ΕΕ-ΗΠΑ: «Colpo grosso» κατά της Ρωσίας, η ρίζα του κακού στην Ελλάδα;


Με γεωπολιτική και γεωοικονομική εξαφάνιση – στη κυριολεξία – απειλείται η Ρωσία εάν η πιθανότητα δημιουργίας Ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου (ΖΕΕ / Free Trade Area στην αγγλική)… μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον. Η συγκεκριμένη δε στρατηγική είναι ακόμα σε θέση να εξηγήσει και πολλά από τα «ανεξήγητα» τα οποία λαμβάνουν χώρα τα τελευταία τρία έτη στον νότο της ΕΕ και ειδικότερα στην Ελλάδα – κυρίως – και την Κύπρο.
 Του Δρ. Γεωργίου Κ. Φίλη_
 Προτού προχωρήσουμε σε μία σύντομη ανάλυση της παραπάνω παρατήρησης, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε δύο θέματα:
 Πρώτον, μία διαδικτυακή ανάρτηση δεν μπορεί να είναι ο κατάλληλος χώρος για να προχωρήσουμε σε διάλεξη ακαδημαϊκού επιπέδου όπως αυτή λαμβάνει χώρα σε μία ακαδημαϊκή αίθουσα πρωτοετών και δευτεροετών φοιτητών του τομέα των Διεθνών Επιχειρήσεων (International Business) και των Διεθνών Σχέσεων, έτσι εάν οι φίλοι αναγνώστες θελήσουν περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν παρά να αποταθούν στην ανάλογη διεθνή βιβλιογραφία.
 Δεύτερον, θεωρούμε εκ των προτέρων δεδομένο πως οι συγκεκριμένες αναρτήσεις του «defence-point.gr», δηλαδή… η συγκεκριμένη όπως και η προηγούμενη με τίτλο «ΕΤΕ-Eurobank: Τί το ευρύτερο ίσως αποσιωπά το… δράμα;» Θα… υποκλαπούν ανερυθρίαστα πολλούς που προσπαθούν να πουλήσουν πολιτική και… εξυπνάδα (πολιτικούς φορείς, δημοσιογράφους κ.λπ.) στους αποχαυνωμένους από τα χτυπήματα Έλληνες, χωρίς φυσικά να κάνουν καν τον κόπο να αντιληφθούν στην ολότητά τους τα θέματα υπό συζήτηση, αλλά και χωρίς να δίνουν καμία σημασία στη πνευματική εργασία και ιδιοκτησία άλλων ανησυχούντων πολιτών, ούτε φυσικά και να αναφερθούν σε αυτούς, οικειοποιούμενοι ξένη εργασία. Για να αντιληφθούμε τη σημασία όλων των εξελίξεων και για ποιον λόγο υπογραμμίζουμε την προσπάθεια συμφωνίας δημιουργίας ΖΕΕ μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ δεν έχουμε παρά να δούμε πρώτα το τι ακριβώς εννοούμε με την έκφραση ΖΕΕ και τι ακριβώς μπορεί να συμβεί μέσα σε αυτή. Και εδώ μπαίνουμε σε χωράφια ακαδημαϊκής διάλεξης. 
 Η Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου σε γενικές γραμμές θεωρείται η πρώτη, δηλαδή η πλέον «απλή» και «χαλαρή» οικονομική ενοποίηση μεταξύ κρατών ή/και διεθνών οργανισμών.
 Για την ιστορία, να αναφέρουμε πως εάν κάποια κράτη θέλουν να δημιουργήσουν μία οικονομική ένωση πρώτα δημιουργούν ΖΕΕ μετά προχωρούν στην λεγόμενη «Τελωνιακή Ένωση» (Customs Union) και τέλος στη δημιουργία της «Κοινής Αγοράς» (Common Market), η οποία μπορεί στη πλέον εξελιγμένη της μορφή να μετατραπεί και σε μία Νομισματική Ένωση (Common Currency Area). Το 90% περίπου των περιφερειακών οικονομικών ενώσεων είναι της μορφής των ΖΕΕ, με μόλις το 10% να αποτελούν Τελωνιακές Ενώσεις και την ΕΕ να αποτελεί το μόνο παράδειγμα Κοινής Αγοράς και μάλιστα της πλέον εξελιγμένης μορφής αφού στους κόλπους της έχει αναπτύξει και μία Νομισματική Ένωση. