Εμφάνιση της Παναγίας μπροστά σε 250.000 αυτόπτες μάρτυρες(video)

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΑΥΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Tο ξέρουμε ότι είναι δύσκολο… να δεχθούμε κάτι το εξωπραγματικό. Όμως δεν είναι δυσκολότερο να απορρίψουμε έτσι απλά 250.000 αυτόπτες μάρτυρες;
 Βέβαια, καλό είναι να μην πιστεύουμε ότι μας σερβίρουν, διότι υπάρχουν και οι επιτήδειοι. Όταν όμως υπάρχουν καταγεγραμμένα γεγονότα…εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά. Στη ζωή μας άλλωστε δεν μπορείς να εξηγήσεις τα πάντα! Το γεγονός της Zeitun στην Αίγυπτο έχει καταγραφεί ιστορικά, και έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε και μόνοι σας σε ξένα δίκτυα.Δείτε το βίντεο…


Γιατί ο Ιησούς θεωρούσε κατάρα τον εβραϊσμό και πώς θέλησε να τον καταλύσει

Γιατί ο Ιησούς θεωρούσε κατάρα τον εβραϊσμό και πώς θέλησε να τον καταλύσει [βιβλιοπαρουσίαση]

Ποιο είναι το «κακό» του εβραϊσμού σε αντίθεση με τον Χριστιανισμό; 
Ποια είναι η κατάρα του ενάντια στην οποία στρέφεται η διδασκαλία του Ιησού; Ποιον κίνδυνο είδε ο τελευταίος στην εβραϊκή θρησκεία και ποια διέξοδο πρότεινε; Αυτά είναι τα καυτά ερωτήματα που αναπτύσσει ο «δύσκολος» Γερμανός φιλόσοφος Χέγκελ (ή Έγελος) στη μελέτη του για το πνεύμα του χριστιανισμού και το πεπρωμένο του, που κυκλοφόρησε μέσα στο 2013 από τις εκδόσεις Εστία.
Ο νεαρός Έγελος (G.W.F. Hegel, 1770-1831), στην περίοδο κατά την οποία κατοικεί στη Φραγκφούρτη (1797-1800), αναπτύσσει καινούργιους τρόπους σκέψης που θα φέρουν έπειτα στο φως έναν νέο τρόπο του φιλοσοφείν.
Χαρακτηριστικό της περιόδου είναι ότι τότε προσφεύγει σε ένα νέο λεξιλόγιο για να περιγράψει τις δομές σκέψης που αποκαλύπτει, ενώ αργότερα θα επιλέξει, αντίστροφα, να διευρύνει τις παραδοσιακές έννοιες εμπλουτίζοντάς τες με τις δομές σκέψης που έχει ανακαλύψει.
Εδώ ονομάζει “αγάπη” τη σχέση δύο αυτοσχετιζόμενων όρων που αργότερα θα θεωρήσει ότι είναι χαρακτηριστική της “έννοιας”. Εδώ ονομάζει “πεπρωμένο” το γεγονός ότι η πραγματικότητα αντιδρά στη φιλοδοξία μιας μεμονωμένης όψης της να αποσπασθεί από την κοινή μοίρα, ενώ αργότερα θα εισαγάγει την ανάλυση των εννοιών βάσει της “διαδικασίας” που ενώνει τις όψεις τους.
Σκοπός της σκέψης του Έγελου στη Φραγκφούρτη είναι η απελευθέρωση της ανθρωπότητας. Αντικείμενο της κριτικής του η εβραϊκή θρησκεία και κυρίως η χριστιανική. Ο εβραϊσμός υποτάσσει τον άνθρωπο σε έναν δεδομένο νόμο, αποκόπτοντάς τον από τη φύση. Αλλά υφίσταται ως “πεπρωμένο” την αντίδραση της αποκλεισμένης πραγματικότητας.
Ο χριστιανισμός έχει ως αφετηρία την προσπάθεια του ιδρυτή του να αποσυρθεί από τη σφαίρα του δούναι και λαβείν, των συμφερόντων, της καταπίεσης και της εκμετάλλευσης, ώστε να γλυτώσει από μια τέτοια αντίδραση. Αλλά εν τέλει υφίσταται ένα χειρότερο ακόμη “πεπρωμένο”, καθώς μετατρέπεται σε όργανο καταπίεσης και εκμετάλλευσης ο ίδιος.
Ορισμένοι θεωρούν ότι το κείμενο αυτό προτρέχει την υλιστική κριτική του άθεου Φόυερμπαχ (Ludwig Feuerbach, 1804-1872) στον χριστιανισμό, άλλοι ότι εισάγει, αντίθετα, μια υπαρξιστική πρόσληψη του χριστιανισμού όπως αυτή του πιστού Κίρκεγκωρ (Sοren Kierkegaard, 1813-1855). Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι δημοσιεύθηκε μόνο το 1907, οπότε κανένας από τους δύο δεν το είχε διαβάσει. Και είναι ενδιαφέρον ότι κι οι δύο θεωρούν τις απόψεις τους κατ’εξοχήν αντιεγελιανές…
