναζισμού… Αυτό δεν συνέβη ποτέ, όταν κατέρρευσε η Σοβιετική Ένωση. Οι ίδιοι άνθρωποι έμειναν έως το τέλος», λέει ο Rychlak.


Και συνέχισε: «Στην πραγματικότητα, σήμερα η Ρωσία διοικείται από έναν πρώην αξιωματικός της KGB, ο οποίος περιβάλλεται από τους παλιούς του συνεργάτες. Παρακολουθούμε την πρώτη υπερδύναμη η οποία διοικείται από αξιωματικούς πληροφοριών».


Ο Πατσέπα προσπαθεί να ξυπνήσει τη Δύση για το πώς οι εχθροί της εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες της.

   


«Θεολογία της απελευθέρωσης»

Τη δεκαετία του ’70 αναπτύχθηκε στη Λατινική Αμερική μια σχολή σκέψης στις τάξεις των Καθολικών, σύμφωνα με την οποία τα Eυαγγέλια υπαγορεύουν στην Εκκλησία να συγκεντρώσει τις προσπάθειές της στην απελευθέρωση των λαών από την ανέχεια και την καταπίεση. H επονομαζόμενη «Θεολογία της απελευθέρωσης», ένας όρος, που χρησιμοποίησε πρώτος το 1973 ο Γκουστάβο Γκουτιέρες, ένας Περουβιανός ιερέας, ενθαρρύνθηκε από Λατινοαμερικανούς επισκόπους, στην Κολομβία, τη Βραζιλία και την Oυρουγουάη και αργότερα την Αϊτή. Στη Νικαράγουα δύο μέλη των Σαντινίστας ανήκαν στο ρωμαιοκαθολικό κλήρο. Εμβληματική υπήρξε η φιγούρα του ιερέα-αντάρτη Καμίλο Τόρες, στην Κολομβία, που σκοτώθηκε σε μάχη στις 15 Φεβρουαρίου 1966. Ο Τόρες εντάχθηκε στις γραμμές του «γκεβαρικού» αντάρτικου του ELN (Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης), για να σκοτωθεί μετά από λίγο σε σύγκρουση με τις δυνάμεις του κυβερνητικού στρατού. Ο Γκουτιέρες πίστευε ότι εκπληρώνει την «αποστολή» του «διεξάγοντας την επανάσταση» και ότι «ο πρώτος στόχος της επανάστασης, πρέπει να είναι το να πάρει η εργατική τάξη την εξουσία». Αντίθετα άλλα μέλη της Pωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απέρριψαν τη χρήση μαρξιστικών ιδεών, την υποστήριξη απελευθερωτικών κινημάτων και τις επικρίσεις προς τους παραδοσιακούς εκκλησιαστικούς θεσμούς από τη θεολογία της απελευθέρωσης. H επιρροή της άρχισε να φθίνει τα τελευταία χρόνια, επειδή τα βασικά διδάγματά της έχουν απορριφθεί από το Βατικανό. Ειδικά οι αναφορές της στην πάλη των τάξεων και η υιοθέτηση αρκετών μαρξιστικών εννοιών είχαν ενοχλήσει την ηγεσία της Pωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Το Βατικανό υπό τον Πάπα Iωάννη Παύλο ανέστειλε την επίσημη υποστήριξη προς τη θεολογία της απελευθέρωσης με μία ανακοίνωση τον Ιανουάριο του 1979, στο Μεξικό, στην οποία επισήμανε ότι «η εικόνα του Χριστού ως πολιτικής φυσιογνωμίας, ενός επαναστάτη, δε συνάδει με τα διδάγματα της Εκκλησίας». H θεωρία πάντως εξακολουθεί να έχει περιορισμένη απήχηση σε μεμονωμένους ιερείς. (δες εδώ)