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό το 90% των έως τώρα συμφωνιών είναι της μορφής της ΖΕΕ επειδή αυτή είναι η πλέον απλή πρωταρχική μορφή με τις λιγότερες δεσμεύσεις (σε νομικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο), αλλά είναι κοινός τόπος πως οι περισσότερες ΖΕΕ από την ιδρυτική τους διακήρυξη μιλάνε για το όραμα της δημιουργίας Κοινής Αγοράς στο απώτερο μέλλον. 
 Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα σταθούμε είναι το γεγονός πως για να δικαιολογηθεί η δημιουργία τέτοιων μορφών οικονομικής εξάρτησης μεταξύ δύο ή και περισσότερων κρατών, προϋπόθεση είναι να υφίσταται μία πραγματική ανάγκη η οποία θα πρέπει να ικανοποιηθεί και δεν είναι άλλη από την ύπαρξη πολύ αυξημένων, πέραν του διεθνούς μέσου όρου, εμπορικών σχέσεων μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη πραγματικότητα προφανώς θα δημιουργήσει την ανάγκη για μια περεταίρω σύσφιξη των σχέσεων έτσι ώστε να υπάρχει προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τρίτες χώρες και οργανισμούς. Για παράδειγμα, είναι λογικό οι χώρες της Ευρώπης να προχωρούσαν σε μία οικονομική ενοποίηση αφού περί του 50% των εξαγωγών τους επικεντρωνόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και μεταξύ τους. Άρα, η πραγματικότητα που λέει πως η ΕΕ με τις ΗΠΑ έχουν διμερές εμπόριο ύψους μισού περίπου τρις ΕΥΡΩ είναι προφανές πως υπαγορεύει στις Βρυξέλλες και στην Ουάσιγκτον περεταίρω σύσφιξη των σχέσεων, σε επίσημο και θεσμικό επίπεδο. 
 Το τρίτο δε σημείο της «διάλεξης» αφορά το τι ακριβώς σημαίνουν σε πρακτικούς όρους οι διάφοροι αυτοί τύποι οικονομικών οργανισμών. Για λόγους οικονομίας του χώρου, θα περιγράψουμε μόνο το τι ακριβώς σημαίνει η ΖΕΕ καθώς και ένα κυρίως αποτέλεσμα της θεωρίας της Οικονομικής Ενοποίησης, το οποίο σχετίζετε άμεσα με το επιχείρημα που προβάλουμε. Όπως προαναφέραμε για περισσότερες πληροφορίες οι φίλοι μπορούν να διαβάσουν τη σχετική βιβλιογραφία. Στη ΖΕΕ λοιπόν οι χώρες που συμμετέχουν άρουν κάθε προστατευτικό εμπόδιο στη διακίνηση εμπορευμάτων και υπηρεσιών (goods & services) μεταξύ τους, ενώ η κάθε χώρα ξεχωριστά μπορεί να ακολουθεί ανεξάρτητη πολιτική με τρίτους (κοινή εμπορευματική πολιτική έναντι τρίτων γίνεται εάν έχουμε μορφή Τελωνιακής Ένωσης).