Ο Γιώργος Σαγκριώτης, μια από τις σημαντικές νέες φωνές της ελληνικής φιλοσοφίας, μετέφρασε, προλόγισε, σχολίασε αυτό το δύσκολο κείμενο, που δεν ήταν προορισμένο για δημοσίευση. Το επίμετρό του αναδεικνύει τα ιστορικά πλαίσια και φιλοσοφικά διακυβεύματα του έργου ώς και για μας σήμερα.
Έχει γραφτεί για το βιβλίο:
Ο,τι απουσιάζει από κάθε κείμενο, το πρόσωπο που το έγραψε, διαφαίνεται ανάμεσα στις γραμμές του, ηθελημένα ή αθέλητα. Κι αν όχι αυτό το ίδιο το πρόσωπο, σε κάθε περίπτωση ο ίλιγγος της συγγραφικής διαδικασίας στην οποία ενεπλάκη.
Πρωτίστως στην περίπτωση των έργων που δεν προορίζονταν για δημοσίευση, που δεν ολοκληρώθηκαν, που έχασαν τον δρόμο προς την κοινοποίησή τους. Τέτοιο είναι και το σώμα των κειμένων του Χέγκελ που παραδόθηκε υπό τον γενικό τίτλο «Το πνεύμα του Χριστιανισμού και το πεπρωμένο του» και πρόκειται να εκδοθεί σε ελληνική μετάφραση από τις εκδόσεις Εστία.
Σπαράγματα μιας πολυετούς αναμέτρησης του νεαρού ακόμη φιλοσόφου με τη θρησκευτική, εμμέσως ασφαλώς και με τη διανοητική παράδοση της εποχής του. Η αλληλουχία στην οποία είναι τοποθετημένα είναι ιστορική, τόσο από την άποψη του αντικειμένου (από τον Εβραϊσμό στον Χριστιανισμό) όσο και από εκείνη της χρονολογίας συγγραφής τους.
Δύο ταυτόχρονες, λοιπόν, κινήσεις συντελούνται. Είναι η πορεία του πνεύματος από τη θρησκεία του νόμου στη θρησκεία της αγάπης, σύμφωνα με το γνωστό θεολογούμενο, και η μετάβαση του συγγραφέα από τη νεανική ενθουσιώδη προσδοκία μιας «βασιλείας του Θεού» επί της γης, βασισμένης ωστόσο σε ένα αρχαιοελληνικό πρότυπο, προς τη διαμόρφωση του δικού του θεωρητικού προγράμματος, όπου η θεολογία προβάλλει μάλλον ως θεραπαινίς της φιλοσοφίας. Είναι η συμπλοκή αυτών των δύο διαδρομών που παράγει τόσο την ερμηνευτική δυσκολία όσο και την απαράμιλλη γοητεία του βιβλίου.
Η μορφή στην οποία διασταυρώνονται όλοι οι δρόμοι του κειμένου είναι αυτή του Ιησού. Η διδασκαλία του φιλοδοξεί να προσφέρει διέξοδο από την κατάρα που κατατρύχει τον εβραϊκό λαό από την εποχή που συγκρότησε τη θρησκευτική του ταυτότητα. Η κατάρα συνίσταται σε ένα διχασμό που ολοένα πολλαπλασιάζεται. Ανάμεσα στον άνθρωπο που επικαλείται τον Θεό και στη φύση που υποτάσσεται, έπειτα ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό, στον οποίο αυτός οφείλει να υποταχθεί, τέλος ανάμεσα στον άνθρωπο και στον εαυτό του, που υποτάσσει και υποτάσσεται ταυτόχρονα. Εδώ υπάρχει μόνον ένας τύπος σχέσης, εκείνος της υποταγής σε μια ξένη δύναμη. Διαφορετική είναι η θρησκεία του Ιησού.
Προκειμένου να αποφύγει τις ολέθριες συνέπειες αυτής της καταπιεστικής δικαιοσύνης του νόμου, οδηγείται στη δίκαιη άρση κάθε νόμου και κάθε δικαιοσύνης· στην υπακοή αντιτάσσει τη συμφιλίωση, στον διχασμό το όλον της ζωής.
[Απόσπασμα από το άρθρο-βιβλιοπαρουσίαση του Μισέλ Φάις στην Ελευθεροτυπία με τίτλο: «Ο νεαρός Χέγκελ, ο χριστιανισμός και οι απορίες της νεωτερικότητας»]
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πνεύμα του χριστιανισμού και το πεπρωμένο του
Έγελος
μετάφραση: Γιώργος Σαγκριώτης
επιμέλεια σειράς: Ελένη Περδικούρη, Γιώργος Φαράκλας
Πηγή: Γιατί ο Ιησούς θεωρούσε κατάρα τον εβραϊσμό και πώς θέλησε να τον καταλύσει [βιβλιοπαρουσίαση] | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/node/126408#ixzz2hxwBVfOY

Ισλαμιστές αποκεφάλισαν αγόρι στην Συρία… Ήταν “άπιστος”…ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ


Ένα ακόμη νέο παιδί κατατάσσεται στη χορεία των νεων ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ μαρτύρων καθώς αποκεφαλίστηκε με το συνηθισμένο απάνθρωπο τρόπο από ακραίους ισλαμιστές στη Ντέρι Εζόρ της Συρίας. 

Μάλιστα οι δολοφόνοι επιχαίρουν κρατώντας χαμογελαστοί το κεφάλι του παιδιού που ήταν “άπιστο”.


20131016-221804.jpg

Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΥΝΑΜΗ

Στην Αφρική όπου εφαρμόζεται πολύ η μαγεία,δίνει την λύση της η ορθοδοξία.Ομιλία Γέροντα Δαμασκηνού αγιορείτη μονής Γρηγορίου και ιεραποστόλου στο Κογκό Αφρικής.Συζητά τις εμπειρίες όπου έζησε εκεί.


Η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΩΓΜΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ (ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

OTAN ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ Η συγκεκριμένη ρήση είναι παρμένη από τα πρωτόκολλα των σοφών της Σιών. Τα πρωτόκολλα όπως και το επίσημο θρησκευτικό βιβλίο των εβραίων το Ταλμούδ είναι γεμάτα ρατσιστικές αναφορές και ύβρεις εναντίον των χριστιανικών εθνών.