 Με άλλα λόγια, στην περίπτωση δημιουργίας ΖΕΕ μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ όλα τα εμπορεύματα και οι υπηρεσίες (προσοχή! ΟΧΙ τα κεφάλαια και οι άνθρωποι) θα μπορούν να κινούνται χωρίς δασμούς κλ.π. όπως δηλαδή συμβαίνει σήμερα μεταξύ των χωρών της ΕΕ (η οποία ως Κοινή Αγορά επιτρέπει και τη κίνηση χωρίς κολλήματα κεφαλαίων και προσώπων). Τι μας λέει η οικονομική θεωρία της ενοποίησης αναφορικά με τα αποτελέσματα τέτοιων πρωτοβουλιών; Αυτό που μας ενδιαφέρει από μία μεγάλη ακαδημαϊκή συζήτηση είναι πως ένα από τα αποτελέσματα τέτοιων ενοποιήσεων είναι και η «Δημιουργία Εμπορίου» (Trade Creation), το οποίο σε γενικές γραμμές σημαίνει πως σε τέτοιου είδους συσσωματώσεις οι διάφορες πηγές παραγωγής κινούνται από τις περιοχές που είναι λιγότερο αποτελεσματικές και παραγωγικές, σε περιοχές που είναι περισσότερο. Δηλαδή, με τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου οικονομικού οργανισμού επιβιώνει πάντα ο πιο αποτελεσματικός και ο πιο ανταγωνιστικός. Δεν νομίζουμε πως η σημερινή πραγματικότητα μας αφήνει καμία αμφιβολία για τη συγκεκριμένη παρατήρηση. 
 Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή… διάλεξη, περνάμε στις χωράφια της γεωπολιτικής και αναφέρουμε πολύ σύντομα το πως η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι δυνατόν να «εξαφανίσει» τη Ρωσία από τον χάρτη, αλλά και πως όλα αυτά συνδέονται με το τι συμβαίνει στον νότο της ΕΕ και κυρίως στην περιοχή του Ελληνισμού. Αναφορικά με την πρώτη παρατήρηση, δηλαδή για τη Ρωσία, αρκεί να αναφέρουμε πως η ΖΕΕ μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ θα επιδράσει νομοτελειακά στις σχέσεις της ΕΕ με τη Ρωσία ως εξής: 
 (α) Η Ουάσιγκτον λόγο της άρσης κάθε περιορισμού στη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών με την ΕΕ θα αποτελέσει τον προνομιακό εταίρο των Βρυξελλών, αφού η εισαγωγές από τη Ρωσία θα χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 
 (β) Είναι πλέον γνωστό σε ολόκληρο τον πλανήτη ότι το Σχιστολιθικό Φυσικό Αέριο των ΗΠΑ βρίσκεται στην ουσία σε ανεξάντλητα αποθέματα, ενώ η εξόρυξή του και η εξαγωγή του είναι ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΦΘΗΝΗ επιλογή σε σχέση με το «συμβατικό» φυσικό αέριο που εξορύσσεται ή σχεδιάζεται να εξορυχτεί από υπεράκτιες πλατφόρμες. Τι θα συμβεί λοιπόν εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να εξάγουν το φυσικό αέριο στην Ευρώπη με στόχο να μειώσουν δραστικά την εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία και να την εξαρτήσουν πλήρως από τις ίδιες; Πώς θα μπορέσει η Μόσχα να ανταγωνιστεί ένα φτηνότερο προϊόν, το οποίο θα προέρχεται από μία περιοχή η οποία θα είναι οικονομικά ενοποιημένη με την ΕΕ;
 (γ) Χωρίς να επεκταθούμε περεταίρω απλά να επισημάνουμε πως η συγκεκριμένη εξέλιξη, η δημιουργία ΖΕΕ μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε περεταίρω σύσφιξη των σχέσεων, στις μορφές που περιγράψαμε πιο πριν, κάτι το οποίο είναι απολύτως συμβατό με τις βασικές αρχές της αγγλοσαξονικής γεωπολιτικής σχολής για το πώς οι Αγγλοσάξονες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στην «Παγκόσμια Νήσο». 