Το μίσος των Εβραίων για τους Χριστιανούς αρχίζει από τον καιρό που ο Ιησούς περπατούσε ακόμα στην Παλαιστίνη .Οι Εβραίοι ποτέ δεν χώνεψαν πως αυτός ένας Γαλιλαίος καθώς και όλοι του οι μαθητές άπαντες από την ελληνιστική περιοχή της Γαλιλαίας μπορούσαν να διδάσκουν τον «εκλεκτό λαό».
Μίσησαν και εδίωξαν ανελέητα την πρώτη εκείνη εκκλησία της Ιερουσαλήμ διαγράφοντας όσους προσχωρούσαν στον Χριστιανισμό. Οι πράξεις των αποστόλων όπου ο απόστολος Λουκάς (κατά πάσα πιθανότητα) διηγείται τις ατελείωτες μηχανορραφίες των Εβραίων εναντίον του Παύλου και των Χριστιανών.
Η Εκκλησία έζησε αιώνες σκληρών διωγμών στα χρόνια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, διωγμών για τους οποίους πανηγύριζαν οι αιώνιοι συνωμότες Εβραίοι.
Σήμερα τα γεγονότα δείχνουν ότι είμαστε προ των πυλών ενός νέου παγκόσμιου διωγμού των χριστιανών από την Σιωνιστική ΝΕΑ ΤΑΞΗ. Ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι χριστιανοί φανερώνει και το Σιωνιστικό υπόβαθρο της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ. Μόνο γνήσιοι ταλμουδιστές θα μπορούσαν να κρύβουν τέτοια αισθήματα για τους χριστιανούς …..
Ας δούμε κάποια στοιχεία ….Νιγηρία ανηλεής διωγμός των χριστιανών από τους φανατικούς Ισλαμιστές της οργάνωσης Μπόκο Χαράμ. Διασκορπισμένα μέλη και καμένα πτώματα παντού σ όλη την χώρα. Αίγυπτος ,Τυνησία , Συρία ….Παντού όπου επικράτησε η λεγόμενη «Αραβική Άνοιξη» δηλαδή χρηματοδοτούμενες από ΗΠΑ, Ισραήλ εξεγέρσεις πρακτόρων ,έχουμε το ίδιο σκηνικό διωγμού των χριστιανών από τους Ισλαμιστές.
Αρκετά βίντεο έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσω Ίντερνετ. Βίντεο που τα Εβραιοκρατούμενα η Εβραιόφιλα ΜΜΕ αποκρύπτουν γιατί είναι αποδείξεις της συνεχιζόμενης σφαγής των χριστιανών και καταστροφής των χριστιανικών μνημείων ειδικά στην Συρία. Φυσικά για αυτά τα γεγονότα δεν θα υπάρξει καμιά ΜΚΟ αριστερών δουλοπάροικων του Σόρος να διαμαρτυρηθεί.
Ερχόμαστε τώρα στον «πολιτισμένο κόσμο». Ευρώπη και ΗΠΑ. Εδώ ο διωγμός είναι ήπιος για την ώρα και έχει να κάνει με την πολιτική ορθότητα. Εικόνες που κατεβαίνουν από Δημόσια κτήρια και σταυροί που απαγορεύονται, σχολεία στα οποία επιβάλλεται στους μαθητές να προσεύχονται με στίχους από το κοράνι και άλλα τέτοια….
Πρόσφατα σε σχολείο της Αγγλία υποχρεώθηκαν οι μαθητές να προσευχηθούν με ισλαμικό τρόπο μέσα σε ένα από τα πολλά τζαμιά που υπάρχουν στην χώρα. Σε άλλα σχολεία της χώρας έχει απαγορευτεί το χοιρινό στις καντίνες ώστε να συμβαδίζουν τα σχολεία με τα Ισλαμικά έθιμα ενώ κάθε θρησκευτική εικόνα η σταυρός έχει αποσυρθεί για να μην προσβάλλονται υποτίθεται οι μουσουλμάνοι μαθητές. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε λίγο και στην χώρα μας….
Η πολιτική ορθότητα των Εβραιομισθοδοτούμενων Αριστερών έφθασε σε τέτοιο βαθμό θράσους ώστε να απαιτεί την σύλληψη ιερέων που αντιστέκονται στον γάμο των ομοφυλόφιλων με την κατηγορία του ρατσιστικού μίσους !
Βεβαίως και το Ισλάμ είναι μια αντισιωνιστική θρησκεία και το κοράνι βρίθει από αντιεβραϊκούς στίχους . Όμως κανένας από τους σιωνιστές νεοταξίτες δεν έχει βαλθεί να εξοντώσει ( πρώτα ηθικά και ύστερα ποιος ξέρει;) τους ισλαμιστές.
Κανένα “μυστικό” υποτίθεται κείμενο της Ισλαμικής θρησκείας δεν ανακαλύπτεται όλως τυχαίως ώστε να ανατρέψει την ιστορία του Ισλάμ .Αυτό γίνεται μόνο στους χριστιανούς που πρέπει κάθε τόσο να απολογούνται για ψευδή κείμενα που έχουν γραφτεί αιώνες μετα από την ζωή του Χριστού. Τελευταίο χτύπημα το ψευτοευαγγέλιο του Βαρνάβα που λανσάρουν οι Τούρκοι.
Όλα τα γεγονότα λοιπόν μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι Σιωνιστές Νεοταξίτες θα ξεκινήσουν παγκόσμια επίθεση δυσφήμησης του χριστιανισμού και αργότερα ίσως και διωγμό.
Η χριστιανική εσχατολογική θεολογία μας προειδοποιεί για τον ερχομό του Αντίχριστου Μεσσία των Εβραίων που θα χρηστεί βασιλέας μέσα στον Ναό της Ιερουσαλήμ….
Οι επόμενες διακηρύξεις του ψευτομεσσία των Εβραίων θα είναι η παγκόσμια κυβέρνηση των Ηνωμένων Εθνών ,η κατάργηση των εγχρήματων συναλλαγών, η κατάργηση των θρησκειών, των συνόρων και όλων των διαφορών που συνιστούν τον ανθρώπινο πολιτισμό.
Θα πει δηλαδή ότι τα σύνορα, οι φυλές, τα νομίσματα, οι θρησκείες είναι η αιτία των πολέμων και της φτώχειας μέχρι τώρα .Θα καλέσει του ανθρώπου σε υπακοή στην παγκόσμια κυβέρνηση και θα προβεί σε διαγραφή των χρεών ( κάτι σαν παγκόσμια σεισάχθεια).
Μην ανησυχείτε για το πώς θα γίνει αυτό. Οι ίδιοι Εβραίοι τραπεζίτες στους οποίους χρωστάνε τα έθνη είναι εκείνοι οι ίδιοι που θα διαγράψουν και τα χρέη με έναν όρο όμως.
Την υποταγή στην παγκόσμια κυβέρνηση του «μεσσία» τους με ορατό σημάδι υποταγής το περίφημο χάραγμα…
Γιώργος Σταφυλάς