 Περνώντας στη περίπτωση του Νότου, και ειδικά στη χώρα μας, απλά να επισημάνουμε πως σύμφωνα με τη θεωρία της «Δημιουργίας Εμπορίου», το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, άρα οι χώρες του Νότου σε μία πραγματικά ενοποιημένη, και υπό γερμανικό έλεγχο, ΕΕ πολύ απλά αποτελούν τις ζώνες μη-ανταγωνιστικότητας οι οποίες θα πρέπει να γίνουν ανταγωνιστικές, εάν η γερμανική ΕΕ θα θέλει να αποκτήσει σε μία μελλοντική δημιουργία ΖΕΕ με τις ΗΠΑ ίσο ρόλο και όχι ρόλο κομπάρσου όπου ξαφνικά ο ατλαντικός εταίρος θα απορροφήσει τη μη-ανταγωνιστική ΕΕ προς όφελός του. Αρκεί μόνο να σκεφτούμε πως οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει τη NAFTA (North American Free Trade Agreement) η οποία αποτελεί μία ΖΕΕ μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και… Μεξικό, και μαντέψτε πως ακριβώς λειτουργεί το σύστημα: Οι εταιρείες που θέλουν να πουλήσουν στις ΗΠΑ και τον Καναδά, πηγαίνουν και παράγουν στο Μεξικό και μετά τα εξάγουν στους βόρειους γείτονες του. Αυτός που θα μας πει λοιπόν γιατί ολόκληρος ο Νότος της ΕΕ τραβάει αυτά που τραβάει, κερδίζει «χρυσούν ωρολόγιον»… θα αρχίσει να αναπτύσσεται έχοντας καταστεί φθηνό κέντρο παραγωγής προϊόντων που θα εξάγονται στο πλαίσιο της ΖΕΕ με τις ΗΠΑ; 
 Φυσικά ο Δρ. Σόιμπλε δεν πρόκειται ποτέ να μας πει στα μούτρα πως επιθυμεί να μας «μεξικανοποιήσει» (φυσικά και δεν έχουμε κάτι και δεν υποτιμούμε τον περήφανο και όμορφο λαό της συγκεκριμένης φιλικής και μαγευτικής χώρας, απλά αναφερόμαστε στο μοντέλο επιχειρηματικής «ανάπτυξης» που προσπαθούν οι Γερμανοί να επιβάλλουν σε εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες) αλλά είναι σίγουρο πως οι «ηγεσίες» μας το γνωρίζουν. 
 Κλείνουμε τη συγκεκριμένη ανάλυση λέγοντας πως θα επανέλθουμε, με περισσότερες λεπτομέρειες, ενώ φυσικά και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως πολλές άλλες παράμετροι θα πρέπει να αναλυθούν, όπως για παράδειγμα το πώς θα αντιδράσει η Ρωσία και το κατά πόσον θα αντιπροτείνει την Ένωση «από τη Λισσαβόνα στο Βλαδιβοστόκ», ή το τι ακριβώς θα συμβεί εάν οι ΗΠΑ θεωρήσουν πως η Γερμανία δεν θα πρέπει να «ενοποιήσει» υπό την ηγεσία της την ΕΕ. 
 Η υπόθεση πάντως γίνεται όλο και πιο περίπλοκη και το σίγουρο είναι πως οι «ηγέτες» μας όλα αυτά τα θεωρούν… «κινέζικα» ή μάλλον «μεξικάνικα». 
 Έχοντας διαβάσει Ιστορία και παρατηρήσει τις πεποιθήσεις των λαών τη στιγμή που διαμορφώνονταν οι εξελίξεις, σε σχέση με αυτά που κατέγραψαν εκ των υστέρων οι ιστορικοί, αντιλαμβανόμαστε ότι όσα πραγματικά γίνονται και εξετάζονται σπανίως βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε «ζωντανό χρόνο». 
Οπότε, το συμπέρασμα είναι πως το μόνο «όπλο» των κοινωνιών για να αντιλαμβάνονται και να συμμετάσχουν στις εξελίξεις αντιδρώντας, είναι η οργανωμένη, μεθοδική και τεκμηριωμένη σκέψη… ΠΗΓΗ

ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΦΙΑΛΤΗΣ

Όταν το αμερικανικό όνειρο πετιέται…….

Εκατοντάδες φτωχών και πεινασμενων ανθρώπων περιμένουν έξω από την είσοδο ενος σουπερ μαρκετ που εκλεισε μετα απο την κατασχεση του κτιριου , για να πάρουν ό, τι απομένει αυτη ειναι η εικόνα του «αμερικανικού ονείρου», στις 23 Μαρτίου, στην Augusta,της Georgia Oi κάτοικοι εισέβαλαν στο πάρκινγκ με τις τσάντες και καλάθια, ελπίζοντας να πάρουν τις παιδικές τροφές, κονσέρβες, ζυμαρικά και άλλα μη-φθαρτά αγαθά. Όταν οι άνθρωποι ήρθαν για τα τροφιμα, τα οποία ήταν ακόμα μέσα στο κτίριο – όπως συμβαίνει σε κάθε έξωση -.
 Έφτασε ο ιδιοκτήτης της τράπεζας SunTrust
 Η τράπεζα διέταξε τα τροφιμα να φορτωθουν και να πεταχτουν σε χωματερές και σε χώρους υγειονομικής ταφής, αντί της διανομής. Οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί έπρεπε να ελέγχονται από την αστυνομία βλέπονταςοτι καταστρέφουν τρόφιμα σε άριστη κατάσταση. 
Ο τοπικός σερίφης Richard Roundtree δήλωσε ότι «Η πιθανότητα μιας εξέγερσης ήταν εξαιρετικά πιθανή.” 
“Εδώ οι άνθρωποι έχουν τα παιδιά που πεινούν και διψούν”, δήλωσε ένας κάτοικος της περιοχής, Robertstine Lambert Fox54 στην Augusta. “Γιατί να τα πεταξουν όταν θα μπορούσαν να προβουν σε διανομή;” 
 Η SunTrust Bank προσπαθεί να παρακάμψει το ζήτημα και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις ενέργειές τους.
 Να σημειωθει στην κομητεια County στο Richmond, γινονται περίπου 20 εξώσεις την ημέρα και η περιοχή γύρω από το σούπερ μάρκετ είναι μία από τις φτωχότερες στο κράτος. 
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το ποσοστό φτώχειας είναι 41%. Πολλοί άνθρωποι ζουν στα αυτοκινητα τους και εχουν αναγκη απο επισιτιστικη βοηθεια . 
Αυτή η ιστορία δεν είναι η περίεργη εξαίρεση. Είναι η δυσωδια του ακρατου σκληρου καπιταλισμού, και είναι εντυπωσιακά παρόμοια με το σκάνδαλο της H & M (αλυσίδα καταστημάτων με ετοιμα ρουχα) που ξέσπασε το 2010, όταν τα ρούχα ειχαν τεμαχιστει προτού πεταχτούν στα σκουπίδια, για να βεβαιωθουν ότι δεν αποσβένεται η αξία των εμπορευμάτων . 
Σε μια καπιταλιστική κοινωνία, ο σκοπός της παραγωγής τροφίμων δεν είναι να θρέψουν τους ανθρώπους, η κατασκευή των σπιτιών δεν είναι να δώσει στέγη, τα ρούχα δεν γίνονται για να τους κρατήσει ζεστους, και η υγειονομική περίθαλψη δεν παρέχονται για να κρατήσει τους ανθρώπους υγιείς.
 Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να θεωρούνται βασικά δικαιώματα δεν είναι τίποτα περισσότερο από ό, τι αγαθά – που πρέπει να αγοράζονται και να πωλούνται – που καποιοι θα αισχροκερδουν. 
 Εάν δεν είναι δυνατό το κέρδος, συχνά λόγω της υπερπαραγωγής που συνδέεται με την αγορά, τα αγαθά θεωρούνται περιττά από τους καπιταλιστές και καταστρεφονται. Σε αυτή την περίπτωση, φαίνεται ότι την τράπεζα απλά δεν την ένοιαζε.
 Για τις τράπεζες που έχουν επωφεληθεί από τις εξώσεις και κατασχέσεις, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι δεν δείχνουν καμία τύψη που επιτρέπουν στους ανθρώπους να παρακολουθούν κρατωντας κενες τις σακουλες των τροφίμων που θα μπορούσαν να θρέψουν τις οικογένειές τους, αντί να ρίχνονται στα σκουπιδια

Σε μέγιστο επίπεδο ετοιμότητας οι ΕΔ της Ν. Κορέας

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΥΛΟΥ
Ολοκλήρωσε τις προετοιμασίες της η Βόρεια Κορέα για την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μέσης εμβέλειας από την ανατολική της ακτή, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap news.


Αυτό επιβεβαίωσαν σήμερα Νοτιοκορεάτες επίσημοι καθώς η Νότια Κορέα ετοιμάζεται για αυτό που πολλοί υποψιάζονται ότι θα αποτελέσει μια πράξη προβοκάτσιας από το καθεστώς της Pyongyang.
Οι δυνάμεις της Νότιας Κορέας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότηταςαναμένοντας την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου. Η Βόρεια Κορέα έχει μετακινήσει δύο τέτοιους εκτοξευτές μαζί με ισάριθμούς πυραύλους Musudan στην ανατολική της ακτή.