ΗΠΑ: «Σε όλο τον κόσμο μαίνεται πόλεμος κατά του Χριστιανισμού, αλλά ο Ομπάμα και τα media τον αγνοούν» λέει ο γερουσιαστής Paul Rand

O «πόλεμος κατά του Χριστιανισμού» αγνοείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την κυβέρνηση Ομπάμα, κατήγγειλε ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Rand Paul του Κεντάκι (R-Ky.) την Παρασκευή, μιλώντας για τις επιθέσεις κατά των χριστιανών σε όλο τον κόσμο.

«Από τη Βοστώνη ως τη Ζανζιβάρη, υπάρχει ένας παγκόσμιος πόλεμος κατά του Χριστιανισμού,» είπε ο Πολ χειροκροτούμενος, στη Σύνοδο ‘Values Voter Summit’, στην Ουάσιγκτον DC


«Οι Χριστιανοί δέχονται επιθέσεις σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν θα ακούσετε πολλά για αυτό στις ειδήσεις το βράδυ, διότι η απάντηση δεν είναι εύκολη», συνέχισε ο Πολ. «Δεν ταιριάζει με την ιστορία που μας λένε για το ριζοσπαστικό Ισλάμ. Ο πρόεδρος Ομπάμα προσπαθεί να αποσιωπήσει το ποιος επιτίθεται και σκοτώνει τους Χριστιανούς. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιγράφουν τις δολοφονίες ως σεκταριστικές. Αλλά η αλήθεια είναι, ότι ένας παγκόσμιος πόλεμος κατά των χριστιανών έχει κηρυχτεί από ένα φανατικό στοιχείο του Ισλάμ».


Ο Paul, (γεννημένος το 1963, οφθαλμίατρος στο επάγγελμα και γιος του γερουσιαστή του Texas, Ron Paul), που αναμένεται να είναι υποψήφιος για το χρίσμα των ρεπουμπλικάνων το 2016 για τις προεδρικές εκλογές και είναι σθεναρά αντίθετος με την ξένη επέμβαση, επαίνεσε ιστορικά επιτεύγματα του μουσουλμανικού κόσμου και είπε ότι μπορεί να προωθήσει και πάλι τον μοντερνισμό αστυνομεύοντας τα ριζοσπαστικά στοιχεία του.


«Για αιώνες, η Μέση Ανατολή ήταν η πατρίδα πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων του αρχαίου κόσμου. Τα μαθηματικά και οι επιστήμες άνθισαν κατά τον Μεσαίωνα. Η ανοχή και η αναζήτηση ήταν ο κανόνας τότε στη Μέση Ανατολή», είπε ο Πολ. «Το Ισλάμ μετέφερε το φως της μάθησης για αιώνες. Άνοιξε το δρόμο για την φώτιση μας. Αυτή η ιστορία πρέπει να έρθει και πάλι πίσω στη ζωή. Η καινοτομία στις μουσουλμανικές κοινότητες ανάπτυξε την μαγνητική πυξίδα, τις πένες και την εκτύπωση».


Ο Πολ επέκρινε την πολιτική των ΗΠΑ – ειδικά την βοήθεια στους αντάρτες της Συρίας που έχουν διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα.


«Αλλού στη Συρία, ισλαμιστές αντάρτες έχουν βιντεοσκοπήσει αποκεφαλισμούς αιχμαλώτων τους», είπε ο Πολ. “Έχουν γυρίσει βίντεο όπου τρώνε την καρδιά του εχθρού τους. Δύο χριστιανοί επίσκοποι έχουν απαχθεί και ένας ιερέας σκοτώθηκε πρόσφατα. Αυτοί οι αντάρτες είναι σύμμαχοι των ισλαμιστών ανταρτών που ο Πρόεδρος Ομπάμα τώρα εξοπλίζει. Εξοπλίζουμε τώρα τους ισλαμιστές αντάρτες που έχουν συμμαχήσει με την Αλ Κάιντα που μας επιτέθηκε στις 11/9. Μήπως βγάζετε κανένα νόημα σε αυτό; “


Το κοινό απάντησε, “Όχι“.


«Τα δολάρια των Αμερικάνων φορολογουμένων δεν πρέπει ποτέ να δαπανηθούν για να στηρίξουν έναν πόλεμο κατά του Χριστιανισμού», συνέχισε ο Πολ. «Αλλά αυτό τώρα συμβαίνει σε όλη την υδρόγειο. Ως Χριστιανοί, πρέπει να πάρουμε στερεά απόφαση και να πολεμήσουμε ενάντια στην χρηματοδότηση, με τα δικά με λεφτά, σε κάθε διωγμό κατά των Χριστιανών».


Ο Πολ αναφέρθηκε σε δημοσκόπηση της Pew Research που έδειξε ότι το 21 τοις εκατό των Αιγυπτίων, το 15 τοις εκατό των Ιορδανών και το 13 τοις εκατό των  Πακιστανών μουσουλμάνων βρίσκουν την τρομοκρατία αποδεκτή.


«Είναι μια μειοψηφία βέβαια, αλλά αν προσθέσετε τους αριθμούς σε μόλις τρεις χώρες … πάνω από 40 εκατομμύρια μουσουλμάνοι συμπαθούν τη βία κατά των χριστιανών», είπε ο Πολ.


« Το ριζοσπαστικό Ισλάμ θα τελειώσει μόνο όταν το Ισλάμ αρχίζει να αστυνομεύει τον εαυτό»,  πρόσθεσε. «Μόνο τότε η γνώση και η φώτιση θα αρχίζουν να λάμπουν και να αναπτύσσονται. Και η θρησκευτική βία θα υποχωρήσει».


Εδώ είναι η ομιλία του:

ΗΠΑ: Το Facebook λογοκρίνει ‘συντηρητικές’ και χριστιανικές σελίδες


Πριν λίγους μήνες, ο Αμερικάνος ραδιο-παρουσιαστής του FOXNewsTodd Starnes, ανέβασε στην σελίδα του στο Facebook, ένα κείμενο που έλεγε «φοράω καπελάκι της NRA, τρώω ένα σάντουιτς ChickfilA, διαβάζω ένα βιβλίο μαγειρικής της PaulaDeen και πίνω ένα γλυκό τσάι, καθισμένος στην κουνιστή μου πολυθρόνα, ακούγοντας gospel και έχοντας μια μικρή Βίβλο στην τσέπη μου» και γενικά «δεν είμαι πολιτικά ορθός».

(Μετάφραση: NRA είναι η Εθνική Ένωση Όπλων, η οργάνωση που προασπίζει τα δικαιώματα των κατόχων και κατασκευαστών όπλων. ‘Chick-fil-A’ είναι μια αλυσίδα κοτο-σάντουιτς που έκανε το «λάθος» να υπερασπιστεί τον γάμο μεταξύ άνδρα και γυναίκας και για αυτό στοχοποιήθηκε ως «ομοφοβική». Η Paula Deen είναι διάσημη συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής και οικοδέσποινα επιτυχημένων τηλεοπτικών εκπομπών μαγειρικής, η οποία κατηγορήθηκε ότι χρησιμοποιούσε στα εστιατόρια της την απαγορευμένη -στις ΗΠΑ- λέξη “N” (κοινώς ‘αράπης’) και για αυτό την έδιωξαν από το κανάλι που εργαζόταν. Το τσάι είναι υπονοούμενο για το κίνημα Tea Party).

Το Facebook μπλόκαρε το σχόλιο αυτό για 12 ώρες και μετά εξέδωσε μια συγγνώμη.


Ο Starnes και άλλοι ‘συντηρητικοί’ στην Αμερική, λένε ότι το περιστατικό αυτό είναι μέρος της αύξησης των διακρίσεων από οργανισμούς όπως το Facebook και το Google. Και ζητούν οι νέες εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης να προστατεύσουν τηνελευθερία του λόγου.


Από το 2011 , το ‘John Milton Project for Free Speech’ που ενεργεί για λογαριασμό της χριστιανικής οργάνωσης ‘NationalReligious Broadcasters’ (NRB) και ελέγχει τις αντι-χριστιανικές απειλές και τις παραβιάσεις της ελευθερίας του λόγου, έχει καταγράψει μια αύξηση στην “λογοκρισία της άποψης”, που έχει στόχο τις συντηρητικές χριστιανικές ιδέες.


«Η κύρια ανησυχία του προγράμματος John Milton είναι … η δύναμη αυτών των ιδιωτικών εταιρειών να είναι ρυθμιστές της αλήθειας και των απόψεων και να έχουν την εξουσία είτε να επιτρέπουν είτε να καταστείλουν απόψεις και ιδέες που απλά δεν συμφωνούν μαζί τους», δήλωσε ο Craig Parshall, ανώτερος αντιπρόεδρος της NRB.