«Τώρα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα παγκόσμια τάξη», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζο ΜπάιντενΤην περασμένη Παρασκευή, στις 5 Απριλίου, στην ομιλία του στην 38η Ετήσια Διάσκεψη της Τράπεζας Εξαγωγών-Εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον, DC, ο αντιπρόεδροςΤζο Μπάιντεν (Joe Biden) υποστήριξε ότι “η θετική εργασία που έχουμε τώρα είναι να δημιουργήσουμε στην πραγματικότητα μια νέα παγκόσμια τάξη” (“The affirmative task we have now is to actually create a new world order” – το ‘task’ μπορεί να μεταφραστεί και σαν ‘υποχρέωση’) – Βλ. το βίντεο που ακολουθεί.


Όποτε οι παγκοσμιοποιητές πολιτικοί, τραπεζίτες, ακαδημαϊκοί και στελέχη επιχειρήσεων αρχίσουν να μιλάνε για μια «νέα παγκόσμια τάξη», οι λογικοί άνθρωποι πρέπει να αγρυπνούν. Αυτό, επειδή έχει γίνει φανερό κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, ότι σε ελίτ κύκλους της παγκοσμιοποίησης αυτή η φράση ήταν, και είναι, ο κώδικας για την “παγκόσμια διακυβέρνηση” (“global governance” που ζητούσε και ο ΓΑΠ) και, τελικά, την παγκόσμια κυβέρνηση. Και, φυσικά, κάνοντας καλά την δουλειά τους, όπως πάντα. τα «προοδευτικά» ΜΜΕ ειρωνεύονται τα εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης και τρέχουν να γελοιοποιήσουν κάποιον που επισημαίνει αυτό το προφανές γεγονός.

Έτσι έκανε π.χ. η ιστοσελίδα Gawker.com που στις 7 Απριλίου βιάστηκε να σατιρίσει τους ανησυχούντες για τη Νέα Παγκόσμια Τάξη γράφοντας “Τα Χριστούγεννα των συνομωσιολόγων ήρθαν νωρίς καθώς ο Μπάιντεν χρησιμοποίησε τον όρο ‘Νέα Τάξη Πραγμάτων’».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζο Μπάιντεν έχει χρησιμοποιήσει τον όρο Νέα Παγκόσμια Τάξη. Στις 23 Απριλίου του 1992, ο Μπάιντεν έγραψε ένα άρθρο στην Wall Street Journal με τίτλο, «Πώς έμαθα να αγαπώ την Νέα Τάξη Πραγμάτων»(“How I Learned to Love the New World Order”), στο οποίο εξυμνούσε την «συλλογική ασφάλεια» μέσω των Ηνωμένων Εθνών και έκανε έκκληση για μια «μόνιμη δέσμευση των δυνάμεων για χρήση από το Συμβούλιο Ασφαλείας» (βλ. εδώ).

ΚΟ:


– Ο Τζο Μπάιντεν γεννήθηκε στο Σκράντον της Πενσυλβάνια στις 20 Σεπτεμβρίου 1942. Ήταν γερουσιαστής από το Ντέλαγουερ από τις 3 Ιανουαρίου 1973 και μέχρι την παραίτησή του, λόγω της εκλογής του στην αντιπροεδρία, στις 15 Ιανουαρίου 2009.

– Ο Biden το 2010 είχε συγχαρεί τον ΓΑΠ στον Λευκό Οίκο, λέγοντας  «Συγχαίρω τον πρωθυπουργό για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στον χειρισμό της οικονομικής κρίσης και Θεού θέλοντος θα βάλει τη χώρα του πάλι στον σωστό δρόμο». Ο ΓΑΠ τότε τον… διέκοψε, λέγοντας «είμαστε ήδη στον σωστό δρόμο». 
– Ο Μπάιντεν είναι μέλος του πανίσχυρου CFR (Council on Foreign Relations) και έχει παραβρεθεί σε συνδιασκέψεις τηςΛέσχης Bilderberg. Είχε επιλεχτεί από την ‘αυθεντία’ της Bilderberg και μέλος της Goldman Sachs, του CFR και της Τριμερούς Επιτροπής, James A. Johnson, (βλ. εδώ).
– Ο Μπάιντεν είναι Σιωνιστής. Δείτε στο παρακάτω βίντεο τον Τζο Μπάιντεν (το 2007) να δηλώνει «είμαι Σιωνιστής».