Ο Adam Thierer, ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο MERCATUSστο George Mason University, δήλωσε ότι η Πρώτη Τροποποίηση (του αμερικάνικου Συντάγματος) δεν μπορεί να εμποδίσει τις ιδιωτικές εταιρείες να περιορίζουν απόψεις, αλλά και τα άτομα μπορούν να εξακολουθούν να πιέζουν τις εταιρείες να σεβαστούν την ελευθερία του λόγου.


Πολλοί έχουν αναφέρει την περίπτωση που η σελίδα του συντηρητικού πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Mike Huckabee, που υποστήριζε την ‘Chick – fil A’, απομακρύνθηκε προσωρινά από το Facebook. Αντιθέτως, αντι-χριστιανικές σελίδες δεν απομακρύνθηκαν.

 
Έτσι όσοι έχουν γνώση του τι γίνεται στο Facebook (όχι εγώ!)επιβεβαιώνουν το εξής: Μπορείς να κοροϊδεύεις τον Ιησού Χριστό και τη χριστιανική πίστη στο Facebook με τις πιο χυδαίες φράσεις χωρίς καμία ποινή, αλλά αν τολμήσεις να δημοσιεύσεις κάτι που θεωρείται προσβλητικό για τους ομοφυλόφιλους, θα υποστείς την τιμωρία.


Το Facebook βέβαια, δηλώνει ότι «δεν ανέχεται το μίσος» και εξηγεί ότι «ενώ έχουμε ενθαρρύνει τη συζήτηση για ιδέες, θεσμούς, γεγονότα και πρακτικές, αποτελεί σοβαρή παραβίαση των όρων μας να στοχεύεις σε άτομα βάση της φυλής, της εθνικότητας, της εθνικής καταγωγής, τη θρησκείας, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αναπηρίας ή της ασθένειας τους”.


Παρόλα αυτά φαίνεται ότι το Facebook έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά, καθώς επιτρέπει όλα τα είδη των χυδαίων αντιχριστιανικών σελίδων, ενώ κλείνει χριστιανικές σελίδες που ασκούν κριτική στον ομοφυλοφιλικό ακτιβισμό.

Έτσι υπάρχουν σελίδες στο Facebook, όπως “Jesus F**king Christ”, “Slut Mary’s Bast*rd”, “I Hate Jesus”, “I Hate Christianity”, “Zombie Jesus”, “Christo Fascist Bigots Run This Business” και “Virgin? Mary Should Have Aborted” και άλλαχυδαιότεραΤο Facebook δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήνει επίσης σελίδα που δείχνει μια σαδομαζοχιστική, ομοφυλοφιλική εκδοχή του Μυστικού Δείπνου.


Το Facebook έχει διαγράψει και πολλές συντηρητικές σελίδες, όπως πρόσφατα διέγραψε, χωρίς προειδοποίηση, την  σελίδα‘American White History Month’ (‘Μήνας Αμερικανικής Λευκής Ιστορίας’) που είχε 75.000 χρήστεςΤην ίδια στιγμή ένας από τουςδιαχειριστές της σελίδας είδε φωτογραφίες που είχε με τονκέλτικο σταυρό να διαγράφονται από το προφίλ του. ΤοFacebook έστειλε μια προειδοποίηση λέγοντας ότι οι εικόνεςαυτές αποτελούν «σύμβολο ή λόγο μίσους».


Επίσης, στο στόχαστρο του Facebook φαίνεται να έχει μπει και ησημαία των Νοτίων, καθώς η παραπάνω φωτογραφία που δείχνει νεαρούς Νότιους που κρατούν μια συνομόσπονδη σημαία και χαμογελούν, λογοκρίθηκε από το site κοινωνικής δικτύωσης και αφαιρέθηκε, «επειδή παραβιάζει την Δήλωση Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Facebook», μια φωτογραφία, που ήταν εκεί για ενάμιση χρόνο.