 


Η ΚΙΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥΣ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ

Την αμερικανική Αεροπορία κατηγορεί ανώτερο στέλεχος της Αεροπορίας της Κίνας (PLA) για την διενέργεια βιολογικής επίθεσης εναντίον του Πεκίνου.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, αξιωματικός της κινεζικής 
Αεροπορίας με το βαθμό του Σμηνάρχου, ανέφερε σε δημόσιες δηλώσεις του ότι οι ΗΠΑ είναι υπεύθυνες για την εξαπόλυση του ιού των πτηνών Η7Ν9 σε κινεζικό έδαφος.

Ο ίδιος αξιωματούχος είχε προκαλέσει πέρυσι το καλοκαίρι με δηλώσεις του για έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, με αφορμή την υποστήριξη τους στην Ιαπωνία για τα διαφιλονικούμενα νησιά στην Ανατολική Κίνα.

Το πρόσφατο ξέσπασμα του ιού Η7Ν9 έχει προκαλέσει 7 θανάτους και 24 επιβεβαιωμένους ασθενείς με φόβο ταχείας εξάπλωσης στον πληθυσμό.

Χαρακτηρίζεται ανάλογης επικινδυνότητας με τον ιό SARS ο οποίος είχε εκδηλωθεί στην Κίνα το 2003 και είχε αποδοθεί και τότε σε αμερικανική υπαιτιότητα.
πηγη

Μουσουλμάνοι στο Κάΐρο …… ενώ βιάζουν δυο Χριστιανές !

From HEIL GAP (or mind the GAP)


“Χριστιανές” … “Χριστιανές” … κραυγές που θα μπορούσαν να ακούγονται από τον φρενήρη όχλο των «Allahu Akbar» … την ώρα που η συμμορία από άγριους μουσουλμάνους βίαζε δύο Χριστιανές γυναίκες στους δρόμους του Καΐρου  ακριβώς όπως … συνέβη και στην ρεπόρτερ του CBS, κα. Lara Logan. 

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα στο φως της ημέρας, μέσα σε ένα σκηνικό ωμής βίας εναντίον της κοπτικής Χριστιανικής κοινότητας, που την περασμένη εβδομάδα …είδε πολλά μέλη της να σκοτώνονται από τους μουσουλμάνους . 
Οι Χριστιανοί εκείνη την ώρα … διαμαρτύρονταν ενάντια στη βία αλλά περικυκλώθηκαν από ένα πολυπληθή μουσουλμανικό όχλο … που τους ανάγκασαν να καταφύγουν σε ένα καθεδρικό ναό, εν συνεχεία ο όχλος των μουσουλμάνων άρχισε να εκσφενδονίζει βόμβες μολότοφ στους στριμωγμένους Χριστιανούς μέσα στον  καθεδρικό  ναό.

Αν το Youtube αφαιρέσει αυτό το video , τότε μπορείτε να το πάρετε από ΕΔΩ


Προειδοποίηση – πρόκειται για τον ομαδικό βιασμό δυο Χριστιανών γυναικών στο Κάιρο από όχλο μουσουλμάνων και μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που δεν είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.
 Coming Soon  in Athens …


Αλλά τους γραικύλους τι μπορεί να τους νοιάζει ;


Μάλλον … θα αντέχει ο κ%λος τους !


Αυτοί έχουν τα καμάρια τους … τον @ντωνάκη τον στραβ@ντωνακη και τον άλλο τον χ%ντρό …  χα, χα, χα … τον « άντε κ@λέ » … αυτόν τον μη ισλ@μοφοβικό …


Ας τους να πάνε … λοιπόν.


Μα τι κάθομαι τώρα και ασχολούμαι και εγώ με τα γιουσουφάκια !!!!!!!!!


Υ.Γ.1


Έτσι υποθέτω ότι ήταν απλώς η εκτέλεση των παραγγελιών του Μοχάμεντ Morsi της Αιγύπτου … « να βιάζονται οι μη μουσουλμάνες διαδηλώτριες »

Οργουελικό καθεστώς προ των πυλών – Ντέιβιντ Άικ

Ο Ντέιβιντ Άικ δίνει συνέντευξη στον Κέβιν Τρουντό και εκθέτει την κατάσταση παγκόσμια όπως έχει αυτή την εποχή. Η εποχή μας είναι κρίσιμη, οριακή, καθοριστική για τις εξελίξεις σ’ολόκληρο τον πλανήτη. 

Δείτε το βίντεο …


Κανόνι lazer κατασκεύασαν οι ΗΠΑ και ξεκινούν τις δοκιμές ! (Δείτε το video)


Οι ΗΠΑ πρόκειται να ξεκινήσουν τις δοκιμές ενός κανονιού λέιζερ, το οποίο αναπτύχθηκε για την κατάρριψη μη επανδρωμένων αεροσκαφών και μικρών πλοίων, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το Πολεμικό Ναυτικό.


Οι δοκιμές θα διεξαχθούν εντός οκτώ μηνών πάνω σε ένα αμερικανικό πλοίο του Ναυτικού στον Περσικό Κόλπο. Το Πολεμικό Ναυτικό έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα βίντεο των δοκιμών, που έχουν ήδη διεξαχθεί, δείχνοντας τη δέσμη του λέιζερ να καταρρίπτει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και μικρά πλοία.
Η ανακοίνωση φαίνεται ότι αποτελεί προειδοποίηση προς το Ιράν ώστε να μην εντείνει τις δραστηριότητές του στον Κόλπο εάν οι εντάσεις αυξηθούν λόγω των κυρώσεων και των διαβουλεύσεων σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, αναφέρουν οι New York Times.


Ο επικεφαλής των ερευνών του Ναυτικού, υποναύαρχος Μάθιου Κλούντερ, δεν έδωσε πληροφορίες σχετικά με το βεληνεκές του λέιζερ, τη δύναμη της δέσμης ή την αποτελεσματικότητά του.

Το Πολεμικό Ναυτικό έχει δαπανήσει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη του συστήματος, τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ κάθε λέιζερ που πρόκειται να τοποθετηθεί στα πλοία θα κοστίσει 38 εκατομμύρια δολάρια. Ο Κλούντερ δήλωσε ωστόσο ότι κάθε βολή του λέιζερ κοστίζει λιγότερο από ένα δολάριο.

πηγη

Ο ΑΝΤΙ-ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ ΖΕΟΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
Μετά τον Joe Lecorbeau , είναι η σειρά του Zeon του ακτιβιστη αντισιωνιστη σατιρικου σκιτσογράφου να πάει στο δικαστήριο για «υποκίνηση μίσους ή βίας κατά ομάδας προσώπων λόγω της συμμετοχής τους στην εβραϊκή θρησκεία.”

Το σχέδιο του δείχνει ένα άτομο με  μάτια φιδιού και κοφτερά δόντια, φορώντας τη μάσκα ενός θρησκευτικού Ορθοδόξου Εβραιου ο οποιος γέρνει με την βοηθεια του δάχτυλου του μια ζυγαρια που αντιπροσωπεύει την κλίμακα της γενοκτονίας των Εβραίων σε σύγκριση με εκείνες των άλλων λαών .

Η ιδέα που προκύπτει είναι ότι το σιωνιστικο λόμπι στηρίζεται στα θύματα του Ολοκαυτώματος σε βάρος των άλλων γενοκτονιών. 
Το δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει εάν ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΟ  να περιγράψει μια πραγματικότητα προφανη σε όλους οτι  είναι λάθος ή αν αυτό εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας της έκφρασης. Οι Σιωνιστές τελευταια εχουν πολλαπλασιάσει αυτό το είδος των νομικών διαδικασιών για να εξαντλήσουν  και να εκμηδενισουν τους αντιπάλους 
Δειτεκι  αλλα σχέδια του εξαιρετικου ακτιβιστη σκιτσογραφουΖΕΟΝ:

.

ΠΗΓΗΕμφανίζει ολιγαρχίας και του σιωνισμού